Zapisywanie wykresu niestandardowego jako szablonu

Jeśli planujesz tworzenie wykresów podobnych do wykresu utworzonego za pomocą powyższej procedury, możesz zapisać ten wykres jako szablon, który będzie służyć jako podstawa innych podobnych wykresów.

Uwaga: Zrzuty ekranu w tym temacie zostały wprowadzone w programie Excel, ale procedury przedstawione w tym temacie dotyczą również programu Outlook, PowerPoint lub Word.

 • Z jakiej wersji pakietu Office korzystasz?
 • Nowsze wersje
 • 2010/2007

Aby ponownie skorzystać z dostosowanego wykresu, możesz go zapisać jako szablon wykresu (*.crtx).

 1. Kliknij wykres prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zapisz jako szablon.

  Polecenie Zapisz jako szablon w menu skrótów
 2. W polu Nazwa pliku wpisz odpowiednią nazwę szablonu wykresu.

  Save Chart Template dialog box
 3. Kliknij przycisk Zapisz.

  Szablon automatycznie pojawi się w folderze Szablony dla wykresów. Folder Szablony znajdziesz na karcie wszystkie wykresy w oknie dialogowym Wstawianie wykresu lub Zmienianie typu wykresu , w którym można zastosować szablon wykresu, taki jak każdy inny typ wykresu.

  The Templates folder on the All Charts tab in the Insert Chart dialog box

Uwaga: Szablon wykresu zawiera formatowanie i kolory używane w chwili zapisywania wykresu jako szablonu. Jeśli za pomocą tego szablonu zostanie utworzony wykres w innym skoroszycie, w nowym wykresie zostaną zastosowane kolory z szablonu wykresu — nie kolory bieżącego motywu dokumentu. Aby zamiast kolorów szablonu wykresu zostały użyte kolory motywu dokumentu, kliknij prawym przyciskiem myszy obszar wykresu, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Resetuj, aby dopasować do stylu.

Jeśli planujesz tworzenie wykresów podobnych do wykresu utworzonego za pomocą powyższej procedury, możesz zapisać ten wykres jako szablon, który będzie służyć jako podstawa innych podobnych wykresów.

 1. Kliknij wykres, który chcesz zapisać jako szablon.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Typ kliknij pozycję Zapisz jako szablon.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę szablonu.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

  Szablon automatycznie pojawi się w folderze Szablony dla wykresów. Folder Szablony znajdziesz na karcie wszystkie wykresy w oknie dialogowym Wstawianie wykresu lub Zmienianie typu wykresu , w którym można zastosować szablon wykresu, taki jak każdy inny typ wykresu.

Uwaga: Szablon wykresu zawiera formatowanie i kolory używane w chwili zapisywania wykresu jako szablonu. Jeśli za pomocą tego szablonu zostanie utworzony wykres w innym skoroszycie, w nowym wykresie zostaną zastosowane kolory z szablonu wykresu — nie kolory bieżącego motywu dokumentu. Aby zamiast kolorów szablonu wykresu zostały użyte kolory motywu dokumentu, kliknij prawym przyciskiem myszy obszar wykresu, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Resetuj, aby dopasować do stylu.

 • Z jakiej wersji pakietu Office korzystasz?
 • Nowsze wersje
 • Office 2011

Aby ponownie skorzystać z dostosowanego wykresu, możesz go zapisać jako szablon wykresu (*.crtx).

 1. Kliknij wykres prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zapisz jako szablon.

 2. W oknie dialogowym Zapisywanie szablonu wykresu w polu Zapisz jako wpisz odpowiednią nazwę szablonu.

 3. Kliknij przycisk Zapisz.

Stosowanie niestandardowego szablonu wykresu do nowego lub istniejącego wykresu

 • Aby zastosować szablon niestandardowy do nowego wykresu, zaznacz zakres w arkuszu kalkulacyjnym, a następnie kliknij menu wstaw > wykresu > Szablony > szablonu niestandardowego.

 • Aby zastosować szablon niestandardowy do istniejącego wykresu, kliknij na wykresie, a następnie kliknij kartę projekt wykresu na Wstążce > kliknij pozycję zmień typ wykresu > kliknij pozycję Szablony, a następnie wybierz szablon niestandardowy.

Uwaga: Część treści tego tematu może nie dotyczyć niektórych języków.

Aby można było ponownie używać utworzonego wykresu, można go zapisać jako szablon w programie Excel, a następnie zastosować go do nowego wykresu lub istniejącego wykresu w programie Word, PowerPoint lub Excel. Utworzony szablon wykresu to w praktyce niestandardowy typ wykresu, który można zastosować tak samo jak pozostałe typy wykresów.

Uwaga: Aby móc zapisać szablon wykresu, musisz mieć zainstalowany program Excel. Możesz zamówić kopię programu Excel w witrynie internetowej firmy Microsoft.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Tworzenie szablonu wykresu w programie Excel

 1. Rozmieść w arkuszu dane, które mają zostać przedstawione na wykresie.

 2. Zaznacz wiersze i kolumny, które mają zostać przedstawione na wykresie.

 3. Na karcie Wykresy w obszarze Wstaw wykres kliknij typ wykresu, a następnie kliknij wykres, który chcesz wstawić.

  Karta Wykresy, grupa Wstawianie wykresu

  Zmodyfikuj wykres, korzystając z kart Wykresy, Układ wykresu oraz Formatowanie.

 4. W menu Wykres kliknij pozycję Zapisz jako szablon, a następnie wpisz nazwę szablonu w polu Zapisz jako.

  Domyślnie szablon wykresu jest zapisany w/użytkownicy/ NazwaUżytkownika/Library/Application Support/Microsoft/Office/Szablony wykresów, dzięki czemu typ wykresu niestandardowego będzie dostępny w obszarze Szablony na karcie wykresy . Jeśli korzystasz z systemu Mac OS X 7 (Lion), folder biblioteka jest domyślnie ukryty. Aby wyświetlić folder Biblioteki, w programie Finder kliknij menu Idź, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz OPCJA.

 5. Kliknij pozycję Zapisz.

Stosowanie szablonu wykresu do nowego wykresu

Po utworzeniu szablonu wykresu możesz zastosować niestandardowy typ wykresu do nowego wykresu w programie Word, PowerPoint lub Excel.

 1. Na karcie Wykresy w grupie Wstaw wykres kliknij pozycję Inny, a następnie w obszarze Szablony kliknij utworzony szablon wykresu.

  Karta Wykresy, grupa Wstawianie wykresu

  Nie widzę mojego szablonu wykresu na liście

  Domyślnie szablon wykresu jest automatycznie zapisywany w folderze Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Biblioteki/Application Support/Microsoft/Office/Szablony wykresów, dzięki czemu niestandardowy typ wykresu jest dostępny w obszarze Szablony na karcie Wykresy. Jeśli nie widzisz swojego szablonu wykresu w obszarze Szablony, w programie Finder wyszukaj odpowiedni plik crtx, a następnie przenieś go do folderu Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Biblioteki/Application Support/Microsoft/Office/Szablony wykresów. Jeśli korzystasz z systemu Mac OS X 7 (Lion), folder Biblioteki jest domyślnie ukryty. Aby wyświetlić folder Biblioteki, w programie Finder kliknij menu Idź, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz OPCJA.

  Po wstawieniu wykresu w programie Word lub PowerPoint zostanie otwarty arkusz programu Excel zawierający tabelę danych przykładowych.

 2. W programie Excel zastąp dane przykładowe danymi, które mają zostać przedstawione na wykresie. Jeśli masz już dane wprowadzone w innej tabeli, możesz je skopiować i wkleić w miejsce danych przykładowych.

 3. Aby zobaczyć wyniki wprowadzonych zmian, przejdź do programu Word.

  Zamknięcie dokumentu programu Word zawierającego wykres spowoduje automatyczne zamknięcie tabeli danych wykresu w programie Excel.

Stosowanie szablonu wykresu do istniejącego wykresu

Po utworzeniu szablonu wykresu nowy niestandardowy typ wykresu możesz zastosować do istniejącego wykresu w programie Word, PowerPoint lub Excel.

 1. Kliknij wykres.

 2. Na karcie Wykresy w grupie Zmienianie typu wykresu kliknij pozycję Inny, a następnie w obszarze Szablony kliknij utworzony szablon wykresu.

  Karta Wykresy, grupa Zmienianie typu wykresu

Aby można było ponownie używać utworzonego wykresu, można go zapisać jako szablon w programie Excel, a następnie zastosować go do nowego wykresu lub istniejącego wykresu w programie Word, PowerPoint lub Excel. Utworzony szablon wykresu to w praktyce niestandardowy typ wykresu, który można zastosować tak samo jak pozostałe typy wykresów.

Uwaga: Aby móc zapisać szablon wykresu, musisz mieć zainstalowany program Excel. Możesz zamówić kopię programu Excel w witrynie internetowej firmy Microsoft.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Tworzenie szablonu wykresu w programie Excel

 1. Rozmieść w arkuszu dane, które mają zostać przedstawione na wykresie.

 2. Zaznacz wiersze i kolumny, które mają zostać przedstawione na wykresie.

 3. Na karcie Wykresy w obszarze Wstaw wykres kliknij typ wykresu, a następnie kliknij wykres, który chcesz wstawić.

  Karta Wykresy, grupa Wstawianie wykresu

  Uwaga: Zmodyfikuj wykres, korzystając z kart Wykresy, Układ wykresu oraz Formatowanie.

 4. W menu Wykres kliknij pozycję Zapisz jako szablon, a następnie wpisz nazwę szablonu w polu Zapisz jako.

  Domyślnie szablon wykresu jest zapisany w/użytkownicy/ NazwaUżytkownika/Library/Application Support/Microsoft/Office/Szablony wykresów, dzięki czemu typ wykresu niestandardowego będzie dostępny w obszarze Szablony na karcie wykresy . Jeśli korzystasz z systemu Mac OS X 7 (Lion), folder biblioteka jest domyślnie ukryty. Aby wyświetlić folder Biblioteki, w programie Finder kliknij menu Idź, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz OPCJA.

 5. Kliknij pozycję Zapisz.

Stosowanie szablonu wykresu do nowego wykresu

Po utworzeniu szablonu wykresu możesz zastosować niestandardowy typ wykresu do nowego wykresu w programie Word, PowerPoint lub Excel.

 1. Na karcie Wykresy w grupie Wstaw wykres kliknij pozycję Inny, a następnie w obszarze Szablony kliknij utworzony szablon wykresu.

  Karta Wykresy, grupa Wstawianie wykresu

  Po wstawieniu wykresu w programie Word lub PowerPoint zostanie otwarty arkusz programu Excel zawierający tabelę danych przykładowych.

 2. W programie Excel zastąp dane przykładowe danymi, które mają zostać przedstawione na wykresie. Jeśli masz już dane wprowadzone w innej tabeli, możesz je skopiować i wkleić w miejsce danych przykładowych.

 3. Aby zobaczyć zmiany, przejdź do programu PowerPoint.

  Zamknięcie prezentacji programu PowerPoint zawierającej wykres spowoduje automatyczne zamknięcie tabeli danych wykresu w programie Excel.

Stosowanie szablonu wykresu do istniejącego wykresu

Po utworzeniu szablonu wykresu nowy niestandardowy typ wykresu możesz zastosować do istniejącego wykresu w programie Word, PowerPoint lub Excel.

 1. Kliknij wykres.

 2. Na karcie Wykresy w grupie Zmienianie typu wykresu kliknij pozycję Inny, a następnie w obszarze Szablony kliknij utworzony szablon wykresu.

  Karta Wykresy, grupa Zmienianie typu wykresu

Aby można było ponownie używać utworzonego wykresu, można go zapisać jako szablon w programie Excel, a następnie zastosować go do nowego wykresu lub istniejącego wykresu w programie Word, PowerPoint lub Excel. Utworzony szablon wykresu to w praktyce niestandardowy typ wykresu, który można zastosować tak samo jak pozostałe typy wykresów.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Tworzenie szablonu wykresu w programie Excel

 1. Rozmieść w arkuszu dane, które mają zostać przedstawione na wykresie.

 2. Zaznacz wiersze i kolumny, które mają zostać przedstawione na wykresie.

 3. Na karcie Wykresy w obszarze Wstaw wykres kliknij typ wykresu, a następnie kliknij wykres, który chcesz wstawić.

  Karta Wykresy, grupa Wstawianie wykresu

  Zmodyfikuj wykres, korzystając z kart Wykresy, Układ wykresu oraz Formatowanie.

 4. W menu Wykres kliknij pozycję Zapisz jako szablon, a następnie wpisz nazwę szablonu w polu Zapisz jako.

  Domyślnie szablon wykresu jest zapisany w/użytkownicy/ NazwaUżytkownika/Library/Application Support/Microsoft/Office/Szablony wykresów, dzięki czemu typ wykresu niestandardowego będzie dostępny w obszarze Szablony na karcie wykresy . Jeśli korzystasz z systemu Mac OS X 7 (Lion), folder biblioteka jest domyślnie ukryty. Aby wyświetlić folder Biblioteki, w programie Finder kliknij menu Idź, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz OPCJA.

 5. Kliknij pozycję Zapisz.

Stosowanie szablonu wykresu do nowego wykresu

Po utworzeniu szablonu wykresu możesz zastosować niestandardowy typ wykresu do nowego wykresu w programie Word, PowerPoint lub Excel.

 1. Rozmieść w arkuszu dane, które mają zostać przedstawione na wykresie.

 2. Zaznacz wiersze i kolumny, które mają zostać przedstawione na wykresie.

 3. Na karcie Wykresy w grupie Wstaw wykres kliknij pozycję Inny, a następnie w obszarze Szablony kliknij utworzony szablon wykresu.

  Karta Wykresy, grupa Wstawianie wykresu

 4. Rozmieść w arkuszu dane, które mają zostać przedstawione na wykresie.

Stosowanie szablonu wykresu do istniejącego wykresu

Po utworzeniu szablonu wykresu nowy niestandardowy typ wykresu możesz zastosować do istniejącego wykresu w programie Word, PowerPoint lub Excel.

 1. Kliknij wykres.

 2. Na karcie Wykresy w grupie Zmienianie typu wykresu kliknij pozycję Inny, a następnie w obszarze Szablony kliknij utworzony szablon wykresu.

  Karta Wykresy, grupa Zmienianie typu wykresu

Nie widzę mojego szablonu wykresu na liście

Domyślnie szablon wykresu jest automatycznie zapisywany w folderze Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Biblioteki/Application Support/Microsoft/Office/Szablony wykresów, dzięki czemu niestandardowy typ wykresu jest dostępny w obszarze Szablony na karcie Wykresy. Jeśli nie widzisz swojego szablonu wykresu w obszarze Szablony, w programie Finder wyszukaj odpowiedni plik crtx, a następnie przenieś go do folderu Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Biblioteki/Application Support/Microsoft/Office/Szablony wykresów. Jeśli korzystasz z systemu Mac OS X 7 (Lion), folder Biblioteki jest domyślnie ukryty. Aby wyświetlić folder Biblioteki, w programie Finder kliknij menu Idź, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz OPCJA.

Zobacz też

Tworzenie wykresu od początku do końca

Zmienianie koloru lub stylu wykresu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×