Wyszukiwanie wiadomości w jednym lub wielu pokojach rozmów

Pracuj w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu dzięki platformie Microsoft 365

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu przy użyciu najnowszych funkcji i aktualizacji.

Uaktualnij teraz

W przypadku rozmów trwałych programu Lync cała historia konwersacji, od pierwszej do ostatniej wiadomości, pozostaje zapisana w pokoju rozmów. Możesz zatem przeglądać wszystkie wiadomości lub, jeśli szukasz czegoś konkretnego, skorzystać z funkcji wyszukiwania w celu znalezienia wiadomości na określony temat — zarówno w jednym, jak i we wszystkich pokojach rozmów, których jesteś członkiem lub które obserwujesz. Dodatkowo możesz wyszukać wiadomości opublikowane przez wybrane osoby i w określonym czasie.

Przeglądanie historii pokoju rozmów programu Lync

Najnowsza wiadomość w pokoju rozmów jest wyświetlana bezpośrednio nad obszarem wprowadzania tekstu w oknie pokoju rozmów. Aby wyświetlić poprzednie wiadomości:

 • Przeciągnij pasek przewijania w górę lub kliknij przycisk strzałki w górę, aż przejdziesz na początek listy wiadomości.

Zrzut ekranu przedstawiający pokój rozmów z wyróżnionym paskiem slajdów po prawej stronie służącym do przeglądania historii.


Za pomocą następujących elementów ekranu możesz nawigować po historii wiadomości:

 • Data Pierwsza wiadomość wysłana danego dnia będzie zawierać datę w nagłówku.

 • Nazwa Nazwa osoby, która przesłała wiadomość, służy jako podnagłówek, który zawiera również godzinę.

 • Godzina Godzina przesłania wiadomości jest uwzględniana w podnagłówku razem z nazwą. Jeśli wpis zawiera wiele wiadomości, używana jest godzina przesłania ostatniej wiadomości.

Wyszukiwanie wiadomości dotyczących określonego tematu

Używając funkcji wyszukiwania programu Lync, możesz znaleźć wszystkie wiadomości zawierające określony wyraz lub frazę, a także zawęzić wyszukiwanie tylko do wiadomości opublikowanych w określonych dniach lub przez wybraną osobę. Aby to zrobić:

 1. Kliknij przycisk Wyszukaj w lewym dolnym rogu okna pokoju rozmów Ikona wyszukiwania . Zostanie otwarte okno dialogowe Przeszukiwanie historii pokoju.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe do przeglądania historii pokoju rozmów.

 1. W polu tekstowym pod obszarem Co chcesz znaleźć wprowadź wyrazy, które chcesz wyszukać.

 2. W przypadku wprowadzenia więcej niż jednego wyrazu kliknij przycisk Opcje, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyszukać dowolne z wprowadzonych wyrazów, kliknij pozycję Dopasuj wszystkie wyrazy.

  • Aby wyszukać dokładnie wprowadzoną frazę, kliknij pozycję Dopasuj dokładną frazę.

 3. Domyślnie w obszarze Które pokoje chcesz przeszukać, jest zaznaczona nazwa bieżącego pokoju. W razie potrzeby program Lync może wyszukiwać w wielu pokojach rozmów jednocześnie, a nie tylko w tym jednym. Kliknij pozycję Tylko pokoje, które obserwuję, aby przeprowadzić wyszukiwanie w obserwowanych pokojach, lub kliknij pozycję Wszystkie pokoje, do których należę, aby przeszukać wszystkie pokoje wymienione na liście Członek (w tym pokoje, które obserwujesz).

(Opcjonalnie) Jeśli chcesz wyszukać tylko wiadomości z określonego czasu, w obszarze Które dni chcesz uwzględnić? wybierz odpowiednie daty. W przeciwnym razie program Lync przeszuka całą historię rozmów.

 1. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz wyszukać tylko wiadomości od określonych osób, w obszarze Czyje wpisy chcesz wyświetlić? wpisz nazwy lub aliasy e-mail. Jeśli pominiesz ten krok, program Lync przeszuka wiadomości od wszystkich osób.

 2. Aby rozpocząć wyszukiwanie, kliknij przycisk Wyszukaj lub naciśnij klawisz Enter. Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone po prawej stronie okna dialogowego Przeszukiwanie historii pokoju. Jeśli nie zostaną odnalezione żadne wyniki, w obszarze wyświetlania pojawi się komunikat „Nie odnaleziono dopasowań”.

  Porada: Aby wyświetlić wiadomość w kontekście, w wynikach wyszukiwania sprawdź datę przesłania wiadomości, kliknij nazwę pokoju rozmów, a następnie odszukaj tę wiadomość na podstawie daty. Szczegółowe informacje na temat przeglądania wiadomości przedstawiono we wcześniejszej części.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×