You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Ten artykuł zawiera opis składni formuł i zastosowania funkcji ZASTĄP i ZASTĄP.B  w programie Microsoft Excel.

Opis

Funkcja ZASTĄP zamienia część ciągu tekstowego na inny ciąg tekstowy z uwzględnieniem określonej liczby znaków.

Funkcja ZASTĄP.B zamienia część ciągu tekstowego na inny ciąg tekstowy z uwzględnieniem określonej liczby bajtów.

Ważne: 

  • Te funkcje mogą być niedostępne w niektórych językach.

  • Funkcja ZASTĄP jest przeznaczona do używania z językami o zestawach znaków jednobajtowych (SBCS), a funkcja ZASTĄP.B — do używania z językami o zestawach znaków dwubajtowych (DBCS). Wartości zwracane przez te funkcje zależą od domyślnego ustawienia języka komputera w sposób następujący:

  • Funkcja ZASTĄP zawsze zlicza każdy znak jako jedno wystąpienie, niezależnie od tego, czy jest on jedno- czy dwubajtowy, i niezależnie od domyślnego ustawienia języka.

  • Jeśli jest włączona edycja w języku obsługującym zestaw znaków DBCS i język ten jest ustawiony jako domyślny, funkcja ZASTĄP.B zlicza każdy znak dwubajtowy jako dwa wystąpienia. W przeciwnym przypadku funkcja ZASTĄP.B zlicza każdy znak jako jedno wystąpienie.

Zestaw znaków DBCS jest obsługiwany między innymi przez następujące języki: japoński, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny) i koreański.

Składnia

ZASTĄP(stary_tekst;nr_poz_pocz;liczba_znaków;nowy_tekst)

ZASTĄP.B(stary_tekst;nr_poz_pocz;liczba_bajtów;nowy_tekst)

W składni funkcji ZASTĄP i ZASTĄP.B występują następujące argumenty:

  • Stary_tekst    Argument wymagany. Tekst, który ma zostać zamieniony na określone znaki.

  • Nr_poz_pocz    Argument wymagany. Pozycja znaku w tekście argumentu stary_tekst, w której ma nastąpić zamiana na tekst argumentu nowy_tekst.

  • Liczba_znaków    Argument wymagany. Liczba znaków w tekście argumentu stary_tekst, które funkcja ZASTĄP ma zamienić na tekst argumentu nowy_tekst.

  • Liczba_bajtów    Argument wymagany. Liczba bajtów tekstu argumentu stary_tekst, które funkcja ZASTĄP.B ma zamienić na tekst argumentu nowy_tekst.

  • Nowy_tekst    Argument wymagany. Tekst, na który zostaną zamienione znaki w tekście argumentu stary_tekst.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

abcdefghijk

2009

123456

Formuła

Opis (wynik)

Wynik

=ZASTĄP(A2;6;5;"*")

Zastępuje pięć znaków w ciągu abcdefghijk pojedynczym znakiem gwiazdki *, zaczynając od znaku szóstego (f).

abcde*k

=ZASTĄP(A3;3;2;"10")

Zastępuje ostatnie dwie cyfry (09) liczby 2009 liczbą 10.

2010

=ZASTĄP(A4;1;3;"@")

Zastępuje trzy pierwsze znaki ciągu 123456 pojedynczym znakiem @.

@456

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×