Zarządzanie ścieżkami i zadaniami rozmieszczania zawartości

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Odwiedź witrynę www.microsoft.com uzyskać najbardziej aktualne i pełna.

Ścieżkami rozmieszczania zawartości Określ źródło i miejsce docelowe rozmieszczania zawartości i inne pokrewne ustawienia. Zadania rozmieszczania zawartości Określ ścieżkę rozmieszczania zawartości do użycia w przypadku rozmieszczania zawartości, rozłożonych w czasie (opcjonalnie) i ustawień.

Zarządzanie ścieżkami i zadaniami rozmieszczania zawartości, otwórz stronę Zarządzanie ścieżkami rozmieszczania zawartości i zadania.

 1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij przycisk operacje.

 2. Na stronie Operacje w sekcji Rozmieszczania zawartości kliknij ścieżkami i zadaniami rozmieszczania zawartości.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie nowej ścieżki rozmieszczania zawartości

 1. Na stronie Zarządzanie zawartości ścieżkami i zadaniami rozmieszczania kliknij Nową ścieżkę.

 2. Na stronie Tworzenie ścieżki rozmieszczania zawartości wpisz nazwę ścieżki rozmieszczania zawartości w polu Wpisz nazwę tej ścieżki.

 3. Wpisz opis ścieżki rozmieszczania zawartości w polu Wpisz opis ścieżki rozmieszczania zawartości.

 4. W sekcji źródłowa aplikacja sieci Web i zbioru witryn, na liście aplikacji sieci Web źródła kliknij pozycję źródła aplikacji sieci Web.

 5. Kliknij pozycję źródłowym zbiorze witryn w menu źródłowym zbiorze witryn.

  Aplikacja sieci Web i zbioru witryn określają, z których wdrażane zawartości. Po wybraniu odpowiednich lokalizacji źródłowej zostanie wyświetlony pod adresem URL.

 6. W sekcji Docelowej aplikacji sieci Web Administracja centralna wpisz adres URL serwera docelowego administracji centralnej w polu Wpisz adres URL serwera docelowego administracji centralnej.

  Uwaga: Jest to adres URL serwera administracji centralnej na docelowym serwerze; nie jest adres URL serwera, który jest skonfigurowany do akceptowania zawartości przychodzące zadania rozmieszczania.

 7. W sekcji Informacje uwierzytelniające wybierz jedną z następujących czynności:

  • Nawiązywanie połączenia przy użyciu konta puli aplikacji. Wybierz tę opcję, jeśli ma być używany do uwierzytelniania na docelowym serwerze administracji centralnej konta puli aplikacji.

  • Nawiązywanie połączenia przy użyciu innego konta. Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz korzystać z konta innego niż konto puli aplikacji dla uwierzytelniania na docelowym serwerze administracji centralnej. Jeśli wybierzesz tę opcję, wybierz typ uwierzytelniania i podaj poświadczenia konta służącego do uwierzytelniania.

 8. Kliknij pozycję Połącz.

  Uwaga: Jeśli wprowadzony poświadczenia są prawidłowe, połączenia zakończyło się pomyślnie pojawi się komunikat.

  Są połączone na serwerze administracji centralnej docelowym zawiera listę docelowego odpowiedniej aplikacji sieci Web oraz zbiorów witryn.

 9. W sekcji docelowa aplikacja sieci Web i zbioru witryn kliknij pozycję docelowej aplikacji sieci Web na liście aplikacji docelowej sieci Web.

 10. Na liście Docelowym zbiorze witryn kliknij pozycję docelowym zbiorze witryn.

 11. W sekcji Nazwy użytkowników zaznacz pole wyboru Rozmieszczanie nazw użytkowników, jeśli chcesz, aby nazwy użytkowników, które mają zostać uwzględnione, gdy ta ścieżka jest używana rozmieszczania zawartości.

 12. W sekcji Informacje o zabezpieczeniach na liście informacji o zabezpieczeniach w rozmieszczania zawartości kliknij jedną z następujących czynności:

  • Wszystkie

  • Tylko definicje listy płac

  • Brak

 13. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Edytowanie ścieżki rozmieszczania zawartości

 • Na stronie Zarządzanie ścieżkami rozmieszczania zawartości i zadania kliknij przycisk Edytuj w menu ścieżkę, którą chcesz edytować.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień, które można edytować zobacz sekcję Tworzenie nowej ścieżki rozmieszczania zawartości .

Początek strony

Usuwanie ścieżki rozmieszczania zawartości

 • Na stronie Zarządzanie ścieżkami rozmieszczania zawartości i zadania kliknij przycisk Usuń w menu ścieżkę, którą chcesz usunąć.

 • Kliknij przycisk OK w oknie komunikatu z pytaniem, czy chcesz kontynuować usunięcie.

Początek strony

Tworzenie nowego zadania rozmieszczania zawartości

 1. Na stronie Zarządzanie ścieżkami rozmieszczania zawartości i zadania kliknij przycisk Nowe zadanie.

 2. Na stronie zadania rozmieszczania zawartości w sekcji Nazwa i opis wpisz nazwę w polu Nazwa zadania rozmieszczania zawartości.

 3. W polu Opis wpisz opis zadania rozmieszczania zawartości.

 4. W sekcji ścieżki kliknij ścieżkę rozmieszczania zawartości z menu Wybierz ścieżkę rozmieszczania zawartości.

 5. W sekcji zakres wybierz jedną z następujących czynności:

  • Cały zbiór witryn. Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz uwzględnić wszystkie witryny w zbiorze witryn w ramach wdrożenia.

  • Określone witryny w zbiorze witryn. Zaznacz tę opcję określić witryn w zbiorze witryn w ramach wdrożenia. Jeśli wybierzesz tę opcję, kliknij pozycję Wybierz pozycję witryny, aby wybrać witryny, aby uwzględnić w ramach wdrożenia.

 6. W sekcji Częstotliwość możesz wyczyścić pole wyboru Uruchom to zadanie według następującego harmonogramu, aby ręcznie uruchomić zadanie lub można zaznacz pole wyboru Uruchom to zadanie według następującego harmonogramu, aby określić harmonogram.

 7. W sekcji Opcje wdrażania wybierz jedną z następujących czynności:

  • Rozmieszczanie tylko nowych zmienione, lub usunięcia zawartości. Zaznacz tę opcję, aby wdrożyć zawartości, która jest nowa lub zawartości, które zostały zmienione lub usunięte.

  • Rozmieszczanie wszystkich typów zawartości, w tym zawartość, który został wdrożony przed. Zaznacz tę opcję, aby wdrożyć całej zawartości.

 8. W sekcji powiadomienia Jeśli chcesz otrzymywać wiadomości e-mail po pomyślnym zakończeniu zadania rozmieszczania zawartości, zaznacz pole wyboru Wyślij wiadomość e-mail po pomyślnym zadania rozmieszczania zawartości.

 9. Jeśli chcesz otrzymywać wiadomości e-mail w przypadku niepowodzenia zadania rozmieszczania zawartości, zaznacz pole wyboru Wyślij wiadomość e-mail, jeśli zadanie rozmieszczania zawartości nie powiedzie się.

 10. Jeśli zaznaczysz pole wyboru Wyślij wiadomość e-mail, jeśli zadanie rozmieszczania zawartości nie powiedzie się lub wysłać wiadomość e-mail, gdy zadania rozmieszczania zawartości zakończyło się powodzeniem, wpisz adres e-mail w polu Wpisz adresy e-mail.

Początek strony

Edytowanie zadania rozmieszczania zawartości

 • Na stronie Zarządzanie ścieżkami rozmieszczania zawartości i zadania kliknij przycisk Edytuj w menu dla zadania, które chcesz edytować.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień, które można edytować zobacz sekcję Tworzenie nowego zadania rozmieszczania zawartości .

Początek strony

Usuwanie zadania rozmieszczania zawartości

 1. Na stronie Zarządzanie ścieżkami rozmieszczania zawartości i zadania kliknij przycisk Usuń w menu dla zadania, które chcesz usunąć.

 2. Kliknij przycisk OK w oknie komunikatu z pytaniem, czy chcesz kontynuować usunięcie.

Początek strony

Ręczne uruchamianie zadania rozmieszczania zawartości

 • Na stronie Zarządzanie ścieżkami rozmieszczania zawartości i zadań kliknij polecenie Uruchom w menu dla zadania, które chcesz uruchomić.

  Stan zadania jest zgłaszane w kolumnie Stan.

Początek strony

Anulowanie zadania rozmieszczania zawartości

 • Na stronie Zarządzanie ścieżkami rozmieszczania zawartości i zadania kliknij przycisk Anuluj w menu dla zadania, które chcesz anulować.

  Stan zadania jest zgłaszane w kolumnie Stan.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×