Zapraszanie dodatkowych uczestników przy użyciu aplikacji Lync Web App

Podczas spotkania programu Lync może się zdarzyć, że wymagane będzie uczestnictwo w nim osoby, która nie bierze jeszcze udziału w spotkaniu. Możesz od razu skontaktować się z tą osobą, aby zaprosić ją na spotkanie, wysyłając zaproszenie e-mail lub nawiązując połączenie przy użyciu programu Lync. Jeśli ta osoba jest dostępna i zaakceptuje zaproszenie do dołączenia do spotkania, pozwoli to szybko uzyskać od niej niezbędne informacje.

Wskaż ikonę Osoby i wybierz pozycję AKCJE.

Zrzut ekranu: menu wyświetlane po umieszczeniu wskaźnika myszy na przycisku Osoby z zaznaczoną kartą Akcje

Aby wysłać zaproszenie e-mail

  • Wybierz pozycję Zaproś pocztą e-mail i skopiuj informacje o dołączaniu do spotkania z okna dialogowego Zapraszanie pocztą e-mail. Dotyczy to łącza do spotkania oraz informacji umożliwiających nawiązanie połączenia telefonicznego ze spotkaniem.

  • Wklej informacje do wiadomości e-mail i wyślij tę wiadomość do osób, które chcesz zaprosić na spotkanie.

Aby zaprosić uczestników telefonicznie¹

  • Wybierz pozycję Zaproś przy użyciu numeru telefonu, wprowadź numer telefonu osoby, z którą chcesz nawiązać połączenie, i wybierz przycisk Połącz.

  • Osoba, z którą nawiążesz połączenie, zostanie dodana do części audio spotkania.

¹ Ta funkcja jest dostępna tylko wówczas, gdy dla konta programu Lync organizatora spotkania jest włączona obsługa programu Enterprise Voice.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×