Zadania w usłudze Classroom

Tworzenie zadań

Aby utworzyć nowe zadanie, przejdź do strony zadań i wybierz pozycję Nowe zadanie.

Polecenie Nowe zadanie

Wpisz nazwę nowego zadania

 • Wpisz nazwę nowego zadania.

 • Wybierz datę i godzinę terminu zadania.

 • Jeśli chcesz, wpisz opis lub instrukcje.

 • Aby dołączyć plik, link lub notes zajęć programu OneNote, kliknij pozycję Dołącz i wybierz element do dołączenia.

  Kliknij pozycję Dołącz, aby dołączyć plik, link lub notes zajęć programu OneNote

  • Zaznacz pozycję Utwórz kopię dla każdego ucznia, jeśli chcesz, aby każdy edytował i przekazał własną kopię pliku, na przykład kwiz lub arkusz. Spowoduje to umieszczenie kopii przypisanego dokumentu w usłudze OneDrive uczniów.

  • Nie zaznaczaj pozycji Utwórz kopię dla każdego ucznia, jeśli dany zasób nie wymaga osobnych plików, na przykład w przypadku instrukcji lub mapy dodanej w celach informacyjnych.

 • Zaznacz zajęcia, w ramach których powinno zostać przekazane zadanie, w obszarze Ogłoś w.

 • Wybierz opcję określającą, czy chcesz zezwolić uczniom na uczestniczenie w dyskusji nad tym zadaniem.

 • Wybierz pozycję Gotowe.

  Wybierz zajęcia, w których chcesz publikować

Ocenianie zadań

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o zadaniu, kliknij je na stronie zadań.

Karty Szczegóły i Przesłane zadania

Na karcie Szczegóły są wyświetlane zasoby i załączniki, konwersacje (jeśli są włączone) oraz rozkład ocen danego zadania. Można tu też edytować i usuwać zadania.

Na karcie Przesłane zadania można sprawdzić, którzy uczniowie przesłali zadanie, stan i oceny.

Wybierz pozycję Zarządzaj, a następnie kliknij pozycję Eksportuj wszystko

Co można zrobić na karcie Zadania:

 • Dostosowywanie oceny maksymalnej (wartość domyślna to 100)

 • Wprowadzanie ocen

 • Zwracanie zadania uczniowi do przejrzenia lub poprawienia

 • Pisanie prywatnej wiadomości dla ucznia

 • Eksportowanie ocen w pliku CSV do zaimportowania w dzienniku ocen: aby wyeksportować plik CSV, wybierz pozycję Zarządzaj > Eksportuj wszystko

Zadania: środowisko ucznia

Domyślnie wszystkie zadania do wykonania są wymienione na stronie zadań w obszarze karty Zadanie do wykonania. Można je wyświetlać w formie listy, z krótkimi opisami, lub w widoku karty, która zawiera więcej szczegółów.

Aby wyświetlić zadania z przeszłości, wybierz kartę W przeszłości. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich przeszłych zadań, przesłanych i nieprzesłanych.

 • Aby wyświetlić szczegółowe informacje o zadaniu, wybierz je.

 • Aby wyświetlić wszelkie zasoby dla danego zadania, kliknij kartę Zasoby.

 • Aby wyświetlić, edytować lub utworzyć pracę związaną z zadaniem, wybierz pozycję Moja praca.

 • Aby dodać już utworzony plik, wybierz pozycję Dodaj istniejący, a następnie przejdź do pliku lub zawartości.

 • Aby utworzyć nowy plik, wybierz pozycję Utwórz nowy, a następnie wybierz aplikację.

 • Aby oddać zadanie, wybierz pozycję Prześlij, a następnie pozycję OK.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×