Wyzwalanie efektu animacji

Efekt animacji można wyzwolić na początku lub w trakcie odtwarzania klipu audio lub wideo. Efekt animacji można również uruchomić po kliknięciu kształtu lub innego obiektu, który będzie animowany.

 • Z jakiej wersji pakietu Office korzystasz?
 • Nowsze wersje
 • Office 2010

Wyzwalanie efektu animacji po kliknięciu obiektu

 1. Zaznacz kształt lub obiekt, do którego chcesz dodać animację.

 2. Przejdź do pozycji Animacje > Animacja zaawansowana > Dodaj animację i wybierz animację, którą chcesz dodać.

 3. Następnie przejdź do pozycji Animacje > Animacja zaawansowana > Okienko animacji.

  Otwieranie Okienka animacji

 4. W okienku Animacja zaznacz animowany kształt lub inny obiekt, po kliknięciu którego ma zostać wyzwolona animacja.

 5. W grupie Animacja zaawansowana kliknij pozycję Wyzwalacz, wskaż pozycję Przy kliknięciu, a następnie wybierz obiekt.

Wyzwalanie animacji podczas odtwarzania klipu audio lub wideo

Aby wyzwolić efekt animacji podczas odtwarzania klipu audio lub wideo, musisz wcześniej wstawić zakładkę w odpowiednim miejscu klipu.

 1. Dodaj zakładkę do klipu audio lub wideo w miejscu, w którym ma zostać wyzwolony efekt animacji.

 2. Przejdź do pozycji Animacje > Animacja zaawansowana > Okienko animacji.

 3. W Okienku animacji zaznacz efekt animacji, który ma zostać wyzwolony w określonym miejscu klipu audio lub wideo.

 4. W grupie Animacja zaawansowana kliknij pozycję Wyzwalacz, wskaż pozycję Po użyciu zakładki i wybierz zakładkę, która ma wyzwalać animację.

  Wyzwalanie animacji po użyciu zakładki

Ustawianie wyzwalacza przy kliknięciu elementu

 1. Na slajdzie zaznacz element z zastosowaną animacją, która ma być wyzwalana.

 2. Na karcie Animacje w grupie Animacja zaawansowana kliknij pozycję Okienko animacji.

  Grupa Animacja zaawansowana na karcie Animacje na wstążce programu PowerPoint 2010

 3. W okienku Animacja wybierz animację, którą chcesz wyzwolić.

 4. W grupie Animacja zaawansowana kliknij pozycję Wyzwalacz, wskaż pozycję Przy kliknięciu i wybierz obiekt, który ma wyzwalać animację.

Ustawianie wyzwalacza na zakładce wideo

 1. Na slajdzie zaznacz element z zastosowaną animacją, która ma być wyzwalana.

 2. Na karcie Animacje w grupie Animacja zaawansowana kliknij pozycję Okienko animacji.

  Grupa Animacja zaawansowana na karcie Animacje na wstążce programu PowerPoint 2010

 3. W okienku Animacja wybierz animację, którą chcesz wyzwolić.

 4. W grupie Animacja zaawansowana kliknij pozycję Wyzwalacz, wskaż pozycję Po użyciu zakładki i wybierz zakładkę wideo, która ma wyzwalać animację.

Ta funkcja jest dostępna tylko dla subskrybentów Ta funkcja jest dostępna tylko dla subskrybentów platformy Microsoft 365 dla klientów komputerowych z systemem Windows.

Wyzwalanie efektu animacji po kliknięciu obiektu

 1. Zaznacz kształt lub obiekt, do którego chcesz dodać animację.

 2. Przejdź do zakładki Animacje i wybierz animację, którą chcesz dodać.

 3. Następnie przejdź do Animacje > Panel animacji. Przycisk okienka animacji

  Otworzy się panel animacji.

 4. W okienku Animacja zaznacz animowany kształt lub inny obiekt, po kliknięciu którego ma zostać wyzwolona animacja.

 5. Na karcie Animacje wybierz Wyzwalacz, wskaż pozycjęPrzy kliknięciu i wybierz obiekt:

  Wyzwalanie animacji po kliknięciu obiektu

Wyzwalanie animacji podczas odtwarzania klipu audio lub wideo

Aby wyzwolić efekt animacji podczas odtwarzania klipu audio lub wideo, musisz wcześniej wstawić zakładkę w odpowiednim miejscu klipu.

 1. Dodaj zakładkę do klipu audio lub wideo w miejscu, w którym ma zostać wyzwolony efekt animacji.

 2. Przejdź do Animacje > Okienko animacji.

 3. W Okienku animacji zaznacz efekt animacji, który ma zostać wyzwolony w określonym miejscu klipu audio lub wideo.

 4. Na karcie Animacje kliknij Wyzwalacz, wskaż pozycję Po użyciu zakładki i wybierz zakładkę, która ma wyzwalać animację.

  Wyzwalanie animacji po użyciu zakładki

Zobacz też

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×