Zakończenie według planu bazowego (1–10), pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zakończenie według planu bazowego (zakończenie wg planu bazowego 1 do 10) są przechowywane Data planowanego ukończenia zadania lub zasobu przydziału w momencie zapisywania odpowiedniego planu bazowego. Pole Zakończenie wg planu bazowego 1 zawiera planowane daty zakończenia dla zadań lub przydziałów zapisanych w plan bazowy 1. Analogicznie zakończenie wg planu bazowego 2 Zakończenie wg planu bazowego 10 są przechowywane planowane daty zakończenia plan bazowy 2 do 10.

Istnieje kilka kategorii pól Zakończenie według planu bazowego (1–10).

Typ danych    Data

Zakończenie wg planu bazowego 1-10 (, pola zadania)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Bezpośrednio po zapisaniu planu bazowego data w polu Zakończenie zadania (według harmonogramu) jest kopiowana do odpowiedniego pola zakończenia według planu bazowego. Pole zakończenia według planu bazowego (Zakończenie według planu bazowego 1, Zakończenie według planu bazowego 2 itd.) zależy od zapisanego planu bazowego (Plan bazowy 1, Plan bazowy 2 itd.).

Zalecane zastosowania    Dodanie jednego z pól Zakończenie według planu bazowego (1–10) w widoku zadań umożliwia porównanie dat zakończenia według harmonogramu z rzeczywistymi datami zakończenia zadań, gdy zapisano więcej niż jeden plan bazowy. Używając wielu planów bazowych, można też porównywać daty zakończenia według planu bazowego zapisane w różnych punktach projektu.

Przykład    Przy rozpoczęciu projektu dwa miesiące temu został zapisany plan bazowy projektu — dwa miesiące temu. Miesiąc temu zakres projektu uległ zmianie i razem z planem bazowym 1 został zapisany drugi plan bazowy. Od tamtego czasu dokonywano dalszych modyfikacji i razem z planem bazowym 2 zapisano trzeci plan bazowy. W chwili obecnej zachodzi potrzeba porównania i przeanalizowania trzech zestawów dat zakończenia według planu bazowego. W tym celu w widoku Arkusz zadań należy dodać pola Zakończenie według planu bazowego, Zakończenie według planu bazowego1 i Zakończenie według planu bazowego2.

Uwagi    Pola zakończenia według planu bazowego zawierają wartość Brak, dopóki nie zostanie zapisany odpowiedni plan bazowy, co można zrobić w dowolnym momencie trwania projektu w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego. Należy wybrać żądany plan bazowy — Plan bazowy lub Plan bazowy (1–10). Ustawienie planu bazowego spowoduje skopiowanie bieżących zaplanowanych wartości pól zadań do odpowiadających im pól planu bazowego.

Zakończenie wg planu bazowego 1-10 (, pola zasobu)

Typ wpisu    Null

Zalecane zastosowania    Dodanie jednego z pól Zakończenie według planu bazowego (1–10) w widoku Użycie zasobu umożliwia wyświetlanie lub filtrowanie odpowiednich dat zakończenia przydziałów według harmonogramu, gdy zapisano więcej niż jeden plan bazowy. Używając wielu planów bazowych, można też porównywać daty zakończenia według planu bazowego zapisane w różnych punktach projektu.

Przykład    Na początku projektu, dwa miesiące temu, zapisano plan bazowy projektu. Miesiąc temu zakres projektu uległ zmianie i razem z planem bazowym 1 został zapisany drugi plan bazowy. Od tamtego czasu dokonywano dalszych modyfikacji i razem z planem bazowym 2 zapisano trzeci plan bazowy. W chwili obecnej zachodzi potrzeba porównania i przeanalizowania trzech zestawów dat zakończenia według planu bazowego pod kątem zasobów i ich przydziałów. W tym celu w widoku Użycie zasobu należy dodać pola Zakończenie według planu bazowego, Zakończenie według planu bazowego1 i Zakończenie według planu bazowego2. W polach zakończenia według planu bazowego, znajdujących się obok nazw zasobów, nie są wyświetlane żadne informacje. Daty zakończenia według planu bazowego dla przydziałów są jednak wyświetlane w odpowiednich polach poniżej nazw poszczególnych zasobów.

Zakończenie wg planu bazowego 1-10 (, pola przydziału)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Bezpośrednio po zapisaniu planu bazowego data w polu Zakończenie przydziału (według harmonogramu) jest kopiowana do odpowiedniego pola zakończenia według planu bazowego dla przydziału. Pole zakończenia według planu bazowego (Zakończenie według planu bazowego 1, Zakończenie według planu bazowego 2 itd.) zależy od zapisanego planu bazowego (Plan bazowy 1, Plan bazowy 2 itd.).

Zalecane zastosowania    Dodanie jednego z pól Zakończenie według planu bazowego (1–10) w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia porównanie dat zakończenia według planu bazowego z datami zakończenia według harmonogramu lub rzeczywistymi datami zakończenia przydziałów, gdy zapisano więcej niż jeden plan bazowy. Używając wielu planów bazowych, można też porównywać daty zakończenia według planu bazowego zapisane w różnych punktach projektu.

Przykład    Plan bazowy projektu zapisano na początku projektu — dwa miesiące temu. Miesiąc temu zakres projektu uległ zmianie i razem z planem bazowym 1 został zapisany drugi plan bazowy. Od tamtego czasu dokonywano dalszych modyfikacji i razem z planem bazowym 2 zapisano trzeci plan bazowy. W chwili obecnej zachodzi potrzeba porównania i przeanalizowania trzech zestawów dat zakończenia według planu bazowego. W tym celu w widoku Obciążenie zadaniami należy dodać pola Zakończenie według planu bazowego, Zakończenie według planu bazowego1 i Zakończenie według planu bazowego2.

Uwagi    Pola zakończenia według planu bazowego zawierają wartość Brak, dopóki nie zostanie zapisany odpowiedni plan bazowy, co można zrobić w dowolnym momencie trwania projektu w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego. Należy wybrać żądany plan bazowy — Plan bazowy lub Plan bazowy (1–10). Ustawienie planu bazowego spowoduje skopiowanie bieżących zaplanowanych wartości pól zadań i przydziałów do odpowiadających im pól planu bazowego.

Bądź o krok do przodu dzięki platformie Microsoft 365

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×