We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Typ danych    Tak/Nie

Typ wpisu    Obliczeniowy

Opis Pole Z nadmierną alokacją wskazuje, czy do zasobu przydzielono więcej pracy nad określonym zadaniem, niż można wykonać przy normalnej wydajności roboczej zasobu.

Sposób obliczania    Jeśli z nadmierną alokacją przypisano, pole Z nadmierną alokacją zawiera pozycję Tak. Przypisanie powoduje nadmierną alokację, jeśli sama praca nad przydziałem powoduje nadmierną alokację zasobu.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Z nadmierną alokacją do części arkusza widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia przeglądanie lub filtrowanie przydzielonych zasobów, dla których praca nad określonymi przydziałami jest większa niż w przypadku zwykłych przydziałów. Następnie możesz podjąć działanie, przypisując inne zasoby lub dodając nadgodziny.

Przykład    Normalny dzień roboczy Seana to 8 godzin dziennie. Jeśli przypiszesz Ani do zadania, które wymaga 10 godzin pracy w jednym dniu, w polu Z nadmierną alokacją dla tego zadania zostanie ustawiona wartość Tak.

Uwagi    Można też sprawdzić, czy pojedynczy zasób ma nadmierną alokację, wyświetlając go w widoku Graph zasobów.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×