Zawężanie kryteriów w celu uzyskania lepszych wyników wyszukiwania w programie Outlook

Zawężanie kryteriów w celu uzyskania lepszych wyników wyszukiwania w programie Outlook

W polu wyszukiwania u góry listy wiadomości programu Outlook można wpisać kilka fraz. Oprócz wyszukiwania różnych wyrazów i fraz można też uściślać wyniki wyszukiwania za pomocą operatorów, znaków interpunkcyjnych i słów kluczowych.

Najprostszy sposób wyszukiwania to po prostu wpisanie wyrazu lub frazy.

NOTATKA: W programie Outlook podczas wyszukiwania jest używane tak zwane dopasowywanie prefiksów. Jeśli więc w polu wyszukiwania wpiszesz ciąg ko, program Outlook zwróci wiadomości zawierające ciąg ko, Kowalczyk, Kondrat lub konie, ale nie zwróci wiadomości zawierających ciąg słonko lub autko. Ponadto w wynikach wyszukiwania cyfry, które są połączone z wyrazami (bez spacji między wyrazami a cyframi) traktowane są jako część słowa. Wyszukiwanie „365” NIE spowoduje odnalezienia wiadomości zawierających „Office 365”.

Podstawy wyszukiwania

  • Po wpisaniu wyrazów w polu wyszukiwania program Outlook skanuje w poszukiwaniu tego wyrazu lub frazy zarówno wiadomości e-mail, jak i załączniki wielu typów. Gdy na przykład wyszukujesz wyraz „projekt” ujęty w cudzysłowy lub bez nich, program Outlook zwraca wszystkie wiadomości z wyrazem projekt, projekty, projektor, projektowanie itd. znajdujące się w dowolnym miejscu w nazwie nadawcy, temacie, treści wiadomości lub załącznikach.

  • Gdy wpisujesz adres e-mail, na przykład wojciech.borkowski64@yahoo.com, program Outlook zwraca wszystkie wiadomości e-mail zawierające ten adres e-mail w dowolnym miejscu w temacie, treści wiadomości lub załącznikach wielu typów, a także wiadomości wysłane z tego adresu e-mail. Aby ograniczyć wyniki wyszukiwania do wiadomości e-mail wysłanych z danego adresu e-mail, wpisz ciąg „from:wojciech.borkowski64@yahoo.com” w polu wyszukiwania.

Korzystanie z wbudowanych filtrów wyszukiwania programu Outlook

Program Outlook udostępnia kilka wbudowanych filtrów wyszukiwania. Aby skorzystać z wbudowanych filtrów, kliknij w polu wyszukiwania. W zależności od preferencji możesz użyć opcji Wyszukiwanie zaawansowane, klikając przycisk filtru po prawej stronie pola wyszukiwania. Zamiast tego na wstążce programu Outlook pojawi się karta Wyszukiwanie i możesz użyć dowolnych opcji w grupie Uściślanie, aby zawęzić wyniki wyszukiwania.

Niezależnie od tego, czy używasz wstążki uproszczonej, czy klasycznej, możesz znaleźć pole wyszukiwania na górze ekranu.

Użyj funkcji Pole wyszukiwania, znajdującego się u góry ekranu z funkcją Wstążka uproszczona

Użyj funkcji Pole wyszukiwania, znajdującego się u góry ekranu z funkcją Wstążka klasyczna

Użyj funkcji Wyszukiwania zaawansowanego w aplikacji Outlook

Tabele z przykładami zapytań wyszukiwania

W poniższej tabeli przedstawiono kilka przykładów zapytań wyszukiwania, które mogą być przydatne. Oprócz tych przykładów możesz korzystać z operatorów I, NIE, LUB, <, >, = i innych, aby uściślić wyniki wyszukiwania. Operatory należy wpisywać wielkimi literami.

Wpisywana wartość

Znajdowane elementy

wojciech

Elementy zawierające ciągi znaków wojciech, wojciecha, wojciechu, WOJCIECH, Wojciech i wszelkie inne kombinacje małych i wielkich liter. Funkcja Wyszukiwanie błyskawiczne nie uwzględnia wielkości liter. To NIE spowoduje odnalezienia elementów zawierających ciąg znaków abcBOBdef lub 123bob.

wojciech borkowski

Elementy zawierające ciąg znaków wojciech wraz ze wszystkimi odmianami wymienionymi w poprzednim wierszu lub ciąg znaków borkowski wraz z dowolnymi innymi wyrazami, które zawierają wyraz borkowski, ale niekoniecznie w tej kolejności.

wojciech I borkowski

Elementy zawierające oba ciągi znaków: wojciech i borkowski, ale niekoniecznie w tej kolejności. Zwróć uwagę, że operatory logiczne, takie jak I, NIE i LUB, należy wpisywać wielkimi literami.

wojciech NIE borkowski

Elementy zawierające ciąg znaków wojciech wraz ze wszystkimi odmianami wymienionymi w pierwszym wierszu tabeli, ale bez ciągu borkowski.

wojciech LUB borkowski

Elementy zawierające ciąg znaków wojciech wraz ze wszystkimi odmianami wymienionymi w pierwszym wierszu tabeli, ciąg znaków borkowski lub oba ciągi.

"wojciech"

Elementy zawierające dokładnie frazę wojciech, a nie odmiany, takie jak wojciecha lub wojciechu. Aby wyszukać dokładne dopasowania tego ciągu, należy użyć cudzysłowów.

od:"wojciech borkowski"

Elementy wysłane przez użytkownika o nazwie wojciech borkowski. Zwróć uwagę, że aby wyniki wyszukiwania odpowiadały dokładnie wpisanej frazie, należy użyć cudzysłowu.

Możesz również wpisać od:, a następnie kilka pierwszych liter nazwy kontaktu, a program Outlook zasugeruje listę kontaktów do wybrania.

od:"wojciech borkowski" o:"raport o stanie"

Elementy wysłane przez użytkownika o nazwie wojciech borkowski, w których fraza raport o stanie pojawia się w temacie, treści lub załączniku. Zwróć uwagę, że aby wyniki wyszukiwania odpowiadały dokładnie wpisanej frazie, należy użyć cudzysłowu.

mazałącznik:tak

Elementy, które mają załączniki. Takie same wyniki można uzyskać za pomocą zapytania mazałącznik:prawda.

załączniki:prezentacja.pptx

Elementy, które mają załączniki o nazwie prezentacja.pptx lub załącznik zawierający ciąg znaków prezentacja.pptx w treści.

temat:"wojciech borkowski"

Elementy, których temat zawiera frazę wojciech borkowski.

DW:"wojciech borkowski"

Elementy zawierające nazwę wyświetlaną wojciech borkowski w wierszu DW.

DW:wojciechborkowski@contoso.com

Elementy zawierające adres e-mail wojciechborkowski@contoso.com w wierszu DW.

UDW:wojciech

Elementy zawierające ciąg znaków wojciechh w wierszu UDW.

kategoria:czerwona

Elementy zawierające nazwę kategorii, która zawiera wyraz „czerwona”. Na przykład „Kategoria czerwona”.

rozmiarwiadomości:<10 KB

Elementy o rozmiarze mniejszym niż 10 kilobajtów. Zwróć uwagę na zastosowanie operatora porównania „mniejsze niż” (<).

rozmiarwiadomości:>5 MB

Elementy o rozmiarze większym niż 5 megabajtów. Zwróć uwagę na zastosowanie operatora porównania „większe niż” (>).

otrzymano:=2016-01-01

Elementy, które otrzymano w dniu 2016-01-01. Zwróć uwagę na zastosowanie operatora porównania „równa się” (=).

Notatka: otrzymany przycisk wstążki został zastąpiony selektorem daty w opcji Wyszukiwanie zaawansowane. Użytkownicy nadal mogą ręcznie wprowadzać daty w głównym polu wyszukiwania.

otrzymano:wczoraj

Elementy, które otrzymano wczoraj. Wyszukiwanie błyskawiczne rozpoznaje także następujące wartości dat:

  • Daty względne:    Na przykład dzisiaj, jutro, wczoraj

  • Daty względne złożone z kilku słów:    Na przykład w tym tygodniu, w przyszłym miesiącu, w ostatnim tygodniu, w zeszłym miesiącu, w nadchodzącym roku

  • Dni:     poniedziałek, wtorek... niedziela

  • Miesiące:     styczeń, luty... grudzień

otrzymano:zeszły tydzień

Elementy, które otrzymano w zeszłym tygodniu. Zwróć uwagę, że jeśli uruchomisz to zapytanie ponownie za miesiąc, wyniki będą inne, ponieważ jest to zapytanie zależne od czasu.

ukończenie:zeszły tydzień

Elementy oflagowane do dalszych czynności z datą ukończenia.

rozmiarwiadomości:bardzo mały

Elementy o rozmiarze mniejszym niż 10 kilobajtów

rozmiarwiadomości:mały

Elementy o rozmiarze między 10 a 25 kilobajtów

rozmiarwiadomości:średni

Elementy o rozmiarze między 25 a 100 kilobajtów

rozmiarwiadomości:duży

Elementy o rozmiarze między 100 a 500 kilobajtów

rozmiarwiadomości:bardzo duży

Elementy o rozmiarze między 500 kilobajtów a 1 megabajt

flagamonitująca:flaga monitująca

Elementy oflagowane przy użyciu flagi Flaga monitująca.

rozmiarwiadomości:olbrzymi

Elementy o rozmiarze większym niż 5 megabajtów

maflagę:prawda

Elementy oflagowane do dalszych czynności.

od:wojciech (otrzymano:07-01-17 LUB otrzymano:08-01-17)

Elementy od użytkownika o nazwie wojciech, które otrzymano w dniu 07-01-17 lub 08-01-17. Zwróć uwagę na zastosowanie nawiasów do grupowania dat.

otrzymano>=01-10-16 I otrzymano<=05-10-16

Elementy, które otrzymano między 01-10-16 a 05-10-16. 
Uwaga: W przypadku otrzymanych zakresów nie używaj dwukropka. 

otrzymano>01-10-16 I otrzymano<05-10-16

Elementy, które otrzymano po 01-10-16, ale przed 05-10-16.
Uwaga: W przypadku otrzymanych zakresów nie używaj dwukropka. 

wysłano:wczoraj

Zwraca wszystkie elementy wysłane wczoraj (przez dowolną osobę). To wyszukiwanie zwróci elementy wysłane do innych osób i elementy wysłane do Ciebie przez inne osoby.

do:wojciech

Elementy wysłane do użytkownika o nazwie wojciech, gdy wyszukujesz w folderze Elementy wysłane.

przeczytane:nie

Elementy, które nie zostały przeczytane. Takie same wyniki można uzyskać za pomocą zapytania przeczytane:fałsz.

temat:stan otrzymano:maj

Elementy otrzymane od kogokolwiek w maju (dowolnego roku), zawierające ciąg znaków stan w temacie.

Wyszukiwania w kalendarzu

Poniższe wyszukiwania zwrócą odpowiednie wyniki tylko wtedy, gdy zostaną uruchomione z folderu Kalendarz.

Wpisz

Aby znaleźć

datarozpoczęcia:przyszły tydzień temat:stan

  Elementy kalendarza w następnym tygodniu, zawierające w temacie ciąg znaków stan.

jest:cykliczne

Elementy kalendarza, które są cykliczne.

organizator:wojciech

Elementy kalendarza, dla których wojciech jest organizatorem.

Wyszukiwania w kontaktach

Poniższe wyszukiwania zwrócą odpowiednie wyniki tylko wtedy, gdy zostaną uruchomione z folderu Kontakty.

Wpisz

Aby znaleźć

imię:wojciech

Kontakty, które zawierają ciąg znaków wojciech w polu Imię.

nazwisko:borkowski

Kontakty, które zawierają ciąg znaków borkowski w polu Nazwisko.

nick:wojciech

Kontakty, które zawierają ciąg znaków wojciech w polu Nick.

stanowisko:lekarz

Kontakty, które zawierają ciąg znaków lekarz w polu Stanowisko.

telefonsłużbowy:555-0100

Kontakty, które zawierają ciąg znaków 555-0100 w polu Telefon służbowy.

telefondomowy:555-0100

Kontakty, które zawierają ciąg znaków 555-0100 w polu Telefon domowy.

telefonkomórkowy:555-0100

Kontakty, które zawierają ciąg znaków 555-0100 w polu Telefon komórkowy.

fakssłużbowy:555-0100

Kontakty, które zawierają ciąg znaków 555-0100 w polu Faks służbowy.

adressłużbowy:(ul. Główna 123 01-123 Szczecin)

Kontakty, które zawierają ciąg znakówul. Główna 123 01-123 Szczecin w polu Adres służbowy. Zwróć uwagę, że adres wpisywany jest w nawiasie.

adresdomowy:(ul. Główna 123 01-123 Szczecin)

Kontakty, które zawierają ciąg znakówul. Główna 123 01-123 Szczecin w polu Adres domowy. Zwróć uwagę, że adres wpisywany jest w nawiasie.

adressłużbowymiejscowość:szczecin

Kontakty, które zawierają ciąg znaków szczecin w polu Adres służbowy — miejscowość.

adressłużbowykodpocztowy:01-123

Kontakty, które zawierają ciąg znaków 01-123 w polu Adres służbowy — kod pocztowy.

ulica:(Główna 123)

Kontakty, które zawierają ciąg znaków Główna 123 w polu Adres służbowy — ulica. Zwróć uwagę, że adres wpisywany jest w nawiasie.

adresdomowyulica:(Główna 123)

Kontakty, które zawierają ciąg znaków Główna 123 w polu Adres domowy — ulica. Zwróć uwagę, że adres wpisywany jest w nawiasie.

urodziny:1960-04-06

Kontakty, które zawierają datę1960-06-04 w polu Urodziny.

stronasieciweb:www.contoso.com

Kontakty, które zawierają adres URL www.contoso.com w polu Adres strony sieci Web.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×