Zezwalanie na zmiany w częściach chronionego dokumentu

Po oznaczeniu dokumentu jako tylko do odczytu możesz zezwolić na wprowadzanie zmian w jego wybranych częściach.

Możesz udostępnić te części bez ograniczeń wszystkim osobom otwierającym dokument lub udzielić uprawnień określonym osobom, aby tylko one mogły zmieniać nieograniczone części dokumentu.

Włączanie ochrony dokumentu i oznaczanie części, które mogą być zmieniane

 1. Na karcie Recenzja w grupie Ochrona kliknij przycisk Ogranicz edytowanie.

  Ikona Ogranicz edytowanie wyświetlana na karcie Recenzja

 2. W obszarze Ograniczenia edycji zaznacz pole wyboru Zezwalaj tylko na tego typu edycję dokumentu.

 3. Na liście ograniczeń edycji kliknij pozycję Bez zmian (tylko do odczytu).

 4. Zaznacz część dokumentu, w której chcesz zezwolić na zmiany.

  Na przykład zaznacz blok akapitów, nagłówek, zdanie lub wyraz.

  Porada: Aby zaznaczyć więcej niż jedną część dokumentu jednocześnie, zaznacz odpowiednią część, a następnie naciśnij klawisz CTRL i zaznacz kolejne części, przytrzymując wciśnięty klawisz CTRL.

 5. W obszarze Wyjątki wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zezwolić każdej osobie otwierającej dokument na edytowanie wybranej części, zaznacz pole wyboru Wszyscy na liście Grupy.

  • Aby zezwolić na edytowanie wybranej części tylko określonym osobom, kliknij pozycję Więcej użytkowników, a następnie wpisz nazwy użytkowników.

   Dołącz swoją nazwę, jeśli chcesz mieć możliwość edytowania tej części dokumentu. Oddziel nazwy średnikami.

   Ważne: Jeśli chcesz chronić dokument za pomocą uwierzytelniania użytkowników zamiast ochrony hasłem, jako nazwy użytkowników wpisz adresy e-mail.

  • Kliknij przycisk OK, a następnie zaznacz pola wyboru obok nazw użytkowników, którym chcesz zezwolić na edytowanie wybranej części.

   Uwaga: Jeśli wybierzesz więcej niż jedną osobę, zostaną one dodane do pola Grupy, dzięki czemu będzie można je szybko wybrać ponownie.

 6. Kontynuuj zaznaczanie części dokumentu i udzielanie użytkownikom uprawnień do ich edytowania.

 7. W obszarze Rozpoczynanie wymuszania kliknij pozycję Tak, zacznij wymuszanie ochrony.

 8. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W celu przypisania hasła do dokumentu, dzięki któremu użytkownicy znający to hasło będą mogli usunąć ochronę i pracować nad dokumentem, wpisz hasło w polu Wprowadź nowe hasło (opcjonalnie), a następnie potwierdź hasło.

   Uwaga: Użyj tej opcji, jeśli chcesz, aby inne osoby mogły pracować nad dokumentem w tym samym czasie.

   Należy używać silnych haseł, w których występują małe i wielkie litery, cyfry i symbole. W słabych hasłach nie występują połączenia tych elementów. Silne hasło: Y6dh!et5. Słabe hasło: Dom27. Hasła powinny mieć co najmniej 8 znaków. Lepsze są jednak hasła liczące co najmniej 14 znaków. .

   Zapamiętanie hasła jest bardzo ważne. Firma Microsoft nie może odtworzyć zapomnianego hasła. Zapisane hasła przechowuj w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.

  • Aby zaszyfrować dokument, aby tylko uwierzytelnieni właściciele dokumentu mogli wyłączyć ochronę, kliknij pozycję Uwierzytelnianie użytkownika.

   Uwaga: Zaszyfrowanie dokumentu powoduje, że inne osoby nie będą mogły jednocześnie nad nim pracować.

Odblokowywanie chronionego dokumentu

Aby wyłączyć całą ochronę dokumentu, może być konieczne podanie hasła zastosowanego do dokumentu. Może też być konieczne bycie uwierzytelnionym właścicielem dokumentu.

Jeśli jesteś uwierzytelnionym właścicielem dokumentu lub znasz hasło do wyłączenia ochrony dokumentu, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Recenzja w grupie Ochrona kliknij przycisk Ogranicz edytowanie.

  Ikona Ogranicz edytowanie wyświetlana na karcie Recenzja

 2. W okienku zadań Ogranicz edytowanie kliknij pozycję Zatrzymaj ochronę.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła, wpisz hasło.

Wprowadzanie zmian w dokumencie z ograniczeniami

W przypadku otwarcia chronionego dokumentu program Word ogranicza możliwość wprowadzania zmian w zależności od tego, czy właściciel dokumentu udzielił Ci uprawnienia do wprowadzania zmian w określonej części dokumentu.

W okienku zadań Ogranicz edytowanie są wyświetlane przyciski umożliwiające przechodzenie do regionów dokumentu, w których możesz wprowadzać zmiany.

Opcje edycji wyświetlane w okienku Ogranicz edytowanie.

Jeśli nie masz uprawnień do edytowania żadnej części dokumentu, program Word ograniczy możliwość edycji i wyświetli komunikat „Program Word zakończył przeszukiwanie dokumentu” po kliknięciu przycisków w okienku zadań Ogranicz edytowanie.

Znajdowanie części, które można edytować

Jeśli zamkniesz okienko zadań Ogranicz edytowanie i spróbujesz wprowadzić zmiany w miejscach, do których nie masz uprawnień, w programie Word zostanie wyświetlony następujący komunikat na pasku stanu:

Ta modyfikacja jest niedozwolona, ponieważ zaznaczenie jest zablokowane.

Aby wrócić do okienka zadań i znaleźć region, który możesz edytować, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Recenzja w grupie Ochrona kliknij przycisk Ogranicz edytowanie.

  Ikona Ogranicz edytowanie wyświetlana na karcie Recenzja

 2. Kliknij pozycję Znajdź następny region, który mogę edytować lub Pokaż wszystkie regiony, które mogę edytować.

Zobacz też

Zarządzanie prawami do informacji w pakiecie Office

Ograniczanie zmian formatowania lub zezwalanie na nie

Dodawanie lub usuwanie ochrony dokumentu, skoroszytu lub prezentacji

Co to jest blokowanie plików?

Obsługa techniczna pakietu Office 2010 zakończy się wkrótce

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

Co chcesz zrobić?

Dodawanie ochrony i oznaczanie części, które mogą być zmieniane

Odblokowywanie chronionego dokumentu

Wprowadzanie zmian w dokumencie z ograniczeniami

Dodawanie ochrony i oznaczanie części, które mogą być zmieniane

 1. Na karcie Recenzja w grupie Ochrona kliknij przycisk Ogranicz edytowanie.

  Wstążka w pakiecie Office 2010

 2. W obszarze Ograniczenia edycji zaznacz pole wyboru Zezwalaj tylko na tego typu edycję dokumentu.

 3. Na liście ograniczeń edycji kliknij pozycję Bez zmian (tylko do odczytu).

 4. Zaznacz część dokumentu, w której chcesz zezwolić na zmiany.

  Na przykład zaznacz blok akapitów, nagłówek, zdanie lub wyraz.

  Porada: Aby zaznaczyć więcej niż jedną część dokumentu jednocześnie, zaznacz odpowiednią część, a następnie naciśnij klawisz CTRL i zaznacz kolejne części, przytrzymując wciśnięty klawisz CTRL.

 5. W obszarze Wyjątki wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zezwolić każdej osobie otwierającej dokument na edytowanie wybranej części, zaznacz pole wyboru Wszyscy na liście Grupy.

  • Aby zezwolić na edytowanie wybranej części tylko określonym osobom, kliknij pozycję Więcej użytkowników, a następnie wpisz nazwy użytkowników.

   Dołącz swoją nazwę, jeśli chcesz mieć możliwość edytowania tej części dokumentu. Oddziel nazwy średnikami.

   Ważne: Jeśli chcesz chronić dokument za pomocą uwierzytelniania użytkowników zamiast ochrony hasłem, jako nazwy użytkowników wpisz adresy e-mail, a nie nazwy kont użytkowników systemu Microsoft Windows lub Windows Vista.

  • Kliknij przycisk OK, a następnie zaznacz pola wyboru obok nazw użytkowników, którym chcesz zezwolić na edytowanie wybranej części.

   Uwaga: Jeśli wybierzesz więcej niż jedną osobę, zostaną one dodane do pola Grupy, dzięki czemu będzie można je szybko wybrać ponownie.

 6. Kontynuuj zaznaczanie części dokumentu i udzielanie użytkownikom uprawnień do ich edytowania.

 7. W obszarze Rozpoczynanie wymuszania kliknij pozycję Tak, zacznij wymuszanie ochrony.

 8. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przypisać hasło do dokumentu, aby użytkownicy znający to hasło mogli wyłączyć ochronę, wpisz hasło w polu Wprowadź nowe hasło (opcjonalnie), a następnie potwierdź hasło.

   Uwaga: Musisz użyć tej opcji, jeśli chcesz opublikować dokument, aby umożliwić jednoczesną pracę nad nim wielu osobom.

   Należy używać silnych haseł, w których występują małe i wielkie litery, cyfry i symbole. W słabych hasłach nie występują połączenia tych elementów. Silne hasło: Y6dh!et5. Słabe hasło: Dom27. Hasła powinny mieć co najmniej 8 znaków. Lepsze są jednak hasła liczące co najmniej 14 znaków.

   Zapamiętanie hasła jest bardzo ważne. Zapomnianego hasła firma Microsoft nie może odtworzyć. Zapisane hasła należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.

  • Aby zaszyfrować dokument, aby tylko uwierzytelnieni właściciele dokumentu mogli wyłączyć ochronę, kliknij pozycję Uwierzytelnianie użytkownika.

   Uwaga: Zaszyfrowanie dokumentu uniemożliwia jednoczesne tworzenie zawartości przez więcej niż jedną osobę.

   Aby uzyskać więcej informacji o uwierzytelnianiu użytkowników, zobacz Zarządzanie prawami do informacji w pakiecie Office 2010.

Odblokowywanie chronionego dokumentu

Aby wyłączyć całą ochronę dokumentu, może być konieczne podanie hasła zastosowanego do dokumentu. Może też być konieczne bycie uwierzytelnionym właścicielem dokumentu.

Jeśli jesteś uwierzytelnionym właścicielem dokumentu lub znasz hasło do wyłączenia ochrony dokumentu, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Recenzja w grupie Ochrona kliknij przycisk Ogranicz edytowanie.

  Wstążka w pakiecie Office 2010

 2. W okienku zadań Ogranicz formatowanie i edytowanie kliknij pozycję Zatrzymaj ochronę.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła, wpisz hasło.

Wprowadzanie zmian w dokumencie z ograniczeniami

W przypadku otwarcia chronionego dokumentu program Microsoft Word 2010 ogranicza możliwość wprowadzania zmian w zależności od tego, czy właściciel dokumentu udzielił Ci uprawnienia do wprowadzania zmian w określonej części dokumentu.

W okienku zadań Ogranicz formatowanie i edytowanie są wyświetlane przyciski umożliwiające przechodzenie do regionów dokumentu, w których możesz wprowadzać zmiany.

Okienko zadań Ogranicz formatowanie i edytowanie

Jeśli nie masz uprawnień do edytowania żadnej części dokumentu, program Word ograniczy możliwość edycji i wyświetli komunikat „Program Word zakończył przeszukiwanie dokumentu” po kliknięciu przycisków w okienku zadań Ogranicz formatowanie i edytowanie.

Otwieranie okienka zadań Ogranicz formatowanie i edytowanie

Jeśli zamkniesz okienko zadań i spróbujesz wprowadzić zmiany w miejscach, do których nie masz uprawnień, w programie Word zostanie wyświetlony następujący komunikat na pasku stanu:

Ta modyfikacja jest niedozwolona, ponieważ zaznaczenie jest zablokowane.

Aby wrócić do okienka zadań i znaleźć region, który możesz edytować, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Recenzja w grupie Ochrona kliknij przycisk Ogranicz edytowanie.

  Wstążka w pakiecie Office 2010

 2. Kliknij pozycję Znajdź następny region, który mogę edytować lub Pokaż wszystkie regiony, które mogę edytować.

Zobacz też

Zarządzanie prawami do informacji w pakiecie Office

Ograniczanie zmian formatowania lub zezwalanie na nie

Dodawanie lub usuwanie ochrony dokumentu, skoroszytu lub prezentacji

Co to jest blokowanie plików?

Co chcesz zrobić?

Dodawanie ochrony i oznaczanie części, które mogą być zmieniane

Odblokowywanie chronionego dokumentu

Wprowadzanie zmian w dokumencie z ograniczeniami

Dodawanie ochrony i oznaczanie części, które mogą być zmieniane

 1. Na karcie Recenzja w grupie Ochrona kliknij przycisk Chroń dokument, a następnie kliknij pozycję Ogranicz formatowanie i edytowanie.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. W obszarze Ograniczenia edycji zaznacz pole wyboru Zezwalaj tylko na tego typu edycję dokumentu.

 3. Na liście ograniczeń edycji kliknij pozycję Bez zmian (tylko do odczytu).

 4. Zaznacz część dokumentu, która ma być pozbawiona ograniczeń.

  Na przykład zaznacz blok akapitów, nagłówek, zdanie lub wyraz.

  Porada: Aby zaznaczyć więcej niż jedną część dokumentu jednocześnie, zaznacz odpowiednią część, a następnie naciśnij klawisz CTRL i zaznacz kolejne części, przytrzymując wciśnięty klawisz CTRL.

 5. W obszarze Wyjątki wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zezwolić każdej osobie otwierającej dokument na edytowanie wybranej części, zaznacz pole wyboru Wszyscy na liście Grupy.

  • Aby zezwolić na edytowanie wybranej części tylko określonym osobom, kliknij pozycję Więcej użytkowników, a następnie wpisz nazwy użytkowników. Oddziel poszczególne nazwy średnikami. Kliknij przycisk OK, a następnie zaznacz pola wyboru obok nazw użytkowników, którym chcesz zezwolić na edytowanie wybranej części.

   Ważne: Jeśli chcesz chronić dokument za pomocą uwierzytelniania użytkowników zamiast ochrony hasłem, jako nazwy użytkowników wpisz adresy e-mail, a nie nazwy kont użytkowników systemu Microsoft Windows lub Windows Vista.

   Uwaga: Jeśli wybierzesz więcej niż jedną osobę, zostaną one dodane do pola Grupy, dzięki czemu będzie można je szybko wybrać ponownie.

 6. Kontynuuj zaznaczanie części dokumentu i udzielanie użytkownikom uprawnień do ich edytowania.

 7. W obszarze Rozpoczynanie wymuszania kliknij pozycję Tak, zacznij wymuszanie ochrony.

 8. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przypisać hasło do dokumentu, aby użytkownicy znający to hasło mogli wyłączyć ochronę, wpisz hasło w polu Wprowadź nowe hasło (opcjonalnie), a następnie potwierdź hasło.

   Należy używać silnych haseł, w których występują małe i wielkie litery, cyfry i symbole. W słabych hasłach nie występują połączenia tych elementów. Silne hasło: Y6dh!et5. Słabe hasło: Dom27. Hasła powinny mieć co najmniej 8 znaków. Lepsze są jednak hasła liczące co najmniej 14 znaków.

   Zapamiętanie hasła jest bardzo ważne. Zapomnianego hasła firma Microsoft nie może odtworzyć. Zapisane hasła należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.

  • Aby zaszyfrować dokument, aby tylko uwierzytelnieni właściciele dokumentu mogli wyłączyć ochronę, kliknij pozycję Uwierzytelnianie użytkownika.

Odblokowywanie chronionego dokumentu

Uprawnienia do wprowadzania zmian w dokumencie nie są tym samym co uprawnienia do usuwania ochrony z dokumentu. Nawet w przypadku dokumentu, w którym wszyscy mają uprawnienia do wprowadzania zmian w treści, tylko osoby, które są uwierzytelnionymi właścicielami lub które wpiszą poprawne hasło, mają uprawnienia do usuwania ochrony.

Jeśli jesteś uwierzytelnionym właścicielem dokumentu lub znasz hasło do wyłączenia ochrony dokumentu, wykonaj następujące czynności:

 • Na karcie Recenzja w grupie Ochrona kliknij przycisk Chroń dokument, a następnie kliknij pozycję Ogranicz formatowanie i edytowanie.

  Obraz Wstążki programu Word

 • W okienku zadań Ogranicz formatowanie i edytowanie kliknij pozycję Zatrzymaj ochronę.

Wprowadzanie zmian w dokumencie z ograniczeniami

Gdy ktoś otwiera chroniony dokument, program Microsoft Office Word 2007 ogranicza możliwość wprowadzania zmian w zależności od tego, czy ta osoba otrzymała uprawnienia do wprowadzania zmian w określonej części dokumentu. Po otwarciu dokumentu w okienku zadań Ogranicz formatowanie i edytowanie są wyświetlane przyciski umożliwiające przechodzenie do regionów dokumentu, które można edytować. Jeśli uprawnienia do wprowadzania zmian w częściach dokumentu otrzymali wszyscy, każda osoba otwierająca dokument może przejść do części podlegających zmianom, klikając pozycję Znajdź następny region, który mogę edytować.

Okienko zadań Ogranicz formatowanie i edytowanie

Jeśli uprawnienia do wprowadzania zmian w częściach dokumentu otrzymały wyłącznie określone osoby, tylko one mogą przejść do elementów, które można zmienić. W przypadku wszystkich pozostałych osób program Office Word 2007 ograniczy możliwość edycji i wyświetli komunikat „Program Word zakończył przeszukiwanie dokumentu” po kliknięciu przycisków w okienku zadań Ogranicz formatowanie i edytowanie.

Otwieranie okienka zadań Ogranicz formatowanie i edytowanie

Jeśli zamkniesz okienko zadań i spróbujesz wprowadzić zmiany w miejscach, do których nie masz uprawnień, na pasku stanu w programie Word 2007 zostanie wyświetlony następujący komunikat:

Ta modyfikacja jest niedozwolona, ponieważ zaznaczenie jest zablokowane.

Aby wrócić do okienka zadań i znaleźć miejsce, które możesz edytować, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Recenzja w grupie Ochrona kliknij przycisk Chroń dokument, a następnie kliknij pozycję Ogranicz formatowanie i edytowanie.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. Kliknij pozycję Znajdź następny region, który mogę edytować lub Pokaż wszystkie regiony, które mogę edytować.

Zobacz też

Dodawanie lub usuwanie ochrony dokumentu, skoroszytu lub prezentacji

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×