Zarządzanie kontaktami w aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Zarządzanie kontaktami w aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Korzystając z Narratora — wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows — możesz szybko dodawać osoby i grupy do listy kontaktów w programie Skype dla firm. Możesz dodawać osoby lub grupy ze swojej organizacji, a także osoby spoza niej, jeśli wiesz, że mają one konta Skype.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby zapoznać się ze skrótami klawiaturowymi, przejdź do sekcji Skróty klawiaturowe w programie Skype dla firm.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Dodawanie osoby lub grupy z danej organizacji

 1. Aby uruchomić program Skype dla firm, naciśnij klawisz logo systemu Windows, wpiszSkype dla firm, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Domyślnie program Skype dla firm jest otwierany w widoku Kontakty z wybranym polem wyszukiwania Znajdź osobę.

  Porada: Aby otworzyć widok Kontakty z poziomu innego widoku w programie Skype dla firm (takiego jak karta Konwersacje lub Spotkania), naciśnij Ctrl+1.

 2. W polu wyszukiwania Znajdź osobę wpisz nazwę, adres wiadomości błyskawicznej, numer telefonu lub nazwę listy dystrybucyjnej programu Exchange. Jeśli Twoja organizacja korzysta z grup Microsoft 365, możesz również wyszukać nazwę grupy. Podczas wpisywania są wyświetlane wyniki i pojawia się karta Moje kontakty.

  Uwaga: W zależności od typu konta mogą zostać wyświetlone dwie dodatkowe karty: Umiejętność i Pokoje rozmów. Po wybraniu karty Moje kontakty program Skype dla firm będzie wyszukiwał w książce adresowej organizacji.

 3. Naciskaj strzałkę w dół, dopóki nie usłyszysz nazwiska osoby, którą chcesz dodać.

 4. Naciśnij Enter, aby otworzyć menu podręczne. Usłyszysz słowa „Przycisk Wyślij wiadomość błyskawiczną”.

 5. Naciskaj Tab, aż usłyszysz słowa „Przycisk Więcej opcji”, a następnie naciśnij Enter, aby otworzyć menu.

  • Aby dodać osobę lub grupę do grupy Ulubione na liście kontaktów, naciśnij klawisz A.

  • Aby dodać osobę lub grupę do innej grupy na liście kontaktów, takiej jak Inne kontakty, naciśnij klawisz O, a następnie przeglądaj grupy za pomocą strzałki w dół. Po usłyszeniu nazwy odpowiedniej grupy naciśnij Enter.

Dodawanie osoby lub grupy spoza danej organizacji

Uwaga: Administrator włącza lub wyłącza funkcję wyszukiwania w Katalogu Skype’a zgodnie z zasadami wyszukiwania organizacji. Jeśli karta Katalog Skype’a jest niedostępna, nie możesz wyszukiwać użytkowników programu Skype.

Jeśli osoba lub grupa, które chcesz dodać, nie jest w Twojej organizacji, ale wiesz, że ma konto Skype:

 1. Otwórz program Skype dla firm. Zostanie otwarte okno programu Skype dla firm w widoku Kontakty z wybranym polem wyszukiwania Znajdź osobę.

 2. W polu wyszukiwania Znajdź osobę wpisz nazwę, adres wiadomości błyskawicznych lub numer telefonu. Podczas wpisywania na karcie Moje kontakty są wyświetlane wyniki.

  Uwaga: Jeśli w organizacji jest włączony Katalog programu Skype, program Skype dla firm przeszukuje miliony użytkowników programu Skype. Jeśli znasz identyfikator Skype i lokalizację osoby lub grupy, którą chcesz dodać, możesz zawęzić wyszukiwanie. Możesz również wyszukiwać za pomocą adresów e-mail lub kont Microsoft, takich jak John@outlook.com.

 3. Naciskaj Tab, aż usłyszysz słowa „Wyszukiwanie moich kontaktów, 1 z 3”.

 4. Naciskaj strzałkę w prawo, aż usłyszysz słowa „Wyszukiwanie w katalogu Skype'a, 2 z 3”, a następnie naciśnij Enter. Usłyszysz słowo „Wybrano”.

 5. Naciśnij dwukrotnie Tab, aby przenieść fokus na wyniki wyszukiwania, a następnie naciskaj strzałkę w dół, dopóki nie usłyszysz nazwiska osoby, którą chcesz dodać.

 6. Naciśnij Enter, aby otworzyć menu podręczne. Usłyszysz słowa „Przycisk Dodaj do grupy”. Naciśnij Enter, aby otworzyć menu.

  • Aby dodać osobę do listy Ulubione, naciśnij klawisz A.

  • Naciskaj strzałkę w dół, aż usłyszysz odpowiednią nazwę grupy, a następnie naciśnij Enter.

  Uwaga: Gdy w programie Skype dodasz kontakt programu Skype dla firm, osoba ta otrzyma powiadomienie. Musi ona zaakceptować twoje żądanie, aby można było wysyłać wiadomości do niej.

Usuwanie kontaktu z listy

 1. W widoku Kontakty naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę kontaktu. W razie potrzeby naciskaj strzałkę w dół, aż usłyszysz nazwę kontaktu, który chcesz usunąć.

 2. Naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć menu podręczne. Usłyszysz komunikat „Przycisk Wyślij wiadomość błyskawiczną”.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Więcej opcji”, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć menu.

 4. Aby usunąć osobę lub grupę z listy Kontakty, naciśnij klawisz R.

 5. Zostanie otwarte okno dialogowe potwierdzenia. Usłyszysz komunikat: „Skype dla firm <wersja>, Okno Skype dla firm”. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij klawisz Y. Kontakt zostanie usunięty i wrócisz do widoku Kontakty.

Zobacz też

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w Skypie dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dołączanie do spotkania online w aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Dowiedz się, jak poruszać się po aplikacji Skype dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Korzystając z funkcji VoiceOver — wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Mac OS — możesz szybko dodawać osoby do listy kontaktów w programie Skype dla firm dla komputerów Mac. Możesz dodawać osoby lub grupy ze swojej organizacji oraz osoby spoza niej, a także usuwać pozycje z listy kontaktów.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie osoby ze swojej organizacji

Aby szybko dodać osobę ze swojej organizacji, wyszukaj jej nazwisko, adres wiadomości błyskawicznych lub numer kontaktu.

 1. Uruchom program Skype dla firm dla komputerów Mac i zaloguj się w razie potrzeby. W oknie programu Skype dla firm dla komputerów Mac pojawi się widok Kontakty. Aby wybrać pole Wyszukaj kontakty, naciśnij kilka razy Tab. Usłyszysz słowa „Wyszukaj kontakty”.

  Porada: Opcja Szybka nawigacja pozwala nawigować po aplikacjach tylko przy użyciu klawiszy strzałek. Aby włączyć lub wyłączyć Szybką nawigację, naciśnij jednocześnie strzałkę w lewo i strzałkę w prawo. Aby dowiedzieć się więcej na temat szybkiej nawigacji, przejdź do obszaru Nawigacja przy użyciu funkcji Szybka nawigacja.

 2. W polu Wyszukaj kontakty wpisz nazwę, adres wiadomości błyskawicznych lub numer telefonu. Podczas wpisywania są wyświetlane wyniki wyszukiwania.

 3. Aby przejść do listy wyników, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Tabela” i pierwszy wynik wyszukiwania. Naciskaj strzałkę w górę lub w dół, dopóki nie usłyszysz nazwiska osoby, którą chcesz dodać.

 4. Aby przejść do paska menu, naciśnij klawisze Funkcja+Control+F2. Usłyszysz komunikat „Pasek menu Apple”.

 5. Za pomocą strzałki w prawo przejdź do obszaru Kontakty i naciśnij strzałkę w dół, aby otworzyć menu Kontakty. Usłyszysz komunikat „Kontakty, menu, <liczba pozycji>”.

 6. Naciśnij strzałkę w dół, aby wybrać opcję Dodaj kontakt. Usłyszysz słowa „Dodaj kontakt”. Następnie naciśnij Enter, aby dodać wybraną osobę do listy.

Dodawanie osoby spoza danej organizacji

Możesz dodawać osoby spoza swojej organizacji, jeśli mają one konto Skype.

Uwaga: Funkcję wyszukiwania w Katalogu Skype włącza lub wyłącza administrator zgodnie z zasadami obowiązującymi w organizacji. Jeśli karta Katalog Skype jest niedostępna, nie możesz wyszukiwać użytkowników programu Skype.

 1. Uruchom program Skype dla firm dla komputerów Mac i zaloguj się w razie potrzeby. W oknie programu Skype dla firm dla komputerów Mac pojawi się widok Kontakty. Aby wybrać pole Wyszukaj kontakty, naciśnij kilka razy Tab. Usłyszysz słowa „Wyszukaj kontakty”.

 2. W polu Wyszukaj kontakty wpisz adres wiadomości błyskawicznych lub numer telefonu. Podczas wpisywania są wyświetlane wyniki wyszukiwania.

 3. Aby przejść do listy wyników, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Tabela” i pierwszy wynik wyszukiwania. Naciskaj strzałkę w górę lub w dół, dopóki nie usłyszysz nazwiska osoby, którą chcesz dodać.

 4. Aby przejść do paska menu, naciśnij klawisze Funkcja+Control+F2. Usłyszysz komunikat „Pasek menu Apple”.

 5. Za pomocą strzałki w prawo przejdź do obszaru Kontakty i naciśnij strzałkę w dół, aby otworzyć menu Kontakty. Usłyszysz komunikat „Kontakty, menu, <liczba pozycji>”.

 6. Naciśnij strzałkę w dół, aby wybrać opcję Dodaj kontakt. Usłyszysz słowa „Dodaj kontakt”. Następnie naciśnij Enter, aby dodać wybraną osobę do listy.

Usuwanie kontaktu z listy

 1. Przejdź do widoku Kontakty w grupie Nawigacja główna. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Kontakty, wybrane, przycisk przełączania”.

 2. Aby przejść do listy Kontakty, naciśnij spację, a następnie naciśnij dwukrotnie Tab. Usłyszysz słowa „Tabela Kontakty”.

 3. W razie potrzeby naciśnij strzałkę w prawo w celu rozwinięcia grupy kontaktów.

 4. Naciskaj strzałkę w dół, przechodząc między kontaktami, dopóki nie usłyszysz nazwiska osoby, którą chcesz usunąć.

 5. Aby przejść do paska menu, naciśnij klawisze Funkcja+Control+F2. Usłyszysz komunikat „Pasek menu Apple”.

 6. Za pomocą strzałki w prawo przejdź do obszaru Kontakty i naciśnij strzałkę w dół, aby otworzyć menu Kontakty. Usłyszysz komunikat „Kontakty, menu, <liczba pozycji>”.

 7. Naciśnij strzałkę w dół, aby wybrać opcję Usuń kontakt. Usłyszysz słowa „Usuń kontakt”. Następnie naciśnij Enter, aby usunąć wybraną osobę z listy.

Zobacz też

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w aplikacji Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dołączanie do spotkania online w aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji Skype dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Przy użyciu funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie iOS, możesz dodawać osoby do swoich list Kontaktów lub Ulubionych w programie Skype dla firm.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Wyszukiwanie kontaktu i otwieranie jego wizytówki

Osobę lub grupę możesz wyszukać w katalogu firmowym. Jeśli zasady organizacji dotyczące wyszukiwania na to zezwalają, administrator może też włączyć funkcję wyszukiwaniu w Katalogu Skype. Dzięki temu możesz wyszukać konto Skype osoby z innej organizacji, jeśli ta na to zezwala.

 1. Otwórz aplikację Skype dla firm i zaloguj się w razie potrzeby. Zostanie wyświetlony główny widok zawierający pole wyszukiwania kontaktów w katalogu firmowym, wszystkie nadchodzące umówione spotkania oraz ostatnie konwersacje.

  Porada: Jeśli po ostatnim skorzystaniu z aplikacji Skype dla firm nie wylogowano się z niej, aplikacja zostanie otwarta bez monitu o zalogowanie się. Aby uzyskać pomoc dotyczącą logowania się, zobacz sekcję Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Skype dla firm.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Wyszukaj kontakty, pole wyszukiwania”. Aby wyszukać kontakt, dwukrotnie dotknij ekranu. Usłyszysz komunikat: „Pole wyszukiwania, edytowanie”. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisz nazwisko lub alias e-mail osoby lub grupy, którą chcesz wyszukać. Aby przejść do klawiatury, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz klawisz klawiatury. Aby zamknąć klawiaturę i przejść do wyników wyszukiwania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Szukaj”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

  Porada: Klawiaturę możesz też znaleźć, eksplorując elementy na ekranie. Aby eksplorować, umieść palec na ekranie i przeciągaj nim. Po przejściu do elementu funkcja VoiceOver odczytuje jego nazwę. Aby wybrać element, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby przeglądać wyniki wyszukiwania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę szukanego kontaktu. W miarę przechodzenia między poszczególnymi wynikami funkcja VoiceOver będzie odczytywać nazwy (osób lub grup), ich stanowiska (jeśli są dostępne) oraz status dostępności. Gdy dotrzesz do kontaktu, którego wizytówkę chcesz otworzyć, dwukrotnie dotknij ekranu. Zostanie otwarta konwersacja z wybranym kontaktem i usłyszysz komunikat: „Przycisk Wstecz”.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „<Nazwa kontaktu>, przycisk”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu. Zostanie otwarte rozwijane menu kontaktu. Aby otworzyć wizytówkę kontaktu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Zobacz wizytówkę, przycisk”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu. Zostanie otwarta wizytówka i usłyszysz komunikat: „Odrzuć, przycisk”.

 5. Aby przeglądać opcje lub informacje z wizytówki kontaktu, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo. W miarę poruszania się funkcja VoiceOver będzie odczytywać elementy na wizytówce. Wizytówka może zawierać następujące pozycje:

  • Przycisk Odrzuć, nazwisko kontaktu, przycisk Ulubione oraz przycisk Kontakt pozwalający na dodanie danej osoby do kontaktów lub zarządzanie kontaktem

  • Zwrot grzecznościowy kontaktu

  • Przycisk Połączenie wideo, przycisk Zadzwoń, przycisk Wyślij wiadomość

  • Adres e-mail kontaktu

  • Nazwa firmy, w której kontakt pracuje

  • Numer biura

  • Służbowy numer telefonu

Dodawanie osób do Kontaktów

 1. Otwórz wizytówkę osoby lub grupy, którą chcesz dodać do swojej listy Kontaktów. Informacje o wyszukiwaniu wizytówki znajdziesz w sekcji Wyszukiwanie kontaktu i otwieranie jego wizytówki powyżej.

 2. Na wizytówce szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Dodaj kontakt, przycisk”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu. Fokus zostanie przeniesiony na listę grup kontaktów.

 3. Aby przeglądać grupy kontaktów, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę grupy, do której chcesz dodać kontakt. W miarę poruszania się funkcja VoiceOver będzie odczytywać nazwy kolejnych grup. Gdy dotrzesz do szukanej grupy, dwukrotnie dotknij ekranu.

 4. Kontakt zostanie dodany do wybranej grupy i usłyszysz komunikat: „Dodano do grupy”. Aby wrócić do wizytówki, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Odrzuć”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

Dodawanie osób do Ulubionych

 1. Otwórz wizytówkę osoby lub grupy, którą chcesz dodać do swojej listy Ulubione. Informacje o wyszukiwaniu wizytówki znajdziesz w sekcji Wyszukiwanie kontaktu i otwieranie jego wizytówki powyżej.

  Porada: Jeśli kontakt, który chcesz dodać do Ulubionych znajduje się już w twoich Kontaktach, możesz go wyszukać w widoku Kontakty. Aby przejść do widoku Kontakty, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo na ekranie startowym, aż usłyszysz komunikat „Kontakty, przycisk”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu. Pojawi się widok Kontakty.

 2. Aby dodać kontakt do Ulubionych, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Kontakt <nazwa kontaktu> nie jest obecnie dodany do Ulubionych. Dodaj do Ulubionych, przycisk”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

 3. Kontakt zostanie dodany do Ulubionych i usłyszysz komunikat: „Kontakt <nazwa kontaktu> jest obecnie dodany do Ulubionych. Usuń z Ulubionych, przycisk”.

Usuwanie osób z Kontaktów lub Ulubionych

Usuwanie osoby z Kontaktów

 1. Otwórz wizytówkę osoby, którą chcesz usunąć ze swojej listy Kontakty. Informacje o wyszukiwaniu wizytówki znajdziesz w sekcji Wyszukiwanie kontaktu i otwieranie jego wizytówki.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Zarządzaj kontaktem, przycisk”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

 3. Usłyszysz komunikat: „Odrzuć, przycisk”. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę grupy, w której dany kontakt aktualnie się znajduje, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

 4. Usłyszysz komunikat: „<Nazwa grupy>, usunięto z grupy <nazwa grupy>”. Wybrana osoba zostanie usunięta z Kontaktów. Aby wrócić do wizytówki, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Odrzuć, przycisk”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

Usuwanie osoby z Ulubionych

 1. Otwórz wizytówkę osoby, którą chcesz usunąć ze swojej listy Ulubione. Informacje o wyszukiwaniu wizytówki znajdziesz w sekcji Wyszukiwanie kontaktu i otwieranie jego wizytówki.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Kontakt <nazwa kontaktu> jest obecnie dodany do Ulubionych. Usuń z Ulubionych, przycisk”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu. Usłyszysz komunikat: „Kontakt <nazwa kontaktu> nie jest obecnie dodany do Ulubionych. Dodaj do Ulubionych, przycisk”. Kontakt zostanie usunięty z Ulubionych, a fokus zostanie umieszczony na przycisku Ulubione na jego wizytówce.

Zobacz też

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w aplikacji Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dołączanie do spotkania online w aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji Skype dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Korzystając z aplikacji Skype dla firm dla Androida w połączeniu z funkcją TalkBack — wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie Android — możesz dodawać osoby do swoich list Kontaktów lub Ulubionych w programie Skype dla firm.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Wyszukiwanie kontaktu i otwieranie jego wizytówki

Osobę lub grupę możesz wyszukać w katalogu firmowym. Jeśli zasady organizacji dotyczące wyszukiwania na to zezwalają, administrator organizacji może też włączyć funkcję wyszukiwaniu w Katalogu Skype. Dzięki temu możesz wyszukać konto Skype osoby z innej organizacji, jeśli ta inna organizacja na to zezwala.

 1. Otwórz aplikację Skype dla firm dla Androida i zaloguj się w razie potrzeby. Zostanie wyświetlony główny widok zawierający pole wyszukiwania kontaktów w katalogu firmowym, wszystkie nadchodzące umówione spotkania oraz ostatnie konwersacje.

  Porada: Jeśli po ostatnim skorzystaniu z aplikacji Skype dla firm dla Androida nie wylogowano się z niej, aplikacja zostanie otwarta bez monitu o zalogowanie się. Aby uzyskać pomoc dotyczącą logowania się, zobacz sekcję Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Skype dla firm.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Wyszukaj w katalogu firmowym”. Aby wyszukać kontakt, dwukrotnie dotknij ekranu. Usłyszysz komunikat: „Edytowanie, Wyszukiwanie osób, Pole edycji”. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisz nazwisko lub alias e-mail osoby lub grupy, którą chcesz wyszukać.

  Uwaga: Aby przejść do klawiatury, umieść palec na ekranie i przeciągnij go dookoła, aż usłyszysz element klawiatury.

 3. Aby przeglądać wyniki wyszukiwania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę szukanego kontaktu. W miarę przechodzenia między poszczególnymi wynikami funkcja TalkBack będzie odczytywać nazwy kontaktów (osób lub grup) oraz ich statusy. Gdy dotrzesz do kontaktu, którego wizytówkę chcesz otworzyć, dwukrotnie dotknij ekranu. Zostanie otwarta wizytówka i usłyszysz komunikat: „Wizytówka”.

 4. Aby przeglądać opcje lub informacje z wizytówki kontaktu, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo. W miarę poruszania się funkcja TalkBack będzie odczytywać elementy na wizytówce. Wizytówka może zawierać następujące pozycje:

  • Przycisk Wróć, nazwę kontaktu, przycisk Dodaj do ulubionych oraz przycisk Więcej opcji

  • Stanowisko kontaktu

  • Przycisk Rozmowa wideo, przycisk Rozmowa audio, przycisk Czat

  • Adres e-mail kontaktu

  • Numer biura

  • Służbowy numer telefonu

  • Nazwę firmy, w której kontakt pracuje

  Aby wybrać element na wizytówce, dwukrotnie dotknij ekranu.

Wyszukiwanie osób lub grup na liście Kontakty lub Ulubione

Możesz też przejść do Kontaktów, aby znaleźć osobę lub grupę.

 1. Otwórz aplikację Skype dla firm dla Androida i zaloguj się w razie potrzeby. Zostanie wyświetlony ekran startowy.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wyświetlanie kontaktów i ekranu zarządzania kontaktami”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu. Pojawi się widok Kontakty.

 3. Aby przeglądać opcje, szybko przesuwaj w prawo. Aby wybrać element lub otworzyć wizytówkę danej osoby, dwukrotnie dotknij ekranu.

Dodawanie osób do Kontaktów

 1. Otwórz wizytówkę osoby lub grupy, którą chcesz dodać do swojej listy Kontakty. Informacje o wyszukiwaniu wizytówki znajdziesz w sekcji Wyszukiwanie kontaktu i otwieranie jego wizytówki powyżej.

 2. Na wizytówce szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Dodaj kontakt, przycisk”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu. Fokus zostanie przeniesiony na listę Grup kontaktów.

 3. Aby przeglądać grupy kontaktów, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę grupy, do której chcesz dodać kontakt. W miarę poruszania się funkcja TalkBack będzie odczytywać nazwy kolejnych grup. Gdy dotrzesz do szukanej grupy, dwukrotnie dotknij ekranu.

 4. Kontakt zostanie dodany do wybranej grupy. Aby wrócić do wizytówki, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Przejdź wyżej, przycisk”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

Dodawanie osób do Ulubionych

 1. Otwórz wizytówkę osoby lub grupy, którą chcesz dodać do swojej listy Ulubione. Informacje o wyszukiwaniu wizytówki znajdziesz w sekcji Wyszukiwanie kontaktu i otwieranie jego wizytówki powyżej.

 2. Aby dodać kontakt do listy Ulubione, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Dodaj do Ulubionych, przycisk”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

 3. Kontakt zostanie dodany do listy Ulubione i usłyszysz komunikat: „Kontakt zostanie dodany do Ulubionych”.

Usuwanie osób z Kontaktów lub Ulubionych

Usuwanie osoby z Kontaktów

 1. Otwórz wizytówkę osoby, którą chcesz usunąć ze swojej listy Kontakty. Informacje o wyszukiwaniu wizytówki znajdziesz w sekcji Wyszukiwanie kontaktu i otwieranie jego wizytówki powyżej.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Więcej opcji, przycisk”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Usuń z listy kontaktów”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

 4. Zostanie otwarte okno dialogowe potwierdzenia i usłyszysz komunikat „Alert, usuń z listy kontaktów”. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Usuń, przycisk”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu. Wybrana osoba zostanie usunięta z Kontaktów i wrócisz do jej wizytówki.

Usuwanie osoby z Ulubionych

 1. Otwórz wizytówkę osoby, którą chcesz usunąć ze swojej listy Ulubione. Informacje o wyszukiwaniu wizytówki znajdziesz w sekcji Wyszukiwanie kontaktu i otwieranie jego wizytówki powyżej.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Usuń z Ulubionych, przycisk”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu. Usłyszysz komunikat: „Dodaj do Ulubionych, przycisk”. Kontakt zostanie usunięty z Ulubionych”. Kontakt zostanie usunięty z Ulubionych, a fokus zostanie umieszczony na przycisku Dodaj do Ulubionych na jego wizytówce.

Zobacz też

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w aplikacji Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dołączanie do spotkania online w aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Dowiedz się, jak poruszać się po aplikacji Skype dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Korzystając z programu Skype dla firm w aplikacji Outlook w sieci Web w połączeniu z Narratorem — wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie Windows — możesz wyszukiwać osoby w programie Skype dla firm, otwierać ich wizytówki oraz dodawać je do swoich Kontaktów. Możesz je też usuwać z listy kontaktów.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z programu Skype dla firm w aplikacji Outlook w sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że program Skype dla firm w aplikacji Outlook w sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Outlook w sieci Web.

W tym temacie

Wyszukiwanie kontaktu i otwieranie jego wizytówki

 1. Otwórz aplikację Outlook w sieci Web w przeglądarce i w razie potrzeby się zaloguj.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Szukaj, szukaj w czacie, wpisz nazwę kontaktu” i wpisz nazwisko lub alias e-mail osoby lub grupy, którą chcesz wyszukać. Usłyszysz komunikat: „Zaktualizowano wyszukiwanie i w kontaktach znaleziono <liczba> wyników”.

 3. Aby przejść do listy, naciśnij dwukrotnie klawisz Tab. Usłyszysz komunikat „Osoby” oraz nazwę i status pierwszego kontaktu.

 4. Aby przeglądać wyniki, naciskaj klawisze strzałek w górę i w dół. W miarę poruszania się funkcja Narrator będzie odczytywać kolejne kontakty.

 5. Gdy usłyszysz nazwę szukanego kontaktu, naciśnij klawisz Enter. W nowym oknie zostanie otwarte okno konwersacji.

 6. Naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz komunikat „Otwórz profil kontaktu <nazwa kontaktu>”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarta wizytówka kontaktu.

Dodawanie osób do Kontaktów

 1. Otwórz wizytówkę osoby lub grupy, którą chcesz dodać do swojej listy Kontakty. Informacje o wyszukiwaniu wizytówki znajdziesz w sekcji Wyszukiwanie kontaktu i otwieranie jego wizytówki powyżej.

 2. Na wizytówce naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Dodaj do kontaktów, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Kontakt zostanie dodany do listy Kontakty i usłyszysz komunikat: „<Nazwa kontaktu> jest teraz kontaktem”.

 3. Aby wrócić do listy Kontakty, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Element menu kontakty”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Usuwanie osoby z Kontaktów

 1. Na liście Kontakty naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę pierwszego kontaktu, a następnie przy użyciu klawisza strzałki w dół przeglądaj kontakty. W miarę poruszania się funkcja Narrator będzie odczytywać nazwy kolejnych kontaktów.

 2. Gdy dotrzesz do kontaktu, który chcesz usunąć, naciśnij klawisz Enter. W nowym oknie zostanie otwarte okno konwersacji.

 3. Naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz komunikat „Otwórz profil kontaktu <nazwa kontaktu>”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarta wizytówka kontaktu.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Usuń kontakt, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno powiadomienia i usłyszysz komunikat: „Okno dialogowe usuwania kontaktu, fokus na przycisku usuwania”. Aby potwierdzić usunięcie i zamknąć okno powiadomienia, naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz komunikat: „Kontakt został usunięty”.

Zobacz też

Wysyłanie wiadomości błyskawicznych z programu Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji Skype dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×