Wysyłanie i odbieranie wiadomości błyskawicznej

Aplikacja Lync na telefonie Windows Phone umożliwia wymianę wiadomości błyskawicznych z kontaktami. Możesz także dodać dźwięk i wideo do trwającej konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych. Konwersację za pomocą wiadomości błyskawicznych możesz rozpocząć z dowolną grupą widoczną w programie Lync, w tym także z grupami dystrybucyjnymi i grupami kontaktów utworzonymi przez Ciebie.

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej

Aby wyszukać kontakt i wysłać do niego wiadomość błyskawiczną, wykonaj następujące czynności:

 1. Na ekranie kontakty naciśnij wyświetloną u dołu ikonę szukaj i zacznij wpisywać nazwę lub nazwisko kontaktu w polu wyszukiwania. Wyniki pojawią się poniżej tego pola.

 2. Po znalezieniu szukanego kontaktu naciśnij jego nazwę lub nazwisko, naciśnij ikonę Wiad. błysk. i zacznij wpisywać wiadomość.

Aby wybrać kontakt z listy Kontakty i wysłać do niego wiadomość błyskawiczną, wykonaj następujące czynności:

 1. Na ekranie Kontakty naciśnij grupę, do której należy dana osoba, aby ją rozwinąć.

 2. Po znalezieniu kontaktu naciśnij jego nazwę lub nazwisko, naciśnij ikonę Wiad. błysk. i zacznij wpisywać wiadomość.

Odbieranie wiadomości błyskawicznej

Jeśli w chwili, gdy ktoś wysyła do Ciebie wiadomość błyskawiczną, masz otwarty program Lync, powiadomienie jest wyświetlane u góry ekranu. Aby zaakceptować zaproszenie, naciśnij powiadomienie.

Jeśli w chwili odebrania wiadomości błyskawicznej telefon jest zablokowany lub program Lync działa w tle, zostanie wyświetlone standardowe powiadomienie telefonu Windows Phone informujące o nowej wiadomości błyskawicznej. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby zaakceptować zaproszenie, naciśnij powiadomienie.

 • Aby zignorować zaproszenie, poczekaj na przekroczenie limitu czasu powiadomienia.

Przełączanie się między wieloma konwersacjami za pomocą wiadomości błyskawicznych

Aby przełączać się między konwersacjami, wykonaj następujące czynności:

 • Naciśnij ikonę Więcej (…) u dołu ekranu, a następnie naciśnij pozycję wyświetl konwersacje. Na ekranie Konwersacje naciśnij konwersację, na którą chcesz odpowiedzieć.

Dodawanie dźwięku lub wideo do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Aby dodać dźwięk lub wideo do istniejącej konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych, na ekranie konwersacji naciśnij ikonę połącz lub wideo na pasku aplikacji.

W zależności od sposobu, w jaki zostały ustawione opcje połączeń VoIP, na potrzeby nawiązywania i odbierania połączeń audio lub wideo może zostać użyta sieć Wi-Fi lub plan taryfowy dla transmisji danych w sieci komórkowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie opcjami sieci Wi-Fi dla połączeń VoIP.

Znajdowanie ostatniej lub nieodebranej konwersacji

W przypadku nieodebrania konwersacji za pomocą telefonu na karcie Konwersacje zostanie wyświetlona informacja o nieodebranej konwersacji.

 1. Aby przejrzeć nieodebraną lub ostatnią konwersację, przejdź do listy ostatnich i nieodebranych konwersacji na ekranie Konwersacje.

 2. Naciśnij konwersację, aby na nią odpowiedzieć. (W celu połączenia się z konwersacją musisz odpowiedzieć na nią, wysyłając wiadomość błyskawiczną bądź rozpoczynając połączenie audio lub wideo.)

Uwaga:  Konwersacje zaakceptowane w innych klientach programu Lync i nieodebrane na urządzeniu przenośnym nie są widoczne na ekranie Konwersacje.

Usuwanie konwersacji

Aby usunąć konwersację, na ekranie konwersacje naciśnij i przytrzymaj konwersację, którą chcesz usunąć. Po wyświetleniu menu opcji naciśnij pozycję usuń konwersację.

Ignorowanie powiadomienia

Aby zignorować powiadomienie, szybko przesuń palcem w celu jego odrzucenia.

Rozpoczynanie konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych z grupą

Konwersację za pomocą wiadomości błyskawicznych możesz rozpocząć z dowolną grupą widoczną w programie Lync, w tym także z grupami dystrybucyjnymi i grupami kontaktów utworzonymi przez Ciebie. Poniżej wyjaśniono, jak to zrobić:

 1. Znajdź grupę na liście kontaktów lub za pośrednictwem wyszukiwania.

 2. Naciśnij kartę kontaktu grupy.

 3. Naciśnij ikonę wiadomości błyskawicznej, napisz wiadomość i naciśnij klawisz Enter. Wiadomość błyskawiczna trafi do każdego członka grupy, który jest w trybie online.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×