WYWOŁAJ, funkcja

Ważne: Przestroga  Nieprawidłowe edytowanie rejestru może spowodować poważne uszkodzenie systemu operacyjnego wymagające jego ponownej instalacji. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że problemy powstałe w wyniku nieprawidłowego edytowania rejestru będzie można rozwiązać. Przed edytowaniem rejestru należy wykonać kopie zapasowe wszystkich ważnych danych. Najnowsze informacje dotyczące używania i ochrony rejestru komputera znajdują się w Pomocy systemu Microsoft Windows.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji WYWOŁAJ w programie Microsoft Excel.

Uwaga:  Funkcja WYWOŁAJ nie jest dostępna w programie Excel dla sieci Web.

Opis

Wywołuje procedurę w bibliotece linków dynamicznych lub zasobie kodów. Istnieją dwie formy składni tej funkcji. Składnię 1 należy stosować tylko w przypadku wcześniej zarejestrowanego zasobu kodów, który używa argumentów z funkcji REJESTRUJ. Użyj składni 2a lub 2b, aby jednocześnie zarejestrować i zadzwonić do zasobu kodów.

Ważne: Funkcji powinni używać tylko zaawansowani użytkownicy. Nieprawidłowe użycie funkcji WYWOŁAJ można spowodować błędy, po których konieczne będzie ponowne uruchomienie komputera. Ta funkcja jest dostępna tylko w arkuszu makr programu Excel.

Składnia

Składnia 1

Używana razem z funkcją REJESTRUJ

WYWOŁAJ(rejestr_id;[argument1];...)

Składnia 2

Używana pojedynczo (w programie Microsoft Excel dla Windows)

Rejestr_id     to wartość zwrócona przez poprzednio obliczoną funkcję REJESTRUJ lub REJESTR.KOD.

WYWOŁAJ(moduł_tekst;procedura;typ_tekst;[argument1];...])

W składni funkcji WYWOŁAJ występują następujące argumenty:

  • Moduł_tekst     Argument wymagany. Tekst umieszczony w cudzysłowie, określający nazwę biblioteki dołączanej dynamicznie (DLL) zawierającej procedurę w programie Microsoft Excel dla Windows.

  • Procedura     Argument wymagany. Tekst określający nazwę funkcji w bibliotece DLL w programie Microsoft Excel dla Windows. Można także używać wartości porządkowej funkcji otrzymanej z instrukcji EXPORTS w pliku definicji modułów (DEF). Wartość porządkowa nie może występować w postaci tekstu.

  • Typ_tekst     Argument wymagany. Tekst określający typ danych zwróconej wartości oraz typy danych wszystkich argumentów do biblioteki DLL lub zasobu kodów. Pierwsza litera argumentu typ_tekst określa zwróconą wartość. Kody używane dla argumentu typ_tekst opisano szczegółowo w temacie Korzystanie z funkcji WYWOŁAJ i REJESTRUJ. Argument ten można pominąć w przypadku autonomicznych bibliotek DLL oraz zasobów kodów (XLL).

  • Argument1;...     Argumenty opcjonalne. Argumenty przekazywane do procedury.

Przykład

Poniższa formuła makra rejestruje funkcję GetTickCount z 32-bitowego systemu Microsoft Windows. Funkcja GetTickCount zwraca liczbę milisekund, które upłynęły od uruchomienia systemu Microsoft Windows.

REJESTRUJ("Kernel32";"GetTickCount";"J")

Przyjmując, że funkcja REJESTRUJ znajduje się w komórce A5, po zarejestrowaniu funkcji GetTickCount przez makro można używać funkcji WYWOŁAJ do zwracania liczby milisekund, które upłynęły:

WYWOŁAJ(A5)

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×