Typ danych    Czas trwania

Typ wpisu    Obliczeniowy

Opis Pole Zapas czasu rozpoczęcia zawiera czas trwania między datami najwcześniejszego rozpoczęcia i daty najwcześniejszego rozpoczęcia. Mniejszy zapas czasu rozpoczęcia i zapas czasu zakończenia określa ilość dostępnych swobodny zapas czasu, swobodny zapas czasu oznacza ilość czasu, o jaką zadanie może zostać opóźnione bez wpływu na datę rozpoczęcia zadania następnika ani daty zakończenia projektu.

Sposób obliczania    Zapas czasu rozpoczęcia to czas trwania reprezentujący różnicę między datami najwcześniejszego rozpoczęcia i daty najwcześniejszego rozpoczęcia. Najwcześniejsze rozpoczęcie jest najwcześniejszą datą rozpoczęcia zadania. Podobnie pole Rozpoczęcie najpóźniejsze zawiera najpóźniejszą datę rozpoczęcia zadania bez opóźniania zakończenia projektu. Microsoft Office Project oblicza zapas czasu rozpoczęcia w następujący sposób:

Zapas czasu rozpoczęcia = Najwcześniejsze rozpoczęcie — najwcześniejsze rozpoczęcie

Zalecane zastosowania    Dodaj pola Zapas czasu rozpoczęcia i Zapas czasu zakończenia do dowolnego widoku zadań, aby sprawdzić, jak został obliczony swobodny zapas czasu.

Przykład    Przeglądasz swobodny zapas czasu w harmonogramie i chcesz zobaczyć więcej szczegółów dotyczących jego obliczania. Do arkusza zadań dodaje się pola Zapas czasu rozpoczęcia i Zapas czasu zakończenia, a następnie analizuje się czas trwania.

Uwagi    Jeśli zadanie ma rzeczywistą datę rozpoczęcia i termin ostateczny, zapas czasu rozpoczęcia wynosi 0, a zapas czasu zakończenia to różnica między datą zakończenia i datą terminu ostatecznego zadania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×