Zapisywanie obrazu lub załącznika z wiadomości e-mail w programie Poczta za pomocą czytnika zawartości ekranu

Zapisywanie obrazu lub załącznika z wiadomości e-mail w programie Poczta za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą Poczta dla systemu Windows 10 za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu możesz zapisać dołączony plik z wiadomości e-mail na urządzeniu. Przetestowałeś go za pomocą Narratora, ale może on współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu, o ile spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu.

Uwagi: 

Zapisywanie załącznika z poziomu wiadomości e-mail

  1. Otwórz wiadomość e-mail zawierającą załącznik, który chcesz zapisać na urządzeniu.

  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby zapisać wszystkie załączniki w wiadomości w tym samym folderze, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "Zapisz wszystkie załączniki, łącze", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zostanie otwarte okno dialogowe Wybieranie folderu systemu Windows.

    • Jeśli jest tylko pojedynczy załącznik lub chcesz zapisać poszczególne załączniki w różnych folderach, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Otwórz", a następnie nazwę pliku załącznika. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Shift+F10. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat "przycisk Zapisz", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zostanie otwarte okno dialogowe systemu Windows Otwieranie pliku.

  3. Przejdź do folderu na urządzeniu, w którym chcesz zapisać pliki, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Pliki zostaną zapisane na urządzeniu.

    Uwaga: Jeśli chcesz zapisać OneDrive załączniki zamiast tego, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "widok drzewa". Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat "OneDrive", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Zobacz też

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Poczta

Formatowanie tekstu wiadomości e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Poczta

Skróty klawiaturowe w aplikacji Poczta

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w wiadomościach za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×