Zarządzanie wieloma instalacjami pakietu Office zakupionymi jednorazowo, które używają tego samego konta Microsoft

Ten artykuł dotyczy pakietów Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm i Office Professional. Nie dotyczy programów pakietu Office instalowanych w ramach subskrypcji usługi Microsoft 365 ani pakietu Office zainstalowanego na komputerze Mac.

Jeśli zakupiono i zainstalowano wiele kopii pakietu Office, zalecamy utworzenie listy na potrzeby śledzenia kluczy produktów pakietów Office używanych na poszczególnych komputerach. W ten sposób zaoszczędzisz czas, jeśli w przyszłości będzie konieczne ponowne zainstalowanie pakietu Office na nowym komputerze (po zakończeniu użytkowania starego komputera) albo ponowne zainstalowanie pakietu Office po sformatowaniu lub wymianie dysku twardego. Ta lista pozwala zapobiec przypadkowemu ponownemu zainstalowaniu pakietu Office za pomocą klucza produktu używanego na innym komputerze.

Najpierw należy utworzyć prostą tabelę z dwiema kolumnami. Jedna kolumna zawiera nazwy komputerów, na których jest zainstalowany pakiet Office, natomiast druga kolumna zawiera klucze produktu użyte do zainstalowania poszczególnych kopii pakietu Office.

Przykład dwukolumnowej listy kluczy produktu.

Jeśli już zainstalowano pakiet Office na kilku komputerach i masz problem z jego aktywacją, zobacz Zmienianie klucza produktu pakietu Office.

Porada: Jeśli musisz zainstalować pakiet Office na różnych komputerach, łatwiej jest zarządzać tymi instalacjami w przypadku zakupu subskrypcji platformy Microsoft 365 dla firm lub wersji pakietu Office z licencją zbiorczą.

Krok 1. Zapisywanie pełnego klucza produktu każdej kopii pakietu Office

Pierwszy krok polega na wypełnieniu kolumny Klucz produktu na liście przy użyciu pełnych kluczy produktu wyświetlanych na stronie Usługi i subskrypcje.

 1. Zaloguj się na stronie Usługi i subskrypcje przy użyciu adresu e-mail i hasła skojarzonego z kontem Microsoft, którego użyto do zainstalowania pakietu Office.

 2. Dla każdego produktu pakietu Office wyświetlanego na stronie wybierz pozycję Wyświetl klucz produktu i dodaj każdy klucz produktu do listy.

Krok 2. Wyświetlanie klucza produktu na każdym komputerze, na którym jest zainstalowany pakiet Office

Ten krok polega na wyświetleniu pięciu ostatnich znaków klucza produktu na każdym komputerze, na którym jest zainstalowany pakiet Office. Używając tych informacji, można wypełnić kolumnę Nazwa komputera dla każdego klucza produktu na liście.

 1. Przejdź do komputera, na którym został zainstalowany pakiet Office.

 2. Otwórz okno wiersza polecenia.

  Windows 10 i Windows 8.1   

  System Windows 7   

  1. Wybierz przycisk Start Przycisk Start w systemach Windows 8 i Windows 10 (w lewym dolnym rogu).

  2. Wpisz wiersz polecenia.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Wiersz polecenia, a następnie wybierz pozycję Uruchom jako administrator.

  1. Wybierz przycisk Start Przycisk Start w systemie Windows 7 (w lewym dolnym rogu).

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia, a następnie wybierz pozycję Uruchom jako administrator.

 3. Z poniższej listy rozwijanej wybierz wersję pakietu Office oraz wersję systemu Windows (32-bitową lub 64-bitową), a następnie uruchom polecenia zgodnie z opisem.

  Porady: 

  • Pakiet Office jest domyślnie instalowany w wersji 32-bitowej, ale jeśli Twój komputer ma więcej niż 4 GB pamięci RAM, prawdopodobnie masz 64-bitowy system Windows.

  • Jeśli nie wiesz, która wersja pakietu Office jest zainstalowana, zobacz Która wersja pakietu Office jest używana? Jeśli chcesz sprawdzić, czy masz zainstalowany system Windows w wersji 32-bitowej, czy 64-bitowej, zobacz Jakiego systemu operacyjnego Windows używam?

  • Wybieranie wersji pakietu Office i systemu Windows
  • Office 2019: 32-bitowa wersja pakietu Office i 32-bitowa wersja systemu Windows
  • Office 2019 lub 2016: 32-bitowa wersja pakietu Office i 64-bitowa wersja systemu Windows
  • Office 2019 lub 2016: 64-bitowa wersja pakietu Office i 64-bitowa wersja systemu Windows
  • Office 2013: 32-bitowa wersja pakietu Office i 32-bitowa wersja systemu Windows
  • Office 2013: 32-bitowa wersja pakietu Office i 64-bitowa wersja systemu Windows
  • Office 2013: 64-bitowa wersja pakietu Office i 64-bitowa wersja systemu Windows

  Porada: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Błąd wejścia: Nie można znaleźć pliku skryptu..., oznacza to, że użyto nieprawidłowego polecenia. Nie martw się jednak — uruchomienie nieprawidłowego polecenia nie spowoduje żadnych konsekwencji. Sprawdź dokładnie, z jakiej wersji pakietu Office i systemu Windows korzystasz, a następnie wypróbuj inne polecenie.

  Skopiuj następujące polecenie, wklej je w oknie Wiersz polecenia, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

  W wierszu polecenia zostanie wyświetlonych pięć ostatnich znaków klucza produktu użytego do zainstalowania pakietu Office na tym komputerze. W poniższym przykładzie te znaki są reprezentowane przez ciąg XXXXX.

  Wiersz polecenia z przedstawionymi ostatnimi pięcioma cyframi klucza produktu

  Porada: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Błąd wejścia: Nie można znaleźć pliku skryptu..., oznacza to, że użyto nieprawidłowego polecenia. Nie martw się jednak — uruchomienie nieprawidłowego polecenia nie spowoduje żadnych konsekwencji. Sprawdź dokładnie, z jakiej wersji pakietu Office i systemu Windows korzystasz, a następnie wypróbuj inne polecenie.

  Skopiuj następujące polecenie, wklej je w oknie Wiersz polecenia, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

  W wierszu polecenia zostanie wyświetlonych pięć ostatnich znaków klucza produktu użytego do zainstalowania pakietu Office na tym komputerze. W poniższym przykładzie te znaki są reprezentowane przez ciąg XXXXX.

  Wiersz polecenia z przedstawionymi ostatnimi pięcioma cyframi klucza produktu

  Porada: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Błąd wejścia: Nie można znaleźć pliku skryptu..., oznacza to, że użyto nieprawidłowego polecenia. Nie martw się jednak — uruchomienie nieprawidłowego polecenia nie spowoduje żadnych konsekwencji. Sprawdź dokładnie, z jakiej wersji pakietu Office i systemu Windows korzystasz, a następnie wypróbuj inne polecenie.

  Skopiuj następujące polecenie, wklej je w oknie Wiersz polecenia, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

  W wierszu polecenia zostanie wyświetlonych pięć ostatnich znaków klucza produktu użytego do zainstalowania pakietu Office na tym komputerze. W poniższym przykładzie te znaki są reprezentowane przez ciąg XXXXX.

  Wiersz polecenia z przedstawionymi ostatnimi pięcioma cyframi klucza produktu

  Porada: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Błąd wejścia: Nie można znaleźć pliku skryptu..., oznacza to, że użyto nieprawidłowego polecenia. Nie martw się jednak — uruchomienie nieprawidłowego polecenia nie spowoduje żadnych konsekwencji. Sprawdź dokładnie, z jakiej wersji pakietu Office i systemu Windows korzystasz, a następnie wypróbuj inne polecenie.

  Skopiuj następujące polecenie, wklej je w oknie Wiersz polecenia, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

  W wierszu polecenia zostanie wyświetlonych pięć ostatnich znaków klucza produktu użytego do zainstalowania pakietu Office na tym komputerze. W poniższym przykładzie te znaki są reprezentowane przez ciąg XXXXX.

  Wiersz polecenia z przedstawionymi ostatnimi pięcioma cyframi klucza produktu

  Porada: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Błąd wejścia: Nie można znaleźć pliku skryptu..., oznacza to, że użyto nieprawidłowego polecenia. Nie martw się jednak — uruchomienie nieprawidłowego polecenia nie spowoduje żadnych konsekwencji. Sprawdź dokładnie, z jakiej wersji pakietu Office i systemu Windows korzystasz, a następnie wypróbuj inne polecenie.

  Skopiuj następujące polecenie, wklej je w oknie Wiersz polecenia, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

  W wierszu polecenia zostanie wyświetlonych pięć ostatnich znaków klucza produktu użytego do zainstalowania pakietu Office na tym komputerze. W poniższym przykładzie te znaki są reprezentowane przez ciąg XXXXX.

  Wiersz polecenia z przedstawionymi ostatnimi pięcioma cyframi klucza produktu

  Porada: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Błąd wejścia: Nie można znaleźć pliku skryptu..., oznacza to, że użyto nieprawidłowego polecenia. Nie martw się jednak — uruchomienie nieprawidłowego polecenia nie spowoduje żadnych konsekwencji. Sprawdź dokładnie, z jakiej wersji pakietu Office i systemu Windows korzystasz, a następnie wypróbuj inne polecenie.

  Skopiuj następujące polecenie, wklej je w oknie Wiersz polecenia, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

  W wierszu polecenia zostanie wyświetlonych pięć ostatnich znaków klucza produktu użytego do zainstalowania pakietu Office na tym komputerze. W poniższym przykładzie te znaki są reprezentowane przez ciąg XXXXX.

  Wiersz polecenia z przedstawionymi ostatnimi pięcioma cyframi klucza produktu

 4. Wypełnij kolumnę Nazwa komputera na liście, używając pięciu ostatnich znaków każdego klucza produktu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×