Zakończenie rzeczywiste, pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W polu Zakończenie rzeczywiste jest wyświetlana data i godzina rzeczywistego zakończenia zadania lub przydziału.

Istnieje kilka kategorii pól Zakończenie rzeczywiste.

Typ danych Data

Zakończenie rzeczywiste (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Pole Zakończenie rzeczywiste zawiera wartość „Brak” do momentu, gdy wartość pracy pozostałej wyniesie 0 lub w polu zadania Wykonano % albo w polu zadania lub przydziału Wykonano % pracy zostanie ustawiona wartość 100. Jeśli praca wykonana osiągnie wartość 100 procent, w programie Microsoft Project w polu Zakończenie rzeczywiste zostanie ustawiona data stanu lub data zakończenia według harmonogramu. W przypadku wprowadzenia daty zakończenia rzeczywistego data zakończenia według harmonogramu zmieni się zgodnie z datą zakończenia rzeczywistego.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Zakończenie rzeczywiste w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia wyświetlanie, filtrowanie lub edytowanie dat zakończenia rzeczywistego przydziałów. Po wprowadzeniu pracy rzeczywistej lub procentu wykonania program Project może obliczyć datę zakończenia rzeczywistego zgodnie z datą stanu lub z datą zakończenia według harmonogramu. W tym polu można również wpisać datę zakończenia rzeczywistego.

Przykłady    Ewa właśnie ukończyła przydzielone zadanie. W widoku Obciążenie zadaniami należy dodać pola Wykonano  %  pracy i Zakończenie rzeczywiste. Następnie w polu Wykonano  % należy wprowadzić wartość 100. Program Project ponownie obliczy datę w polu Zakończenie i zmieni wartość „Brak” w polu Zakończenie rzeczywiste na datę stanu lub datę zakończenia według harmonogramu.

Janusz także ukończył przydzielone zadanie. W polu Praca rzeczywista należy wprowadzić czas, który Janusz poświęcił na wykonanie tego przydziału. Jest on równy przydzielonej Januszowi wartości całkowitego czasu pracy. Program Project ponownie obliczy datę w polu Zakończenie i zmieni wartość „Brak" w polu Zakończenie rzeczywiste na datę stanu.

Krzysztof ukończył przydzielone zadanie w ubiegły piątek. W polu Zakończenie rzeczywiste należy wprowadzić datę przypadającą w ubiegły piątek. Niezależnie od informacji w polu Wykonano  %  pracy lub w polu Praca rzeczywista pole Zakończenie rzeczywiste będzie zawierać datę z ubiegłego piątku, a pole Wykonano  %  pracy zostanie ustawione na wartość 100.

Uwagi    Po określeniu, że zadanie wykonano w 100 procentach, w programie Project zostanie automatycznie dopasowana rzeczywista data zakończenia na podstawie bieżącej daty stanu lub daty zakończenia według harmonogramu. Użycie określonej daty zależy od wybranych preferencji obliczania. Te preferencje można sprawdzić i ustawić w oknie dialogowym Opcje programu Project.

W oknie dialogowym Informacje o projekcie można także ustawić datę stanu na datę inną niż bieżąca.

Zakończenie rzeczywiste (pole zasobu)

Typ wpisu    Null

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Zakończenie rzeczywiste w widoku Użycie zasobu umożliwia wyświetlanie dat rzeczywistego zakończenia przydziałów. W polu Zakończenie rzeczywiste zasobu nie są wyświetlane żadne informacje. Jego zadaniem jest udostępnienie informacji o zakończeniu rzeczywistym odpowiedniego przydziału.

Przykład    Przeglądane są daty zakończenia rzeczywistego zadań przydzielonych do różnych zasobów. W widoku Użycie zasobu dodano pole Zakończenie rzeczywiste. W polu Zakończenie rzeczywiste, znajdującym się obok nazw zasobów, nie są wyświetlane żadne informacje. Daty zakończenia rzeczywistego przydziałów tych zasobów są jednak wyświetlane w odpowiednich polach w wierszach przydziałów — poniżej nazw poszczególnych zasobów.

Zakończenie rzeczywiste (pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Pole Zakończenie rzeczywiste zawiera wartość „Brak” do momentu, gdy wartość pracy pozostałej wyniesie 0 lub w polu Wykonano  % albo w polu Wykonano  %  pracy zostanie ustawiona wartość 100. Jeśli praca wykonana osiągnie wartość 100  procent, program Project ustawi w polu Zakończenie rzeczywiste datę stanu lub datę zakończenia według harmonogramu. W przypadku wprowadzenia daty zakończenia rzeczywistego data zakończenia według harmonogramu zmieni się zgodnie z datą zakończenia rzeczywistego.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Zakończenie rzeczywiste w widoku zadań umożliwia wyświetlanie, filtrowanie lub edytowanie dat rzeczywistego zakończenia zadań. Po wprowadzeniu całkowitej pracy rzeczywistej lub procentu wykonania program Project może obliczyć datę zakończenia rzeczywistego zgodnie z datą stanu lub z harmonogramem zadania. Aby w większym stopniu kontrolować informacje w tym polu, można wpisać datę rzeczywistego zakończenia.

Przykłady    Zadanie „Ocena rozwoju" zostało właśnie ukończone. W widoku Wykres Gantta — śledzenie można dodać pole Wykonano  % i wprowadzić w nim wartość 100. Program Project ponownie obliczy datę w polu Zakończenie i zmieni wartość „Brak" w polu Zakończenie rzeczywiste na datę stanu lub datę zakończenia według harmonogramu.

Zadanie „Napisanie oferty” także zostało ukończone. W polu Praca rzeczywista należy wprowadzić czas poświęcony na ten przydział przez przydzielone zasoby. Jest on równy całkowitemu czasowi pracy nad zadaniem. Program Project ponownie obliczy datę w polu Zakończenie i zmieni wartość „Brak" w polu Zakończenie rzeczywiste na datę stanu lub datę zakończenia według harmonogramu.

Zadanie „Przeprowadzenie spotkań z klientami” zostało ukończone w ubiegły piątek. W polu Zakończenie rzeczywiste należy wprowadzić datę ubiegłego piątku. Niezależnie od informacji zawartych w polach Wykonano %, Wykonano  %  pracy i Praca rzeczywista pole Zakończenie rzeczywiste zawiera datę ubiegłego piątku. Pola Wykonano % i Wykonano  %  pracy są ustawione na 100, a wartość rzeczywistej pracy równa się wartości pola Praca.

Uwagi    Po określeniu, że zadanie wykonano w 100 procentach, w programie Project zostanie automatycznie dopasowana rzeczywista data zakończenia na podstawie bieżącej daty stanu lub daty zakończenia według harmonogramu. Użycie określonej daty zależy od wybranych preferencji obliczania. Te preferencje można sprawdzić i ustawić w oknie dialogowym Opcje programu Project.

W oknie dialogowym Informacje o projekcie można także ustawić datę stanu na datę inną niż bieżąca.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×