Zgodność przeglądarek sieci Web w usługach InfoPath Forms Services

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

InfoPath Forms Services to technologia serwera, która umożliwia użytkownikom wypełnianie formularzy programu Microsoft Office InfoPath za pomocą przeglądarki sieci Web. Użytkownicy nie będą programu InfoPath na swoich komputerach, aby wypełnić formularz programu InfoPath, nie są one wymagane do pobrania żadnych dodatkowych z sieci Web. Wszystkie użytkownicy potrzebują jest dostęp do przeglądarki, na przykład programu Microsoft Internet Explorer, Apple Safari lub Firefox.

Ten artykuł zawiera listę przeglądarek, które są zgodne z InfoPath Forms Services. Ponadto, w tym artykule opisano funkcje, które są obsługiwane w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarkami, funkcje, których nie można używać w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką i różnice w zachowanie, które mogą wystąpić podczas formularzy, które są oparte na szablonów formularzy zgodnych z przeglądarką są wyświetlane w różnych przeglądarkach.

W tym artykule

Przeglądarki sieci Web, które są zgodne z InfoPath Forms Services

Ikona pełnej obsługi = Pełna obsługa Ikona częściowej obsługi = częściowej obsługi Ikona braku obsługi = nie jest obsługiwane

Uwaga: Jeśli wersja konkretnej przeglądarki nie jest wymieniony w poniższej tabeli, go nie jest obsługiwane. Na przykład jest nie jest obsługiwane dla starszych przeglądarek, w tym programu Internet Explorer 5.01 programu Internet Explorer 5.5.x, program Internet Explorer dla komputerów Macintosh i wersje przeglądarek innych firm, które są starsze niż wymienione w poniższej tabeli. Mimo że jest to możliwe, że formularzy obsługiwanych w przeglądarce mogą działać poprawnie w następujących przeglądarkach, przetestowano formularzy obsługiwanych w przeglądarce tylko w przypadku wersji przeglądarki, które są wymienione w poniższej tabeli.

W poniższej tabeli przedstawiono przeglądarki, które są zgodne z InfoPath Forms Services.

Przeglądarka

Systemu Windows 1

UNIX/Linux

Obrazy systemu Macintosh

Program Microsoft Internet Explorer 6.0 (32-bitowa)

Ikona pełnej obsługi

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Program Windows Internet Explorer 7.0 (32-bitowa)

Ikona pełnej obsługi

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Firefox 1.5

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Mozilla 1.7

Ikona pełnej obsługi

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Netscape 7.2

Ikona braku obsługi

Ikona pełnej obsługi

Ikona braku obsługi

Netscape 8.1

Ikona pełnej obsługi

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Safari 2.0

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Ikona pełnej obsługi

1Includes systemu Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000.

Początek strony

Funkcje programu InfoPath, które są obsługiwane w InfoPath Forms Services

Większość formantów programu InfoPath i funkcje działają tak samo, niezależnie od tego, czy użytkownikom wypełnianie formularzy w programie Internet Explorer, Firefox, Safari lub obsługiwanej przeglądarki. Jednak tym samym formularzu mogą wyglądać inaczej w różnych przeglądarkach. Te różnice wizualne mogą być przypisane do tak, że różnych przeglądarkach obsługuje technologie sieci Web, takich jak Hypertext Markup Language (HTML), kaskadowych arkuszy stylów (CSS) i JavaScript.

Ponadto istnieją pewne formanty i funkcje, które są w pełni obsługiwane tylko w przeglądarkach, które obsługują technologii ActiveX firmy Microsoft, takich jak Internet Explorer 6.0 lub Internet Explorer 7,0. W innych przeglądarkach te funkcje mogą zachowywać się inaczej lub mającym ograniczoną funkcjonalność.

Obsługa kontrolki formularza

Poniższa tabela służy do określenia, czy określonego formantu programu InfoPath obsługiwany przez InfoPath Forms Services.

W niektórych przypadkach nawet jeśli kontrolka jest obsługiwana przez InfoPath Forms Services może nie działać tak samo we wszystkich przeglądarkach. Na przykład można użyć pola tekstu sformatowanego w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką. Użytkownicy widzą tylko gamę opcje tekstu sformatowanego podczas wypełniania formularza w programie Internet Explorer.

Podobnie gdy użytkownicy widoku formularza w przeglądarce urządzenia przenośnego, niektórych formantów są wyświetlane inaczej niż w przeglądarce pulpitu, a niektóre kontrolki są ignorowane całkowicie. Na przykład mimo że za pomocą formantu pliku załącznika w szablonie formularza zgodnego z przeglądarkami, tego formantu nie pojawi się gdy formularz jest wyświetlany w przeglądarce urządzenia przenośnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat optymalizowania formularza szablony dla używanie na urządzeniach przenośnych, poszukaj łącza Zobacz też na początku tego artykułu.

Ikona pełnej obsługi = Pełna obsługa Ikona częściowej obsługi = częściowej obsługi Ikona braku obsługi = nie jest obsługiwane

Kontrolka programu InfoPath 2007

Przeglądarki pulpitu

Przeglądarki urządzeń przenośnych

Pole tekstowe

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Pole wyboru

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Przycisk

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Pole wyrażenia

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Pole listy

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Pole listy rozwijanej

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Sekcja powtarzająca się

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Hyperlink

Ikona pełnej obsługi

Ikona braku obsługi

Przycisk opcji

Ikona pełnej obsługi

Ikona braku obsługi

Sekcja opcjonalna

Ikona pełnej obsługi

Ikona braku obsługi

Repeating table

Ikona pełnej obsługi

Ikona braku obsługi

Formant pliku załącznika

Ikona pełnej obsługi

Ikona braku obsługi

Selektor dat 1

Ikona częściowej obsługi

Ikona częściowej obsługi

2 pola tekstu sformatowanego

Ikona częściowej obsługi

Ikona braku obsługi

kontrolka ActiveX

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Formant listy punktowanej

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Grupa wyborów

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Sekcja wyborów

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Pole kombi

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Poziomej tabeli powtarzanej

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Region poziomy

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Formant obrazu odręcznego

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Formant wzorca/szczegółu

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Pole listy wielokrotnego wyboru

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Formant listy numerowane

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Formant obrazu

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Formant zwykłej listy

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Powtarzana grupa wyborów

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Cykliczne sekcji powtarzającej się

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Region przewijania

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Etykieta pionowa

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

1Although za pomocą pól wyboru daty w szablonie formularza zgodnego z przeglądarkami, ikona i menu podręczne kalendarz są wyświetlane tylko w obsługiwanej wersji programu Internet Explorer. W innych przeglądarkach selektor dat jest wyświetlany jako pola tekstowego, ale formatowania daty, że opcje nadal są obsługiwane.

2You nie można włączyć obrazy osadzone lub określ częściowego opcji formatowania tekstu sformatowanego na formantach pola tekstu sformatowanego w szablonie formularza zgodnego z przeglądarkami. Ponadto gamę opcji formatowania tekstu sformatowanego są dostępne tylko w obsługiwanej wersji programu Internet Explorer. Istnieje możliwość użytkownikom edytowanie tekstu w polu tekstu sformatowanego w dowolnej przeglądarce obsługiwane, ale opcje formatowania są niedostępne, takich jak zmiana koloru tekstu i formatowania znaków.

Początek strony

Obsługa funkcji logicznych biznesowych

Aby zapobiec błędów przy wprowadzaniu danych i aby zautomatyzować operacje w formularzu użytkownika, można użyć funkcji reguł biznesowych w szablonie formularza. Korzystając z funkcji programu InfoPath, takich jak sprawdzanie poprawności danych, formatowanie warunkowe i reguł, można zdefiniować warunki i akcje, które powodują automatyczne wykonywanie zadań, które są oparte na zdarzeniami, takimi jak otwieranie lub zamykanie formularza, lub wartości, które są wprowadzane do formularza szablon.

W poniższej tabeli pokazano poziom, do którego określonych funkcji logicznych firm programu InfoPath są obsługiwane przez przeglądarki zgodne.

Ikona pełnej obsługi = Pełna obsługa Ikona częściowej obsługi = częściowej obsługi Ikona braku obsługi = nie jest obsługiwane

Funkcja programu InfoPath 2007

Przeglądarki pulpitu

Przeglądarki urządzeń przenośnych

Formuły 1

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Sprawdzanie poprawności danych

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Reguły

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

2 formatowania warunkowego

Ikona pełnej obsługi

Ikona częściowej obsługi

Role użytkowników

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

1Except xdXDocument:get-roli, położeniai ostatni funkcje.

2 w urządzeniu przenośnym przeglądarek, niektóre funkcje formatowania warunkowego są obsługiwane, takich jak ukrywanie formantów na podstawie warunków, które występują w formularzu. Nie można zmieniać wygląd formantu na podstawie warunków w formularzu za pomocą formatowania warunkowego. Nie można na przykład użyć formatowania warunkowego do zmiany koloru tekstu w kontrolce.

Początek strony

Obsługa funkcje związane z zabezpieczeniami

W poniższej tabeli pokazano poziom, do którego określonych funkcji zabezpieczeń programu InfoPath są obsługiwane przez przeglądarki zgodne.

Ikona pełnej obsługi = Pełna obsługa Ikona częściowej obsługi = częściowej obsługi Ikona braku obsługi = nie jest obsługiwane

Funkcja programu InfoPath 2007

Przeglądarki pulpitu

Przeglądarki urządzeń przenośnych

Zabezpieczenia na poziomie domeny

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Poziom zabezpieczeń pełnego zaufania

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Ograniczony poziom zabezpieczeń

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Podpisy cyfrowe 1

Ikona częściowej obsługi

Ikona braku obsługi

Ochrona projektu formularza

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Możliwość wyłączenia Zapisywanie, Drukowanie i inne polecenia

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Zarządzanie prawami do informacji (IRM)

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Podpisy 1Digital nie są obsługiwane w szablonach formularzy obsługiwanych w przeglądarce, które są renderowane w przeglądarkach urządzenia przenośnego. Ponadto w przeglądarkach pulpitu, nie jest możliwe użytkownikom cyfrowe podpisywanie całego formularza. Jednak można projektowanie szablonu formularza, dzięki czemu użytkownicy mogą cyfrowo podpisywać co najmniej jedna sekcja w formularzu. Aby to zrobić, należy włączyć podpisy cyfrowe dla kontrolki sekcji. Ponadto użytkownicy mogą wyświetlać podpisy cyfrowe dla formularza w dowolnej obsługiwanej przeglądarki, jednak ich cyfrowe podpisywanie sekcji formularza tylko w obsługiwanej wersji programu Internet Explorer.

Początek strony

Obsługa połączeń danych

Połączenie danych jest dynamiczne łącze między formularzem i źródło danych, w którym przechowywane są lub zawiera dane dotyczące tego formularza.

W poniższej tabeli pokazano poziom, do którego połączenia danych programu InfoPath są obsługiwane w szablonach formularzy obsługiwanych w przeglądarce.

Ikona pełnej obsługi = Pełna obsługa Ikona częściowej obsługi = częściowej obsługi Ikona braku obsługi = nie jest obsługiwane

Funkcja programu InfoPath 2007

Przeglądarki pulpitu

Przeglądarki urządzeń przenośnych

Kwerendy danych z pliku XML lub adres URL, który zwraca XML

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Kwerendy danych z programu Microsoft Windows SharePoint Services listy lub biblioteki

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Kwerendy danych z bazy danych programu Microsoft SQL Server

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Kwerendy danych z bazy danych programu Microsoft Office Access

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Dane kwerendy z usługi sieci Web

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Dane kwerendy przy użyciu plików połączenia danych w bibliotece połączeń danych

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Poniższa tabela przedstawia, jak poziom, do którego programu InfoPath funkcji służących do przesyłania formularzy są obsługiwane przez przeglądarki zgodne.

Ikona pełnej obsługi = Pełna obsługa Ikona częściowej obsługi = częściowej obsługi Ikona braku obsługi = nie jest obsługiwane

Funkcja programu InfoPath 2007

Przeglądarki pulpitu

Przeglądarki urządzeń przenośnych

Przesyłanie danych jako wiadomości e-mail

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Przesyłanie danych do biblioteki programu SharePoint 1

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Przesyłanie danych do bazy danych programu Microsoft SQL Server

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Przesyłanie danych do bazy danych programu Microsoft Access

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Przesyłanie danych do usługi sieci Web 2

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Przesyłanie danych do aplikacji sieci Web, akceptującym HTTP POST przesłanych elementów

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Przesyłanie danych za pomocą plików połączenia danych w bibliotece połączeń danych

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

1Data można wysłać do biblioteki programu SharePoint, ale nie można przesyłać danych do listy.

2 nie można skonfigurować połączenia przesyłania danych w szablonie formularza zgodnego z przeglądarkami, aby zezwolić użytkownikom przesyłanie Zmień informacje wraz z ich danych formularza do usługi sieci Web, która akceptuje DataSet ADO.NET firmy Microsoft. Zmienianie informacji o składa się z zmian, które użytkownik wprowadza dane przechowywane w bazie danych. Baza danych używa usługi sieci Web do połączenia z bazą danych użytkowników. ADO.NET umożliwia zmienianie informacji o dowiedzieć się, jak zaktualizować dane w bazie danych.

Początek strony

Obsługa funkcji wypełniania formularzy

W poniższej tabeli pokazano poziom, do którego funkcje programu InfoPath, które dotyczą wypełnianie formularzy są obsługiwane przez przeglądarki zgodne.

Ikona pełnej obsługi = Pełna obsługa Ikona częściowej obsługi = częściowej obsługi Ikona braku obsługi = nie jest obsługiwane

Funkcja programu InfoPath 2007

Przeglądarki pulpitu

Przeglądarki urządzeń przenośnych

Przesyłanie funkcji

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Zapisywanie funkcji 1

Ikona pełnej obsługi

Ikona braku obsługi

Funkcja drukowania

Ikona pełnej obsługi

Ikona braku obsługi

Scalanie danych z różnych formularzy

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Eksportowanie danych do programu Microsoft Office Excel

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Eksportowanie danych w sieci Web

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Obsługa pisma odręcznego

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Obsługa w trybie offline

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Znajdowanie i zamienianie tekstu

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Funkcja Autouzupełnianie 2

Ikona pełnej obsługi

Ikona braku obsługi

Sprawdzanie pisowni

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Funkcja Autozapisu, Autoodzyskiwanie lub funkcji wykrywania awarii

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

W niestandardowych okienkach zadań

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Dodatek menu

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

1 w formularzy obsługiwanych w przeglądarce, użytkownicy mogą kliknąć przyciski Zapisz lub Zapisz jako, aby zapisać swoje formularze w bibliotece programu SharePoint. Jednak nie można zapisać formularzy do lokalizacji na swoich komputerach. Ponadto użytkownicy, którzy wyświetlić formularzy w przeglądarce urządzenia przenośnego nie są wyświetlane przyciski Zapisz lub Zapisz jako.

2 w przeglądarki inne niż program Internet Explorer, funkcja Autouzupełnianie jest niedostępna, nawet jeśli kontrolki jest zaznaczone pole wyboru Włącz Autouzupełnianie.

Początek strony

Obsługa funkcje związane z widoku

W poniższej tabeli pokazano poziom, do którego funkcje związane z widoku programu InfoPath są obsługiwane przez przeglądarki zgodne.

Ikona pełnej obsługi = Pełna obsługa Ikona częściowej obsługi = częściowej obsługi Ikona braku obsługi = nie jest obsługiwane

Program InfoPath 20 Funkcja 07

Przeglądarki pulpitu

Przeglądarki urządzeń przenośnych

Wiele widoków

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Widoki tylko do odczytu

Ikona pełnej obsługi

Ikona częściowej obsługi

Drukowanie widoków

Ikona pełnej obsługi

Ikona braku obsługi

Widoki wydruku programu Word 1

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Drukowanie wielu widoków jednocześnie 2

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Drukowanie podziały stron, nagłówków lub stopek

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Widoki wydruku programu Office Word 1Licencja nie są obsługiwane w szablonach formularzy obsługiwanych w przeglądarce. Możesz opublikować szablonu formularza do InfoPath Forms Services bez usuwania Podgląd wydruku w programie Word. Jednak użytkownikom drukowania formularza, przeglądarki sieci Web ignoruje ustawienia widoku wydruku programu Word.

Funkcja Drukowanie wielu widoków 2 nie jest obsługiwana w szablonach formularzy obsługiwanych w przeglądarce. Możesz opublikować szablonu formularza do InfoPath Forms Services bez zmieniania odpowiednie opcje w oknie dialogowym Drukowanie wielu widoków. Jeśli jednak użytkowników wydrukować formularz, przeglądarki sieci Web używa widoku tylko do odczytu bieżącego widoku na potrzeby drukowania zamiast drukowanie wielu widoków.

Początek strony

Obsługa funkcji programistycznych

Deweloperzy mogą używać modelu obiektów programu InfoPath kod zarządzany, aby utworzyć niestandardowe reguły biznesowe w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką. Po wdrożeniu z serwerem InfoPath Forms Services ten reguł biznesowych działa w przeglądarce sieci i w programie InfoPath. W poniższej tabeli pokazano poziom, do którego funkcje programowania programu InfoPath są obsługiwane przez przeglądarki zgodne.

Ikona pełnej obsługi = Pełna obsługa Ikona częściowej obsługi = częściowej obsługi Ikona braku obsługi = nie jest obsługiwane

Funkcja programu InfoPath 2007

Przeglądarki pulpitu

Przeglądarki urządzeń przenośnych

Kod zarządzany 1

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Wykonywanie skryptów 2

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Dodatki COM

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

1 w szablonie formularza zgodnego z przeglądarkami, kod zarządzany muszą być oparte na modelu obiektowego programu InfoPath kod zarządzany, że pochodzi od nazw Microsoft.Office.InfoPath . Podzestaw członków nazw Microsoft.Office.InfoPath zawiera funkcje, takie jak Zarządzanie prawami informacji (IRM), które nie są obsługiwane na serwerze. Aby uzyskać więcej informacji na temat obiektu, który elementy członkowskie modelu są obsługiwane i które nie są obsługiwane, poszukaj łącza Zobacz też na początku tego artykułu.

Kod 2Any, napisany w języku VBScript, JScript lub zapewniane przez członków nazw Microsoft.Office.Interop.InfoPath.SemiTrust modelu obiektów programu zgodnego z programem InfoPath 2003 nie jest obsługiwane na serwerze.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×