Zatrzymywanie synchronizacji w folderze udostępnionym w programie SharePoint Workspace 2010

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Synchronizowanie folderu udostępnionego można zatrzymać podczas korzystania z niego lub za pomocą paska uruchamiania.

Zatrzymywanie synchronizacji podczas korzystania z folderu udostępnionego

Kliknij pozycję Zatrzymaj synchronizowanie obiektu nazwa folderu udostępnionego w okienku Zadania synchronizacji.

Uwaga: To działanie ma wpływ tylko na komputer, na którym została wybrana ta opcja. Aby zatrzymać synchronizację folderu udostępnionego na wszystkich komputerach, na których uczestnik ma konto, należy wybrać opcję usuwania (co opisano poniżej).

Zatrzymywanie synchronizacji za pomocą paska uruchamiania

  1. Kliknij folder udostępniony, którego synchronizację chcesz zatrzymać.

  2. Na karcie Narzędzia główne kliknij strzałkę listy rozwijanej przy przycisku Usuń, a następnie kliknij opcję usuwania.

    Szczegóły

    • Usuń — folder udostępniony jest usuwany z konta uczestnika na danym komputerze. Jeśli jednak konto uczestnika zostało dodane także na choćby jednym innym komputerze, folder udostępniony nadal będzie widoczny na liście w kategorii „Nie na tym komputerze”. W razie potrzeby można przywrócić usunięty folder udostępniony, pobierając go z innego komputera.

    • Usuń ze wszystkich komputerów — folder udostępniony jest usuwany ze wszystkich komputerów, na których uczestnik ma konto. Uczestnictwo w danym folderze udostępnionym zostaje zakończone, chyba że dany uczestnik zostanie ponownie zaproszony przez innego uczestnika. Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy uczestnik ma konto na więcej niż jednym komputerze.

    • Usuń dla wszystkich uczestników — folder udostępniony jest usuwany z komputerów wszystkich uczestników obszaru roboczego. Ta opcja jest dostępna tylko dla menedżerów. Należy jej użyć tylko wtedy, gdy wiadomo, że żaden uczestnik nie korzysta już z danego folderu udostępnionego, a wszystkie ważne informacje zostały zarchiwizowane.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×