Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji ZAOKR.DÓŁ w programie Microsoft Excel.

Opis

Zaokrągla liczbę w dół w kierunku zera.

Składnia

ZAOKR.DÓŁ(liczba;liczba_cyfr)

W składni funkcji ZAOKR.DÓŁ występują następujące argumenty:

  • Liczba Argument wymagany. Dowolna liczba rzeczywista, która ma zostać zaokrąglona w dół.

  • Liczba_cyfr    Argument wymagany. Liczba cyfr, do których liczba ma zostać zaokrąglona.

Spostrzeżenia

  • Funkcja ZAOKR.DÓŁ zachowuje się jak funkcja ZAOKR, z taką różnicą, że zawsze zaokrągla liczbę w dół.

  • Jeśli argument liczba_cyfr jest większy od zera, to liczba jest zaokrąglana w dół do wybranej liczby miejsc dziesiętnych.

  • Jeśli argument liczba_cyfr wynosi zero, to liczba jest zaokrąglana w dół do najbliższej liczby całkowitej.

  • Jeśli argument liczba_cyfr jest mniejszy od zera, to liczba jest zaokrąglana w dół do wartości z lewej strony przecinka dziesiętnego.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Formuła

Opis

Wynik

=ZAOKR.DÓŁ(3,2;0)

Zaokrągla liczbę 3,2 w dół do zerowej liczby miejsc dziesiętnych.

3

=ZAOKR.DÓŁ(76,9;0)

Zaokrągla liczbę 76,9 w dół do zerowej liczby miejsc dziesiętnych.

76

=ZAOKR.DÓŁ(3,14159;3)

Zaokrągla liczbę 3,14159 w dół do trzech miejsc dziesiętnych.

3,141

=ZAOKR.DÓŁ(-3,14159;1)

Zaokrągla liczbę -3,14159 w dół do jednego miejsca dziesiętnego.

-3,1

=ZAOKR.DÓŁ(31415,92654;-2)

Zaokrągla liczbę 31 415,92654 w dół do dwóch miejsc dziesiętnych po lewej stronie przecinka.

31400

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×