Wysyłanie wiadomości błyskawicznej w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Program Skype dla firm z klawiaturą, Narratorem i wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie Windows umożliwia wysyłanie wiadomości błyskawicznych do posiadaczy konta Skype dla firm.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby zapoznać się ze skrótami klawiaturowymi, przejdź do sekcji Skróty klawiaturowe w programie Skype dla firm.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Wysyłanie wiadomości do jednej osoby

 1. Aby uruchomić program Skype dla firm, naciśnij klawisz logo systemu Windows, wpiszSkype dla firm, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Fokus znajdzie się w polu wyszukiwania Znajdź kogoś.

 2. Wpisz nazwisko lub adres e-mail użytkownika. Gdy w Narratorze wprowadzony ciąg zostanie dopasowany do nazwiska, usłyszysz: „Wyniki wyszukiwania, zaktualizowano okienko”.

 3. Aby poruszać się po wynikach wyszukiwania, naciskaj klawisz Strzałka w dół. Będziesz słyszeć nazwiska kontaktów.

 4. Aby wysłać wiadomość błyskawiczną do wybranego kontaktu, naciśnij klawisz Enter. Pojawi się lista opcji dla tego kontaktu.

 5. Usłyszysz: „Przycisk Wyślij wiadomość błyskawiczną”. Naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć okno rozmowy wiadomości błyskawicznej z tym kontaktem.

 6. Usłyszysz nazwisko tej osoby lub jej adres e-mail oraz jej bieżący status. Fokus znajdzie się na polu Dane wejściowe rozmowy. Aby wysłać wiadomość, wpisz jej treść i naciśnij klawisz Enter.

  Porada: Jeśli odbiorca wiadomości błyskawicznej ma konto Skype dla firm, ale ma ustawiony status inny niż „Dostępny”, odpowiedź może przyjść z opóźnieniem. Jeśli odbiorca nie jest aktualnie online, wiadomość może zostać przekierowana na konto e-mail lub do historii konwersacji.

Wysyłanie wiadomości do wielu osób

Możesz prowadzić rozmowę z dwiema lub większą liczbą osób jednocześnie.

 1. Powtórz kroki 1–5 zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji Wysyłanie wiadomości do jednej osoby powyżej.

 2. Aby zaprosić inne osoby do konwersacji, naciśnij klawisze Alt+V lub naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Zaproś więcej osób”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Pojawi się nowe okno z fokusem na polu edycji.

 3. Wpisz nazwisko lub użyj klawisza Strzałka w dół, aby wybrać nazwisko z listy.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk OK”, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby dodać tę osobę do konwersacji.

 5. Zaproś pozostałe osoby, powtarzając kroki 2–4.

Jeśli teraz wyślesz wiadomość, dotrze ona do wszystkich wybranych osób.

Wysyłanie lokalizacji w wiadomości błyskawicznej

Za pomocą okna konwersacji wiadomości błyskawicznej możesz wysłać dowolny plik do innej osoby.

Porada: Gdy trwa spotkanie lub konwersacja wieloosobowa, pliki są wysyłane do wszystkich uczestników.

 1. Aby przejść do przycisku Wybierz plik do wysłania, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wybierz plik do wysłania”.

 2. Aby otworzyć okno dialogowe Wybór pliku, naciśnij klawisz Spacja. Usłyszysz: „Wyślij plik do wszystkich uczestników”.

 3. W oknie dialogowym Wybór pliku wybierz pliki, które chcesz wysłać.

  Porada: Można wysłać odpowiedź tekstową albo plik, ale nie można wysłać obu tych elementów jednocześnie. Jeśli w polu Wiadomość znajduje się tekst, który nie został wysłany, wysłanie pliku spowoduje utratę tego tekstu.

 4. Po wybraniu plików do wysłania wybierz przycisk Otwórz i naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Dodawanie osób do kontaktów aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w aplikacji Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji Skype dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Używając programu Skype dla firm dla komputerów Mac z klawiaturą i funkcją VoiceOver, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie Mac OS, możesz wysyłać wiadomości na czacie do posiadaczy kont programu Skype dla firm lub Skype.

Uwagi: 

Wysyłanie wiadomości do jednej osoby

 1. Uruchom program Skype dla firm dla komputerów Mac, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Wyszukaj kontakty, pole wyszukiwania”.

 2. Wpisz imię i nazwisko lub adres e-mail. Funkcja VoiceOver poinformuje o liczbie znalezionych osób.

 3. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do tabeli wyników wyszukiwania.

 4. Do poruszania się po wynikach wyszukiwania służą klawisze strzałek w górę i w dół. Podczas przewijania listy funkcja VoiceOver odczytuje imiona i nazwiska oraz statusy dostępności poszczególnych osób.

 5. Po zaznaczeniu kontaktu naciśnij jednocześnie klawisze Control+Opcja+Shift+strzałka w dół, aby go wybrać.

 6. Naciskaj klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver odczyta tekst przycisku Czat.

 7. Aby otworzyć okno czatu, naciśnij jednocześnie klawisze Control+Opcja+spacja.

 8. Znajdziesz się w polu tekstowym i możesz zacząć wpisywać wiadomość. Aby ją wysłać, naciśnij klawisz Enter.

 9. Gdy otrzymasz nową wiadomość czatu, usłyszysz dźwięk. Aby odsłuchać wiadomości na czacie:

  1. Aby przejść do obszaru czatu powyżej, musisz opuścić pole tekstowe wiadomości. W tym celu naciśnij jednocześnie klawisze Control+Opcja+strzałka w lewo, aż usłyszysz „Historia czatu, tabela”.

  2. Aby przejść do tabeli, naciśnij jednocześnie klawisze Control+Opcja+Shift+strzałka w dół. Funkcja VoiceOver odczyta pierwszą wiadomość w wątku.

  3. Aby kontynuować odczytywanie wiadomości, naciśnij jednocześnie klawisze Control+Opcja+strzałka w dół.

  4. Aby wyjść z tabeli historii czatu, naciśnij jednocześnie klawisze Control+Opcja+Shift+strzałka w górę.

  5. Aby wrócić do pola tekstowego do pisania wiadomości, naciśnij jednocześnie klawisze Control+Opcja+strzałka w prawo, aż usłyszysz „Tutaj wpisz wiadomość, edytuj tekst”.

Zobacz też

Dodawanie osób do kontaktów aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w aplikacji Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji Skype dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Ważne: Ta sekcja jest w trakcie opracowywania. Część zawartości może być niekompletna lub niedokładna w tej chwili. Odwiedź ponownie tę stronę, aby zapoznać się z gotowym artykułem. Dziękujemy!

Aby wysyłać wiadomości błyskawiczne z programu Skype dla firm na iPhonie, użyj funkcji VoiceOver — wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie iOS. Pozwala on rozmawiać na czacie z jedną osobą lub prowadzić konwersację za pomocą wiadomości błyskawicznych z wieloma osobami.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Wysyłanie wiadomości do jednej osoby

 1. Otwórz program Skype dla firm na iPhonie i w razie potrzeby się zaloguj. Aby uzyskać pomoc w logowaniu, przeczytaj sekcję Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Skype dla firm.

 2. W głównym widoku programu Skype dla firm szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz opcję, przy użyciu której chcesz odnaleźć odpowiednią osobę:

  • Przycisk Kontakty jest przydatny, jeśli osoba, z którą chcesz porozmawiać na czacie, została już dodana do danej grupy kontaktów. Aby otworzyć Kontakty, dwukrotnie dotknij ekranu. Aby je przeglądać, szybko przesuwaj w prawo. Aby otworzyć grupę kontaktów, dwukrotnie dotknij ekranu.

  • W polu wyszukiwania Wyszukaj kontakty możesz wyszukać dowolną osobę dostępną w programie Skype dla firm organizacji, a nawet w programie Skype, jeśli organizacja zezwala na wyszukiwanie w programie Skype. Aby skorzystać z wyszukiwania, dwukrotnie dotknij ekranu. Następnie przy użyciu klawiatury ekranowej wpisz imię i nazwisko szukanej osoby. Aby przeprowadzić wyszukiwanie, szybko przesuwaj w prawo po klawiaturze, aż usłyszysz słowo „Szukaj”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu. Aby przeglądać listę osób, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo.

  • Lista Ostatnie zawiera kontakty, z którymi kontaktowano się ostatnio. Aby ją przeglądać, szybko przesuwaj w prawo.

 3. Gdy fokus znajdzie się na osobie, z którą chcesz porozmawiać na czacie, dwukrotnie dotknij ekranu. Pojawi się widok czatu.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz słowa „Tutaj wpisz wiadomość”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu. Pojawi się klawiatura ekranowa, na której będzie można napisać wiadomość.

 5. Aby wysłać wiadomość, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Wyślij wiadomość, przycisk”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu. Usłyszysz komunikat: „Wysłano wiadomość. Tutaj wpisz wiadomość”. Fokus pozostanie w polu wprowadzania tekstu i będzie można napisać kolejną wiadomość.

  Wszystkie odpowiedzi otrzymywane na czacie odczytuje czytnik VoiceOver.

Wysyłanie wiadomości do wielu osób

Aby prowadzić konwersację z wieloma osobami, najpierw rozpocznij czat z jedną osobą, a następnie dodaj do niego kolejnych uczestników.

 1. Podczas czatu z jedną osobą szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz nazwisko osoby i słowo „przycisk”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu. Pojawi się lista opcji.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz słowa „Dodaj uczestników, przycisk”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

 3. Usłyszysz komunikat: „Wyszukaj kontakty, pole tekstowe”. Fokus zostanie umieszczony w polu wyszukiwania. Osobę możesz znaleźć w wyszukiwarce lub przeglądając kontakty w bieżącym widoku:

  • Aby skorzystać z wyszukiwarki, by odnaleźć osobę, którą chcesz dodać, dwukrotnie dotknij ekranu. Wpisz imię i nazwisko szukanej osoby na klawiaturze ekranowej. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz nazwisko tej osoby na liście wyników.

  • Aby przejrzeć listę kontaktów w tym widoku, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwisko osoby, którą chcesz dodać.

 4. Gdy fokus znajdzie się na osobie, którą chcesz dodać do konwersacji, dwukrotnie dotknij ekranu. Osoba zostanie dodana do konwersacji, a fokus zostanie przeniesiony na przycisk Wstecz w widoku czatu.

 5. Aby przejść do pola wprowadzania tekstu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Tutaj wpisz wiadomość, pole tekstowe”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Pojawi się klawiatura ekranowa, na której będzie można napisać wiadomość.

 6. Aby wysłać wiadomość, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Wyślij wiadomość, przycisk”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu. Usłyszysz komunikat: „Wysłano wiadomość. Tutaj wpisz wiadomość”. Fokus pozostanie w polu wprowadzania tekstu i będzie można napisać kolejną wiadomość.

  Wszystkie odpowiedzi otrzymywane na czacie odczytuje czytnik VoiceOver.

Zobacz też

Zarządzanie kontaktami w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Dowiedz się, jak poruszać się po aplikacji Skype dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Ważne: Ta sekcja jest w trakcie opracowywania. Część zawartości może być niekompletna lub niedokładna w tej chwili. Odwiedź ponownie tę stronę, aby zapoznać się z gotowym artykułem. Dziękujemy!

Aby wysyłać wiadomości błyskawiczne z programu Skype dla firm dla Androida, użyj funkcji TalkBack — wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Android. Pozwala on rozmawiać na czacie z jedną osobą lub prowadzić konwersację za pomocą wiadomości błyskawicznych z wieloma osobami.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Wysyłanie wiadomości do jednej osoby

 1. Otwórz program Skype dla firm na telefonie i w razie potrzeby się zaloguj. Aby uzyskać pomoc w logowaniu, przeczytaj sekcję Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Skype dla firm.

 2. W głównym widoku programu Skype dla firm szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz opcję, przy użyciu której chcesz odnaleźć odpowiednią osobę:

  • Przycisk Kontakty jest przydatny, jeśli osoba, z którą chcesz porozmawiać na czacie, została już dodana do którejś z grup kontaktów. Aby otworzyć Kontakty, dwukrotnie dotknij ekranu, gdy usłyszysz: „Wyświetlanie kontaktów i ekranu zarządzania kontaktami”. Aby je przeglądać, szybko przesuwaj w prawo. Aby otworzyć grupę kontaktów, dwukrotnie dotknij ekranu.

  • W polu Wyszukaj możesz wyszukać dowolną osobę dostępną w katalogu programu Skype dla firm organizacji. Aby skorzystać z wyszukiwania, dwukrotnie dotknij ekranu, gdy usłyszysz: „Wyszukaj w katalogu firmowym”. Następnie przy użyciu klawiatury ekranowej wpisz imię i nazwisko szukanej osoby. Wyszukiwanie przebiega podczas wpisywania tekstu, a funkcja TalkBack informuje o liczbie znalezionych wyników. Aby przeglądać listę osób, szybko przesuwaj w prawo.

  Porada: Na liście Ostatnie w widoku głównym programu Skype dla firm znajdziesz kontakty, z którymi kontaktowano się ostatnio przy użyciu programu Skype dla firm dla Androida. Aby ją przeglądać, szybko przesuwaj w prawo. Aby szybko wysłać wiadomość do osoby z tej listy, dwukrotnie dotknij ekranu. Zostanie otwarty czat, a fokus znajdzie się w polu wprowadzania tekstu. Dwukrotnie dotknij ekranu, aby wyświetlić klawiaturę ekranową i napisać wiadomość.

 3. Gdy fokus znajdzie się na osobie, z którą chcesz porozmawiać na czacie, dwukrotnie dotknij ekranu. Zostanie otwarta wizytówka kontaktu.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz słowa „Przycisk czatu”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu. Pojawi się klawiatura ekranowa, na której będzie można napisać wiadomość.

 5. Aby wysłać wiadomość, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz słowa „Wyślij wiadomość na czacie, przycisk”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu. Usłyszysz komunikat: „Wysłano wiadomość”. Fokus pozostanie w polu wprowadzania tekstu i będzie można napisać kolejną wiadomość.

  Wszystkie odpowiedzi otrzymywane na czacie odczytuje czytnik TalkBack.

Wysyłanie wiadomości do wielu osób

Aby prowadzić konwersację z wieloma osobami, najpierw rozpocznij czat z jedną osobą, a następnie dodaj do niego kolejnych uczestników.

 1. Podczas czatu z jedną osobą szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz słowa „Więcej opcji, przycisk”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu. Pojawi się lista opcji.

 2. Usłyszysz komunikat: „Element 1 z 3, dodaj uczestników”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Usłyszysz komunikat: „Edytowanie, wyszukiwanie osób, pole edycji. Wyszukaj w katalogu firmowym”. Fokus zostanie umieszczony w polu wyszukiwania. Osobę możesz znaleźć w wyszukiwarce lub przeglądając kontakty w bieżącym widoku:

  • Aby skorzystać z wyszukiwarki, by odnaleźć osobę, którą chcesz dodać, wpisz jej nazwisko na klawiaturze ekranowej. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwisko tej osoby na liście wyników.

  • Aby przejrzeć listę kontaktów w tym widoku, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwisko osoby, którą chcesz dodać.

 4. Gdy fokus znajdzie się na osobie, którą chcesz dodać do konwersacji, dwukrotnie dotknij ekranu. Osoba zostanie dodana do konwersacji, a fokus zostanie umieszczony w polu wprowadzania tekstu w widoku czatu.

 5. Wpisz swoją wiadomość, używając klawiatury ekranowej.

 6. Aby wysłać wiadomość, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz słowa „Wyślij wiadomość na czacie, przycisk”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu. Usłyszysz komunikat: „Wysłano wiadomość”. Fokus pozostanie w polu wprowadzania tekstu i będzie można napisać kolejną wiadomość.

  Wszystkie odpowiedzi otrzymywane na czacie odczytuje czytnik TalkBack.

Zobacz też

Zarządzanie kontaktami w aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w aplikacji Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji Skype dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Aby wysyłać wiadomości błyskawiczne z programu Skype dla firm w aplikacji Outlook w sieci Web, użyj Narratora — wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows. Wysyłanie wiadomości jest bardzo proste, ponieważ dostęp do okienka konwersacji programu Skype dla firm można uzyskać bezpośrednio z poziomu aplikacji Outlook w sieci Web.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z programu Skype dla firm w aplikacji Outlook w sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że program Skype dla firm w aplikacji Outlook w sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Outlook w sieci Web.

 1. Otwórz aplikację Outlook w sieci Web w przeglądarce i w razie potrzeby się zaloguj.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Użyj strzałki w dół, aby skorzystać z okienka konwersacji programu Skype dla firm”, a następnie naciśnij klawisz strzałki w dół. Zostanie otwarte okienko Konwersacje programu Skype dla firm z fokusem na liście Wszystkie kontakty i usłyszysz komunikat „Kontakty, Wszystkie kontakty, <Nazwiska kontaktów>”.

  W prawym górnym rogu okienka dostępne są przyciski Wyszukaj w programie Skype, KontaktyNowy czat. W prawym dolnym rogu okienka dostępny jest przycisk Wyłącz powiadomienia czatu.

 3. Aby sprawdzić, kto jest online, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Online, łącze”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby przejść do pierwszego kontaktu na liście, naciśnij klawisz Tab.

 5. Naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz nazwisko osoby, do której chcesz wysłać wiadomość błyskawiczną, a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz komunikat „Dane wejściowe rozmowy, Konwersacje z użytkownikiem <nazwisko kontaktu>, pole kombi edycji”.

 6. Wpisz wiadomość i naciśnij klawisz Enter. Wiadomość błyskawiczna zostanie wysłana i dodana do okienka Konwersacje z użytkownikiem <nazwisko kontaktu>. Odpowiedzi na wiadomość są także dodawane do tego okienka. Aby odpowiedzieć na odpowiedź kontaktu, wpisz nową wiadomość w polu kombi edycji i naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Zarządzanie kontaktami w aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Dowiedz się, jak poruszać się po aplikacji Skype dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×