WYSZUKAJ, funkcja

Funkcja WYSZUKAJ, jedna z funkcji wyszukiwania i odwołań, umożliwia przeszukanie jednej kolumny lub jednego wiersza w celu znalezienia wartości na tej samej pozycji w drugim wierszu lub drugiej kolumnie.

Załóżmy na przykład, że znasz numer części samochodowej, ale nie znasz jej ceny. Możesz użyć funkcji WYSZUKAJ, aby zwrócić cenę w komórce H2 po wprowadzeniu numeru części w komórce H1.

Przykład zastosowania funkcji WYSZUKAJ

Funkcji WYSZUKAJ można używać do wyszukiwania w jednym wierszu lub jednej kolumnie. W powyższym przykładzie wyszukujemy ceny w kolumnie D.

Porady: Zastanów się w zależności od używanej wersji pakietu Office do wyszukiwania.

 • Funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO można użyć do wyszukiwania w jednym wierszu lub kolumnie albo do wyszukiwania w wielu wierszach i kolumnach (jak w tabeli). Jest to znacznie ulepszona wersja funkcji WYSZUKAJ. Obejrzyj klip wideo na temat używania funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO.

 • Jeśli używasz Microsoft 365, użyj XLOOKUP — nie tylko jest to szybsze, a także umożliwia wyszukiwanie w dowolnym kierunku (w górę, w dół, w lewo lub w prawo).

Dwa sposoby korzystania z funkcji WYSZUKAJ: forma wektorowa i tablicowa

 • Forma wektorowa: ta forma funkcji WYSZUKAJ umożliwia wyszukiwanie wartości w jednym wierszu lub w jednej kolumnie. Użyj formy wektorowej, jeśli chcesz określić zakres zawierający wartości do dopasowania. Na przykład jeśli chcesz wyszukać wartość w kolumnie A, w części od pierwszego do szóstego wiersza.

  Przykład wektora

 • Forma tablicowa: zdecydowanie zalecamy używanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO lub WYSZUKAJ.POZIOMO zamiast formy tablicowej. Obejrzyj klip wideo na temat używania funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO. Forma tablicowa jest dostępna dla zapewnienia zgodności z innymi programami arkuszy kalkulacyjnych, ale jej możliwości są ograniczone.

  Tablica jest zbiorem wartości w wierszach i kolumnach (takich jak tabela), które mają zostać przeszukane. Jeśli na przykład chcesz przeszukać kolumny A i B, w dół do wiersza 6. ODNOŚNIK zwróci najbliższy odpowiednik. Aby można było używać formularza tablicowego, dane muszą być sortowane.

  Przykład tabeli, która jest tablicą

Forma wektorowa

W formie wektorowej funkcja WYSZUKAJ wyszukuje wartości w zakresie jednowierszowym lub jednokolumnowym (określanym jako wektor) i zwraca wartości z tej samej pozycji w drugim zakresie jednowierszowym lub jednokolumnowym.

Składnia

WYSZUKAJ (szukana_wartość; przeszukiwany_wektor; [wektor_wynikowy])

Składnia funkcji WYSZUKAJ w formie wektorowej obejmuje następujące argumenty:

 • lookup_value    Argument wymagany. Wartość wyszukiwana przez Wyszukiwanie w pierwszym wektorze. Lookup_value może być liczbą, tekstem, wartością logiczną lub nazwą lub odwołaniem odwołującym się do wartości.

 • lookup_vector    Argument wymagany. Zakres zawierający tylko jedno wiersz lub pojedynczą kolumnę. Wartości w lookup_vector mogą być tekstem, liczbami lub wartościami logicznymi.

  Ważne: Wartości w lookup_vector muszą być rozmieszczone w kolejności rosnącej:...,-2,-1, 0, 1, 2,..., A-Z, FAŁSZ, prawda; w przeciwnym razie możliwe, że Wyszukiwanie nie zwróci poprawienia wartości. Teksty pisane dużymi i małymi literami są równoważne.

 • result_vector    Argument opcjonalny. Zakres zawierający tylko jedno wiersza lub kolumnę. Argument result_vector musi mieć taki sam rozmiar jak lookup_vector. Musi mieć ten sam rozmiar.

Uwagi

 • Jeśli funkcja WYSZUKAJ nie może znaleźć wartości określonej przez argument szukana_wartość, to wybiera największą wartość w wektorze przeszukiwany_wektor, która jest mniejsza niż lub równa argumentowi szukana_wartość.

 • Jeśli wartość określona przez argument szukana_wartość jest mniejsza od najmniejszej wartości w wektorze przeszukiwany_wektor, to funkcja WYSZUKAJ zwraca wartość błędu #N/D.

Przykłady wektorów

Możesz wypróbować te przykłady w swoim arkuszu programu Excel, aby zorientować się, jak działa funkcja WYSZUKAJ. W pierwszym przykładzie otrzymasz arkusz wynikowy podobny do poniższego:

Przykład użycia funkcji WYSZUKAJ

 1. Skopiuj dane z poniższej tabeli i wklej je do nowego arkusza programu Excel.

  Skopiuj te dane do kolumny A

  Skopiuj te dane do kolumny B

  Częstotliwość

  4,14

  Kolor

  czerwony

  4,19

  pomarańczowy

  5,17

  żółty

  5,77

  zielony

  6,39

  niebieski

 2. Następnie skopiuj formuły funkcji WYSZUKAJ z poniższej tabeli do kolumny D arkusza.

  Skopiuj tę formułę do kolumny D

  Co robi ta formuła

  Taki wynik zobaczysz

  Formuła

  =WYSZUKAJ(4,19;A2:A6;B2:B6)

  Wyszukuje wartość 4,19 w kolumnie A, a następnie zwraca wartość z kolumny B w tym samym wierszu.

  pomarańczowy

  =WYSZUKAJ(5,75;A2:A6;B2:B6)

  Wyszukuje wartość 5,75 w kolumnie A, dopasowuje najbliższą najmniejszą wartość (5,17), a następnie zwraca wartość z kolumny B w tym samym wierszu.

  żółty

  =WYSZUKAJ(7,66;A2:A6;B2:B6)

  Wyszukuje wartość 7,66 w kolumnie A, dopasowuje najbliższą najmniejszą wartość (6,39), a następnie zwraca wartość z kolumny B w tym samym wierszu.

  niebieski

  =WYSZUKAJ(0;A2:A6;B2:B6)

  Wyszukuje wartość 0 w kolumnie A, a następnie zwraca błąd, ponieważ liczba 0 jest mniejsza niż najmniejsza wartość (4,14) w kolumnie A.

  #N/D!

 3. Aby formuły wyświetlały wyniki, może być konieczne zaznaczenie ich w arkuszu programu Excel, naciśnięcie klawisza F2, a następnie naciśnięcie klawisza Enter. Jeśli zachodzi taka potrzeba, dostosuj szerokości kolumn tak, aby widoczne były wszystkie dane.

Forma tablicowa

Porada: Zdecydowanie zalecamy używanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO lub WYSZUKAJ.POZIOMO zamiast formy tablicowej. Obejrzyj klip wideo na temat funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO; przedstawiono w nim przykłady. Forma tablicowa funkcji WYSZUKAJ jest dostępna dla zapewnienia zgodności z innymi programami arkuszy kalkulacyjnych, ale jej możliwości są ograniczone.

Forma tablicowa funkcji WYSZUKAJ wyszukuje określoną wartość w pierwszym wierszu lub pierwszej kolumnie, jaką zawiera tablica, i zwraca wartość z tej samej pozycji w ostatnim wierszu lub w ostatniej kolumnie tablicy. Używaj tej formy funkcji WYSZUKAJ, gdy wyszukiwane wartości znajdują się w pierwszym wierszu lub w pierwszej kolumnie tablicy.

Składnia

WYSZUKAJ (szukana_wartość; tablica)

Składnia funkcji WYSZUKAJ w formie tablicowej obejmuje następujące argumenty:

 • lookup_value    Argument wymagany. Wartość wyszukiwana przez Wyszukiwanie w tablicy. Argument Lookup_Value może być liczbą, tekstem, wartością logiczną lub nazwą lub odwołaniem odwołującym się do wartości.

  • Jeśli funkcja WYSZUKAJ nie może znaleźć wartości określonej przez argument szukana_wartość, to wybiera największą wartość w tablicy, która jest mniejsza niż lub równa argumentowi szukana_wartość.

  • Jeśli wartość określona przez argument szukana_wartość jest mniejsza od najmniejszej wartości w pierwszym wierszu lub pierwszej kolumnie (w zależności od wielkości tablicy), to funkcja WYSZUKAJ zwraca wartość błędu #N/D.

 • tablica    Argument wymagany. Zakres komórek zawierający tekst, liczby lub wartości logiczne, które mają zostać porównane z lookup_value.

  Forma tablicowa funkcji WYSZUKAJ jest bardzo podobna do funkcji WYSZUKAJ.POZIOMO i WYSZUKAJ.PIONOWO. Różnica polega na tym, że funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO wyszukuje wartość określoną przez argument szukana_wartość w pierwszym wierszu, funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO wyszukuje tę wartość w pierwszej kolumnie, a funkcja WYSZUKAJ wyszukuje zgodnie z wymiarami tablicy.

  • Jeśli tablica jest obszarem o szerokości większej niż wysokość (ma więcej kolumn niż wierszy), to funkcja WYSZUKAJ poszukuje wartości określonej przez argument szukana_wartość w pierwszym wierszu.

  • Jeśli tablica jest kwadratem lub obszarem o wysokości większej niż szerokość (ma więcej wierszy niż kolumn), to funkcja WYSZUKAJ poszukuje wartości w pierwszej kolumnie.

  • Funkcje WYSZUKAJ.POZIOMO i WYSZUKAJ.PIONOWO pozwalają na indeksowanie w pionie i w poziomie, natomiast funkcja WYSZUKAJ zawsze wybiera ostatnią wartość w wierszu lub kolumnie.

   Ważne: Wartości w tablicy należy umieścić w porządku rosnącym:...,-2,-1, 0, 1, 2,..., A-Z, FAŁSZ, prawda; w przeciwnym razie możliwe, że Wyszukiwanie nie zwróci poprawienia wartości. Teksty pisane dużymi i małymi literami są równoważne.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×