Wysyłanie i odbieranie wiadomości błyskawicznej

Aplikacja Lync w telefonie iPhone umożliwia wysyłanie wiadomości błyskawicznych do poszczególnych kontaktów lub wszystkich członków grup widocznych w programie Lync, w tym także z grup dystrybucyjnych i grup kontaktów utworzonych przez Ciebie. Możesz także dodać dźwięk i wideo do trwającej konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych.

Obejrzyj wprowadzenie do korzystania z aplikacji Lync na telefonie iPhone

Obejrzyj ten krótki klip wideo, aby dowiedzieć się, jak w aplikacji Lync można wymieniać wiadomości błyskawiczne, dzwonić i dołączać do spotkań na telefonie iPhone.

Przeczytaj informacje o wymienianiu wiadomości błyskawicznych i wykonywaniu innych czynności w aplikacji Lync

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej do pojedynczego kontaktu

Rozpoczynanie konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych z grupą

Odbieranie wiadomości błyskawicznej

Przełączanie się między wieloma konwersacjami za pomocą wiadomości błyskawicznych

Dodawanie dźwięku lub wideo do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Znajdowanie ostatniej lub nieodebranej konwersacji

Kończenie konwersacji

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej do pojedynczego kontaktu

Aby wyszukać kontakt i wysłać do niego wiadomość błyskawiczną, zrób tak:

 1. Naciśnij pozycję Kontakty i na karcie Lync zacznij wpisywać nazwę lub nazwisko kontaktu w polu wyszukiwania. Wyniki pojawią się poniżej tego pola.

 2. Po znalezieniu szukanego kontaktu naciśnij jego nazwę lub nazwisko, na ekranie Wizytówka naciśnij ikonę W. błysk. i zacznij wpisywać wiadomość.

Aby wybrać kontakt z listy Kontakty i wysłać do niego wiadomość błyskawiczną, wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij pozycję Kontakty, a następnie na karcie Lync naciśnij grupę, do której należy dana osoba, aby ją rozwinąć.

 2. Po znalezieniu kontaktu naciśnij jego nazwę lub nazwisko, na ekranie Wizytówka naciśnij ikonę W. błysk. i zacznij wpisywać wiadomość.

Rozpoczynanie konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych z grupą

Aby rozpocząć rozmowę z grupą:

 1. Naciśnij ikonę Kontakty.

 2. Następnie na karcie Lync zacznij wpisywać nazwę grupy w polu wyszukiwania.

 3. Po znalezieniu szukanej grupy naciśnij jej nazwę, na ekranie Wizytówka naciśnij ikonę W. błysk., napisz wiadomość i naciśnij pozycję Wyślij. Wiadomość trafi do każdego członka grupy, który jest w trybie online.

Odbieranie wiadomości błyskawicznej

Jeśli w chwili, gdy ktoś wysyła do Ciebie wiadomość błyskawiczną, masz otwarty program Lync, powiadomienie jest wyświetlane u góry ekranu. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby zaakceptować zaproszenie, naciśnij powiadomienie.

 • Aby zignorować zaproszenie, naciśnij przycisk Zamknij.

Jeśli w chwili odebrania wiadomości błyskawicznej telefon jest zablokowany lub program Lync działa w tle, zostanie wyświetlone standardowe powiadomienie telefonu iPhone informujące o nowej wiadomości błyskawicznej. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby zaakceptować zaproszenie, naciśnij powiadomienie.

 • Aby zignorować zaproszenie, poczekaj na przekroczenie limitu czasu powiadomienia.

Przełączanie się między wieloma konwersacjami za pomocą wiadomości błyskawicznych

Jeśli prowadzisz jednocześnie kilka konwersacji, możesz przełączać się między nimi w następujący sposób:

 1. Naciśnij ikonę Rozmowa, aby przejść do ekranu Rozmowy.

 2. Na ekranie Rozmowy naciśnij konwersację, na którą chcesz odpowiedzieć.

Dodawanie dźwięku lub wideo do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Aby dodać dźwięk lub wideo do istniejącej konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych w ramach połączenia, wykonaj następujące czynności:

 • Z poziomu konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych na ekranie Konwersacja naciśnij ikonę Połącz i numer, na który chcesz zadzwonić.

W zależności od sposobu, w jaki zostały ustawione opcje połączeń VoIP, na potrzeby nawiązywania i odbierania połączeń audio lub wideo może zostać użyta sieć Wi-Fi lub plan taryfowy dla transmisji danych w sieci komórkowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie opcjami sieci Wi-Fi dla połączeń VoIP.

Znajdowanie ostatniej lub nieodebranej konwersacji

W przypadku nieodebrania konwersacji za pomocą telefonu na karcie Rozmowy zostanie wyświetlona informacja o nieodebranej konwersacji.

 1. Aby przejrzeć nieodebraną lub ostatnią konwersację, naciśnij pozycję Rozmowy. Zostanie wyświetlona lista ostatnich i nieodebranych konwersacji.

 2. Naciśnij konwersację, aby na nią odpowiedzieć. (W celu połączenia się z konwersacją musisz odpowiedzieć na nią, wysyłając wiadomość błyskawiczną bądź rozpoczynając połączenie audio lub wideo.)

Uwaga: Konwersacje zaakceptowane w innych klientach programu Lync i nieodebrane na urządzeniu przenośnym nie są widoczne na karcie Rozmowy.

Kończenie konwersacji

Po zakończeniu konwersacji przy użyciu wiadomości błyskawicznych wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Na ekranie Konwersacja naciśnij ikonę Akcje, a następnie naciśnij pozycję Zakończ konwersację.

 • Naciśnij pozycję Rozmowy, naciśnij pozycję Edytuj, a następnie naciśnij konwersację, którą chcesz usunąć, i naciśnij pozycję Usuń. Możesz też nacisnąć pozycję Zaznacz wszystko, a następnie nacisnąć pozycję Usuń.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×