Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE w programie Microsoft Excel.

Opis

Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej lub najbliższej wielokrotności istotności.

Składnia

ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE(liczba;istotność;tryb)

W składni funkcji ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE występują następujące argumenty.

  • Liczba Argument wymagany. Liczba do zaokrąglenia w dół.

  • Istotność    Argument opcjonalny. Wielokrotność, do której ma zostać wykonane zaokrąglenie.

  • Tryb    Argument opcjonalny. Kierunek zaokrąglania liczb ujemnych (do zera lub od zera).

Spostrzeżenia

  • Domyślnie liczby dodatnie z ułamkami dziesiętnymi są zaokrąglane w dół do najbliższej liczby całkowitej. Na przykład liczba 6,3 jest zaokrąglana w dół do liczby 6 przy domyślnej istotności (1).

  • Domyślnie liczby ujemne z ułamkami dziesiętnymi są zaokrąglane w stronę od zera do najbliższej liczby całkowitej. Na przykład liczba -6,7 jest zaokrąglana do liczby -7.

  • Liczba ujemna lub 0 wybrana dla argumentu tryb powoduje zmianę kierunku zaokrąglania liczb ujemnych. Na przykład zaokrąglenie liczby -6,3 z istotnością 1 i trybem -1 powoduje zaokrąglenie w kierunku do zera, a więc do liczby -6.

  • Argument istotność powoduje zaokrąglanie liczby w dół do najbliższej liczby całkowitej stanowiącej wielokrotność określonej istotności. Wyjątkiem jest zaokrąglanie liczby będącej już liczbą całkowitą. Na przykład dla istotności 3 liczba jest zaokrąglana w dół do następnej liczby całkowitej będącej wielokrotnością liczby 3.

  • Jeżeli liczba podzielona przez istotność 2 lub większą daje resztę, wynik jest zaokrąglany w dół.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Formuła

Opis (wynik)

Wynik

=ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE(24,3;5)

Zaokrągla liczbę 24,3 w dół do najbliższej liczby całkowitej będącej wielokrotnością liczby 5 (20).

20

=ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE(6,7)

Zaokrągla liczbę 6,7 w dół do najbliższej liczby całkowitej (6).

6

=ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE(-8,1;2)

Zaokrągla liczbę -8,1 w dół (w kierunku od 0) do najbliższej liczby całkowitej będącej wielokrotnością liczby 2 (-10).

-10

=ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE(-5,5;2;-1)

Zaokrągla liczbę -5,5 w kierunku do 0 do najbliższej liczby całkowitej będącej wielokrotnością liczby 2, stosując tryb niezerowy, co powoduje odwrócenie kierunku zaokrąglania (-4).

-4

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×