Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

W polach Zakończenie wg planu bazowego jest pokazywana planowana data zakończenia zadania lub przydziału w momencie zapisania planu bazowego. W polu zasobu Zakończenie wg planu bazowego nie są wyświetlane żadne informacje. udostępnia jedynie informacje o odpowiednich polach przydziału Zakończenie wg planu bazowego.

Istnieje kilka kategorii pól Zakończenie według planu bazowego.

Typ danych    Data

Zakończenie wg planu bazowego, pole zadania

Typ wpisu    Obliczono lub wprowadzono

Sposób obliczania    Po zapisaniu planu bazowego wartość w zaplanowanej dacie zakończenia zadania w tym momencie jest kopiowana jako wartość pola Zakończenie wg planu bazowego.

Zalecane zastosowania    Dodaj pole Zakończenie wg planu bazowego do arkusza zadań, aby porównać daty zakończenia planu bazowego z zaplanowaną lub rzeczywistą datą zakończenia zadań.

Przykład    Plan bazowy projektu ustawiono miesiąc temu. W tym momencie zadanie "Opracuj oszacowanie" zaplanowano na zakończenie 13 stycznia. Zadanie zostało wykonane 18 stycznia. W widoku Arkusz zadań dodaj pola Zakończenie wg planu bazowego i Zakończenie rzeczywiste. Pole Zakończenie wg planu bazowego dla tego zadania zawiera 13 stycznia, a pole Zakończenie rzeczywiste zawiera 18 stycznia.

Uwagi    Pole Zakończenie wg planu bazowego zawiera wartość " N" do czasu zapisania planu bazowego projektu. Ustawiono plan bazowy w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego. Ustawienie planu bazowego kopiuje aktualnie zaplanowane pola zadań do odpowiednich pól planu bazowego.

W widoku Wykres Gantta — śledzenie możesz zobaczyć datę zakończenia planu bazowego pokazaną za pomocą pasków wykresu Gantta według planu bazowego. Możesz również użyć tabeli Wariancja, aby porównać daty planu bazowego z datami według harmonogramu i datami rzeczywistymi.

Zakończenie wg planu bazowego, pole zasobu

Typ wpisu    Null

Zalecane zastosowania    Dodaj pole Zakończenie wg planu bazowego do widoku Użycie zasobu, aby wyświetlić lub filtrować daty zakończenia planu bazowego dla przydziałów.

Przykład    Plan bazowy projektu ustawiono miesiąc temu. Dodanie pola Zakończenie wg planu bazowego do widoku Użycie zasobu. W polu Zakończenie wg planu bazowego obok nazw zasobów nie są wyświetlane żadne informacje. Jednak daty zakończenia według planu bazowego dla ich przydziałów są wyświetlane w polach przydziałów Zakończenie wg planu bazowego pod nazwami poszczególnych zasobów.

Zakończenie wg planu bazowego, pole przydziału

Typ wpisu    Obliczono lub wprowadzono

Sposób obliczania    Po zapisaniu planu bazowego data w polu Zakończenie przydziału jest kopiowana jako wartość pola Zakończenie wg planu bazowego przydziału.

Zalecane zastosowania    Dodaj pole Zakończenie wg planu bazowego w widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu, aby porównać daty zakończenia planu bazowego z zaplanowaną lub rzeczywistą datą zakończenia przydziałów.

Przykład    Plan bazowy projektu ustawiono miesiąc temu. Ewa została przydzielona do zadania "Oszacowania opracowywania", które o tej godzinie zaplanowano zakończyć się 13 stycznia. Ewa ukończyła zadanie 18 stycznia. W widoku Obciążenie zadaniami dodaj pola Zakończenie wg planu bazowego i Zakończenie rzeczywiste. Pole Zakończenie wg planu bazowego dla przydziału do ewy ma wartość 13 stycznia, a pole Zakończenie rzeczywiste zawiera 18 stycznia.

Uwagi    Pole Zakończenie wg planu bazowego zawiera wartość " N" do czasu zapisania planu bazowego projektu. Ustawiono plan bazowy w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego. Ustawienie planu bazowego kopiuje aktualnie zaplanowane pola zadań i przydziałów do odpowiednich pól planu bazowego.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×