Wyszukiwanie wyrazów w tezaurusie

Używając tezaurusa, możesz wyszukać synonimy (różne wyrazy o tym samym znaczeniu) i antonyms (słowa ze znaczeniem przeciwnym).

Porada: W wersjach klasycznych programów Word, PowerPoint i Outlook można uzyskać szybką listę synonimów, klikając prawym przyciskiem myszy wyraz i wybierając synonimy. Aplikacje Office Online nie zawierają funkcji wyszukiwania synonimów.

Word

 1. Kliknij wyraz w dokumencie, który chcesz wyszukać.

 2. Na karcie Recenzja kliknij pozycję Tezaurus.

  Polecenie Tezaurus w narzędziach sprawdzających na karcie Recenzja

 3. Aby użyć jednego z wyrazów z listy wyników lub wyszukać więcej wyrazów, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby zamienić wybrany wyraz na dowolny z wyrazów z listy, wskaż go, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Wstaw.

  • Aby skopiować i wkleić wyraz z listy, wskaż go, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Kopiuj. Możesz następnie wkleić wyraz w dowolnym miejscu.

  • Aby wyszukać dodatkowe pokrewne słowa, kliknij wyraz na liście wyników.

Porady: Możesz również wyszukać wyrazy w tezaurusie w innym języku. Jeśli na przykład dokument znajduje się w języku francuskim i chcesz zastosować synonimy, wykonaj następujące czynności:

 • W programie Word 2007 kliknij pozycję Opcje poszukiwania w okienku zadań poszukiwawczych , a następnie w obszarze książki źródłowewybierz odpowiednie opcje tezaurusa.

 • W programie Word 2010 lub Word 2013 na karcie Recenzja kliknij pozycję poszukaj. Kliknij pozycję Opcje poszukiwania w okienku zadań poszukiwawczych , a następnie w obszarze książki źródłowewybierz odpowiednie opcje tezaurusa.

 • W programie Word 2016 na karcie Recenzja kliknij pozycję Tezaurus. U dołu okienka zadań Tezaurus wybierz język z listy rozwijanej.

 1. Kliknij w skoroszycie wyraz, który chcesz wyszukać.

 2. Na karcie Recenzja kliknij pozycję Tezaurus.

  Polecenie Tezaurus na karcie Recenzja na Wstążce programu Excel

 3. Aby użyć jednego z wyrazów z listy wyników lub wyszukać więcej wyrazów, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby zamienić wybrany wyraz na dowolny z wyrazów z listy, wskaż go, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Wstaw.

  • Aby skopiować i wkleić wyraz z listy, wskaż go, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Kopiuj. Możesz następnie wkleić wyraz w dowolnym miejscu.

  • Aby wyszukać dodatkowe pokrewne słowa, kliknij wyraz na liście wyników.

Porady: Możesz również wyszukać wyrazy w tezaurusie w innym języku. Jeśli na przykład skoroszyt znajduje się w języku francuskim i chcesz zastosować synonimy, wykonaj następujące czynności:

 • W programie Excel 2007 kliknij pozycję Opcje poszukiwania w okienku zadań poszukiwawczych , a następnie w obszarze książki źródłowewybierz odpowiednie opcje tezaurusa.

 • W programie Excel 2010 lub Excel 2013 na karcie Recenzja kliknij pozycję poszukaj. Kliknij pozycję Opcje poszukiwania w okienku zadań poszukiwawczych , a następnie w obszarze książki źródłowewybierz odpowiednie opcje tezaurusa.

 • W programie Excel 2016 na karcie Recenzja kliknij pozycję Tezaurus. U dołu okienka zadań Tezaurus wybierz język z listy rozwijanej.

 1. Zaznacz w notesie wyraz, który chcesz wyszukać.

 2. W programie OneNote 2007 w menu Narzędzia kliknij polecenie poszukiwanie, a następnie na liście wszystkie materiały źródłowe kliknij pozycję Tezaurus.

  Okienko zadań poszukiwania

  W programie OneNote 2010 na karcie Recenzja kliknij pozycję poszukiwanie, a następnie na liście wszystkie materiały źródłowe kliknij pozycję Tezaurus.

  Review Tab, Research button

  Okienko zadań poszukiwania

  W programie OneNote 2013 lub OneNote 2016 na karcie Recenzja kliknij pozycję Tezaurus.

 3. Aby użyć jednego z wyrazów z listy wyników lub wyszukać więcej wyrazów, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby zamienić wybrany wyraz na dowolny z wyrazów z listy, wskaż go, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Wstaw.

  • Aby skopiować i wkleić wyraz z listy, wskaż go, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Kopiuj. Możesz następnie wkleić wyraz w dowolnym miejscu.

  • Aby wyszukać dodatkowe pokrewne słowa, kliknij wyraz na liście wyników.

Porada: Możesz również wyszukać wyrazy w tezaurusie w innym języku. Jeśli na przykład tekst znajduje się w języku francuskim i chcesz, aby synonimy były synonimami, na karcie Recenzja kliknij pozycję poszukaj. Kliknij pozycję Opcje poszukiwania w okienku zadań poszukiwawczych , a następnie w obszarze książki źródłowewybierz odpowiednie opcje tezaurusa.

 1. Kliknij wyraz w elemencie programu Outlook, który chcesz wyszukać.

 2. W programie Outlook 2007 na karcie wiadomość w grupie Sprawdzanie kliknij pozycję pisownia, a następnie kliknij pozycję Tezaurus.

  W programie Outlook 2010, Outlook 2013 lub Outlook 2016 kliknij kartę Recenzja , a następnie kliknij pozycję Tezaurus.

  Outlook Ribbon Thesaurus Icon

  Uwaga: W programie Microsoft Outlook okienko zadańTezaurus lub wyszukiwanie jest dostępne w dowolnym nowym elemencie programu Outlook, takim jak wiadomość lub element kalendarza, a nie z głównego okna programu Outlook.

 3. Aby użyć jednego z wyrazów z listy wyników lub wyszukać więcej wyrazów, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby zamienić wybrany wyraz na dowolny z wyrazów z listy, wskaż go, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Wstaw.

  • Aby skopiować i wkleić wyraz z listy, wskaż go, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Kopiuj. Możesz następnie wkleić wyraz w dowolnym miejscu.

  • Aby wyszukać dodatkowe pokrewne słowa, kliknij wyraz na liście wyników.

Porady: Możesz również wyszukać wyrazy w tezaurusie w innym języku. Jeśli na przykład tekst znajduje się w języku francuskim i chcesz zastosować synonimy, wykonaj następujące czynności:

 • W programie Outlook 2007 kliknij pozycję Opcje poszukiwania w okienku zadań poszukiwawczych , a następnie w obszarze książki źródłowewybierz odpowiednie opcje tezaurusa.

 • W programie Outlook 2010 lub Outlook 2013 na karcie Recenzja kliknij pozycję poszukaj. Kliknij pozycję Opcje poszukiwania w okienku zadań poszukiwawczych , a następnie w obszarze książki źródłowewybierz odpowiednie opcje tezaurusa.

 • W programie Outlook 2016 na karcie Recenzja kliknij pozycję Tezaurus. U dołu okienka zadań Tezaurus wybierz język z listy rozwijanej.

 1. Kliknij w prezentacji wyraz, który chcesz wyszukać.

 2. Na karcie Recenzja kliknij pozycję Tezaurus.

  PowerPoint Ribbon Review tab Thesaurus

 3. Aby użyć jednego z wyrazów z listy wyników lub wyszukać więcej wyrazów, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby zamienić wybrany wyraz na dowolny z wyrazów z listy, wskaż go, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Wstaw.

  • Aby skopiować i wkleić wyraz z listy, wskaż go, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Kopiuj. Możesz następnie wkleić wyraz w dowolnym miejscu.

  • Aby wyszukać dodatkowe pokrewne słowa, kliknij wyraz na liście wyników.

Porady: Możesz również wyszukać wyrazy w tezaurusie w innym języku. Jeśli na przykład dokument znajduje się w języku francuskim i chcesz zastosować synonimy, wykonaj następujące czynności:

 • W programie PowerPoint 2007 kliknij pozycję Opcje poszukiwania w okienku zadań poszukiwawczych , a następnie w obszarze książki źródłowewybierz odpowiednie opcje tezaurusa.

 • W programie PowerPoint 2010 lub PowerPoint 2013 na karcie Recenzja kliknij pozycję poszukaj. Kliknij pozycję Opcje poszukiwania w okienku zadań poszukiwawczych , a następnie w obszarze książki źródłowewybierz odpowiednie opcje tezaurusa.

 • W programie Outlook 2016 na karcie Recenzja kliknij pozycję Tezaurus. U dołu okienka zadań Tezaurus wybierz język z listy rozwijanej.

 1. Kliknij wyraz w publikacji, który chcesz wyszukać.

  W programie Publisher 2007 w menu Narzędzia kliknij polecenie poszukiwanie, a następnie na liście wszystkie materiały źródłowe kliknij pozycję Tezaurus.

  Okienko zadań poszukiwania

  W programie Publisher 2010 na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję pisownia, a następnie kliknij pozycję Tezaurus.

  Thesaurus menu command

  W programie Publisher 2013 lub Publisher 2016 na karcie Recenzja kliknij pozycję Tezaurus.

 2. Aby użyć jednego z wyrazów z listy wyników lub wyszukać więcej wyrazów, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby zamienić wybrany wyraz na dowolny z wyrazów z listy, wskaż go, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Wstaw.

  • Aby skopiować i wkleić wyraz z listy, wskaż go, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Kopiuj. Możesz następnie wkleić wyraz w dowolnym miejscu.

  • Aby wyszukać dodatkowe pokrewne słowa, kliknij wyraz na liście wyników.

Porada: Możesz również wyszukać wyrazy w tezaurusie w innym języku. Jeśli na przykład publikacja znajduje się w języku francuskim i chcesz mieć synonimy, na karcie Recenzja kliknij pozycję poszukaj. Kliknij pozycję Opcje poszukiwania w okienku zadań poszukiwawczych , a następnie w obszarze książki źródłowewybierz odpowiednie opcje tezaurusa.

 1. Kliknij na diagramie wyraz, który chcesz wyszukać.

 2. W programie Visio 2007 w menu Narzędzia kliknij polecenie materiały poszukiwawcze, a następnie na liście wszystkie materiały źródłowe kliknij pozycję Tezaurus.

  Okienko zadań poszukiwania

  W programie Visio 2010, Visio 2013 lub Visio 2016 na karcie Recenzja kliknij pozycję Tezaurus.

  Visio Ribbon Review tab Thesaurus

 3. Aby użyć jednego z wyrazów z listy wyników lub wyszukać więcej wyrazów, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby zamienić wybrany wyraz na dowolny z wyrazów z listy, wskaż go, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Wstaw.

  • Aby skopiować i wkleić wyraz z listy, wskaż go, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Kopiuj. Możesz następnie wkleić wyraz w dowolnym miejscu.

  • Aby wyszukać dodatkowe pokrewne słowa, kliknij wyraz na liście wyników.

Porady: Możesz również wyszukać wyrazy w tezaurusie w innym języku. Jeśli na przykład diagram znajduje się w języku francuskim i chcesz zastosować synonimy, wykonaj następujące czynności:

 • W programie Visio 2007 kliknij pozycję Opcje poszukiwania w okienku zadań poszukiwawczych , a następnie w obszarze książki źródłowewybierz odpowiednie opcje tezaurusa.

 • W programie Visio 2010 lub Visio 2013 na karcie Recenzja kliknij pozycję poszukaj. Kliknij pozycję Opcje poszukiwania w okienku zadań poszukiwawczych , a następnie w obszarze książki źródłowewybierz odpowiednie opcje tezaurusa.

 • W programie Visio 2016 na karcie Recenzja kliknij pozycję Tezaurus. U dołu okienka zadań Tezaurus wybierz język z listy rozwijanej.

Przesyłanie opinii

Ten artykuł został ostatnio zaktualizowany o Jan13 lutego 2018 r. w wyniku Twojego komentarza. Jeśli okaże się to pomocne, a szczególnie jeśli nie, Skorzystaj z poniższych kontrolek opinii, aby poinformować nas, jak możemy ulepszyć ten produkt.

Zobacz też

Redaktor — asystent pisania

sprawdza pisownię i gramatykę w pakiecie Office 2010, a później

co się stało z pomocą techniczną w języku angielskim?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×