Zaokrąglanie liczby

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Załóżmy, że chcemy zaokrąglić liczbę do najbliższej liczby całkowitej, ponieważ wartości dziesiętne nie są dla Ciebie znaczące. Możesz też zaokrąglić liczbę do wielokrotności liczby 10, aby uprościć przybliżone kwoty. Liczba jest zaokrąglana na kilka sposobów.

Zmienianie liczby wyświetlanych miejsc dziesiętnych bez zmieniania liczby

W arkuszu

 1. Zaznacz komórki, które chcesz sformatować.

 2. Aby wyświetlić więcej albo mniej cyfr po przecinku dziesiętnym, na karcie Narzędzia główne w grupie Liczba kliknij przycisk Zwiększ dziesiętne Obraz przycisku albo przycisk Zmniejsz dziesiętne Obraz przycisku .

We wbudowanym formacie liczb

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Liczba kliknij strzałkę obok listy formatów liczb, a następnie kliknij pozycję Więcej formatów liczb.

  Lista formatów liczb w grupie Liczba na karcie Narzędzia główne

 2. Zależnie od typu danych liczb na liście Kategoria kliknij pozycję Walutowe, Księgowe, Procentowe lub Naukowe.

 3. W polu Miejsca dziesiętne wprowadź liczbę miejsc dziesiętnych, które mają być wyświetlane.

Zaokrąglanie liczby w górę

Użyj funkcji ZAOKR.GÓRA. W niektórych przypadkach należy użyć funkcji ZAOKR.DO.PARZ lub ZAOKR.DO.NPARZ w celu zaokrąglenia liczby w górę do najbliższej liczby parzystej lub nieparzystej.

Zaokrąglanie liczby w dół

Użyj funkcji ZAOKR.DÓŁ.

Zaokrąglanie do najbliższej liczby

Użyj funkcji ZAOKR.

Zaokrąglanie liczby do najbliższego ułamka

Użyj funkcji ZAOKR.

Zaokrąglanie liczby do cyfr znaczących

Cyfry znaczące to cyfry określające dokładność liczby.

W przykładach podanych w tej sekcji użyto funkcji ZAOKR, ZAOKR.GÓRA i ZAOKR.DÓŁ. Te przykłady dotyczą metod zaokrąglania liczb dodatnich, ujemnych, całkowitych i ułamkowych, ale jest to tylko niewielka część możliwych scenariuszy.

Na poniższej liście przedstawiono kilka ogólnych reguł, o których należy pamiętać podczas zaokrąglania liczb do cyfr znaczących. Można poeksperymentować z funkcjami do zaokrąglania, podstawiając własne liczby i parametry w celu zwrócenia wybranej liczby cyfr znaczących.

 • W przypadku zaokrąglania liczby ujemnej ten numer jest najpierw konwertowany na wartość bezwzględną (wartość bez znaku minus). Zostanie wykorzystana operacja zaokrąglania, a następnie znak minus zostanie ponownie zastosowany. Chociaż może to wydawać reakcje, jest to sposób, w jaki działa zaokrąglanie. Na przykład przy użyciu funkcji ZAOKR. Jeżeli do dwóch cyfr znaczących wyniki są 889 zaokrąglane do-880. Po pierwsze, 889 jest konwertowany na wartość bezwzględną 889. Następnie jest zaokrąglana w dół do dwóch cyfr znaczących (880). Na koniec znak minus zostanie zastosowany ponownie, aby uzyskać wynik 880.

 • Użycie funkcji ZAOKR.DÓŁ w przypadku liczby całkowitej zawsze powoduje zaokrąglenie liczby w dół, a użycie funkcji ZAOKR.GÓRA zawsze powoduje zaokrąglenie liczby w górę.

 • Funkcja ZAOKR zaokrągla liczbę z częścią ułamkową w następujący sposób: Jeśli część ułamkowa jest równa 0,5 lub większa, liczba jest zaokrąglana w górę. Jeśli część ułamkowa jest mniejsza niż 0,5, liczba jest zaokrąglana w dół.

 • Funkcja ZAOKR zaokrągla liczbę całkowitą w górę lub w dół, stosując taką samą regułę jak w przypadku liczb ułamkowych i podstawiając wielokrotność liczby 5 zamiast 0,5.

 • Ogólnie rzecz biorąc, podczas zaokrąglania liczby niemającej części ułamkowej (liczby całkowitej) należy odjąć jej długość od liczby cyfr znaczących, do których ma zostać zaokrąglona liczba. Aby na przykład zaokrąglić liczbę 2345678 w dół do 3 cyfr znaczących, należy użyć funkcji ZAOKR.DÓŁ z parametrem -4 w następujący sposób: =ZAOKR.DÓŁ(2345678;-4). Spowoduje to zaokrąglenie liczby w dół do wartości 2340000 (część „234” obejmuje cyfry znaczące).

Zaokrąglanie liczby do określonej wielokrotności

Czasami należy zaokrąglić liczbę do wielokrotności określonej liczby. Załóżmy na przykład, że firma wysyła produkty w opakowaniach po 18 sztuk. Za pomocą funkcji ZAOKR.DO.WIELOKR można ustalić liczbę opakowań potrzebnych do wysłania 204 sztuk. W tym przypadku odpowiedzią jest liczba 12, ponieważ wynikiem dzielenia 204 przez 18 jest wartość 11,333, którą należy zaokrąglić w górę. Dwunaste opakowanie będzie zawierać tylko 6 sztuk.

Ponadto w niektórych przypadkach należy zaokrąglić liczbę ujemną do wielokrotności liczby ujemnej lub zaokrąglić liczbę zawierającą miejsca dziesiętne do wielokrotności zawierającej miejsca dziesiętne. Również wtedy można użyć funkcji ZAOKR.DO.WIELOKR.

Zobacz też

ZAOKR

ZAOKR.DO.WIELOKR

ZAOKR.GÓRA

ZAOKR.DÓŁ

ZAOKR.DO.PARZ

ZAOKR.DO.NPARZ

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×