Zarządzanie zadaniami danych — okno dialogowe

To okno dialogowe Zarządzanie zadaniami danych w programie Access umożliwia wyświetlanie operacji importowania i eksportowania (znanych również jako specyfikacje) utworzonych w bieżącej bazie danych oraz zarządzanie nimi. W przypadku uruchamiania różnych kreatorów importowania i eksportowania możesz zapisać operację jako specyfikację do użycia w przyszłości.

Karty Zapisane operacje importowania i Zapisane operacje eksportowania

Aby wyświetlić okno dialogowe Zarządzanie zadaniami danych w programie Access, kliknij pozycję Dane zewnętrzne > Zapisane operacje importowania lub Dane zewnętrzne > Zapisane operacje eksportowania. Możesz kliknąć jedną z kart w oknie dialogowym, aby przełączać się między zapisanymi specyfikacjami importowania i zapisanymi specyfikacjami eksportowania.

Aby zmienić nazwę specyfikacji, jej opis oraz ścieżkę i nazwę pliku źródłowego lub docelowego, wykonaj następujące czynności:

  • Edytuj nazwę specyfikacji, klikając ją, a następnie wprowadzając odpowiednie zmiany w polu tekstowym. Naciśnij klawisz ENTER, aby zapisać, lub klawisz ESC, aby anulować zmiany.

  • Edytuj ścieżkę lub nazwę pliku, klikając ją, a następnie wprowadzając odpowiednie zmiany w polu tekstowym. Naciśnij klawisz ENTER, aby zapisać, lub klawisz ESC, aby anulować zmiany.

  • Edytuj opis, klikając powyżej ścieżkę i nazwę pliku, a następnie wprowadzając odpowiednie zmiany w polu tekstowym. Naciśnij klawisz ENTER, aby zapisać, lub klawisz ESC, aby anulować zmiany.

    Uwagi: 

    • Nie można edytować innych ustawień zapisanych jako część specyfikacji, takich jak nazwa arkusza lub nazwanego zakresu, typy danych pól oraz tabela źródłowa lub docelowa.

    • Po wybraniu innego pliku źródłowego specyfikacji importowania upewnij się, że nowy plik spełnia wymagania, które są niezbędne do pomyślnego ukończenia operacji.

Uruchamianie

Operację możesz powtórzyć, klikając specyfikację, a następnie klikając pozycję Uruchom. Po ukończeniu operacji zobaczysz komunikat z opisem stanu operacji.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uruchamianie zapisanych operacji importowania i eksportowania.

Tworzenie zadania programu Outlook

Aby powtarzać operację w regularnych interwałach, należy rozważyć utworzenie w programie Outlook zadania wykonującego odpowiednią specyfikację. Przed utworzeniem zadania programu Outlook musisz zainstalować program Microsoft Outlook na komputerze lub urządzeniu. Aby zaplanować zadanie, wybierz specyfikację, a następnie kliknij pozycję Utwórz zadanie programu Outlook. Określ wybrane ustawienia w oknie zadania w programie Outlook, a następnie kliknij pozycję Zapisz i zamknij.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Planowanie operacji importu i eksportu.

Usuwanie

Jeśli nie potrzebujesz już wykonywać określonej operacji, możesz usunąć specyfikację. Wybierz specyfikację i kliknij pozycję Usuń.

Uwaga: Żadnych wprowadzonych zmian — dotyczących na przykład nazwy specyfikacji, ustawień ścieżki, nazwy pliku lub usuwanych specyfikacji — nie można cofnąć.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×