Zakończenie, pole przydziału

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Typ danych    Data

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Opis    Pole Zakończenie zawiera datę, zgodnie z którą według harmonogramu zasób przydzielony do zadania powinien zakończyć pracę z tym zadaniem. Datę zakończenia dla przydziału można wprowadzić samodzielnie lub zlecić jej obliczenie w programie Project.

Sposób obliczania    Program Project oblicza datę zakończenia dla przydziału na podstawie daty rozpoczęcia zadania, ilości pracy przypisanej do zasobu, kalendarza zasobu oraz jednostek przydziału.

Wprowadzając datę zakończenia można zmienić zaplanowaną datę zakończenia dla zadania bez określania ograniczenia.

Jeśli zostanie wprowadzona data zakończenia rzeczywistego inna niż zaplanowana, wówczas program Project zmieni planowaną datę zakończenia, tak aby była zgodna z datą w polu Zakończenie rzeczywiste.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Zakończenie w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia wyświetlanie lub filtrowanie dat zakończenia według harmonogramu dla przydziałów.

Przykład    Wymagane jest, aby użytkownik przejrzał daty zakończenia dla siedmiu osób przydzielonych do zadania „Pisanie oferty”. W tym celu w widoku Obciążenie zadaniami należy dodać pole Zakończenie. W obszarze zadania „Pisanie oferty” zostaną wyświetlone daty zakończenia dla każdego zasobu przydzielonego do zadania.

Uwagi    W przypadku wprowadzania wartości procentu wykonania lub pracy rzeczywistej program Project może ponownie utworzyć harmonogram pracy pozostałej w otoczeniu daty stanu. Może to spowodować zmianę zaplanowanej daty zakończenia. Można również pozostawić wartości pól śledzenia zgodne z oryginalnym harmonogramem projektu, nawet jeśli praca wykonana przypada w przyszłości lub praca pozostała przypada w przeszłości. Służy do tego okno dialogowe Opcje projektu.

Można także ustawić datę stanu inną niż dzisiejsza w oknie dialogowym Informacje o projekcie.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×