Zmiany formatów plików w programie OneNote 2010 — informacje

W tym artykule podano ważne informacje dla użytkowników programu OneNote 2007, którzy zainstalowali program Microsoft OneNote 2010, a także dla użytkowników programu OneNote 2010, którzy chcą nadal używać i udostępniać notesy zapisane w starszym formacie programu OneNote 2007. Dostępne są również informacje dla użytkowników programu OneNote 2003, którzy uaktualniają bezpośrednio do programu OneNote 2010.

W tym dokumencie

Omówienie formatu pliku programu OneNote 2010

W programie Microsoft OneNote 2010 jest używany nowszy format pliku do zapisywania notesów niż wcześniejsze wersje programu OneNote. Jednak format pliku programu OneNote 2007 został zachowany w programie OneNote 2010, aby notesy zapisane w starszym formacie mogły być nadal współużytkowane przez wielu autorów współpracujących z innymi wersjami programu OneNote.

Tworzenie nowych notesów w programie OneNote 2010

Nowe notesy utworzone w programie OneNote 2010 są automatycznie zapisywane w nowym formacie pliku programu OneNote 2010. Ten format jest wymagany w przypadku wielu nowych funkcji programu OneNote 2010, takich jak równania matematyczne, sporządzanie notatek połączonych, podstrony wielopoziomowe, przechowywanie wersji i kosz. Korzystanie z formatu notesu programu OneNote 2010 umożliwia również udostępnianie notesów w sieci Web, dzięki czemu można je wyświetlać i edytować w przeglądarce internetowej.

Konwertowanie notesów programu OneNote 2007 na program OneNote 2010

Użytkownicy programu OneNote 2007 nie będą mogli otwierać ani korzystać z notesów zapisanych w nowszym formacie pliku programu OneNote 2010. Jednak program OneNote 2010 umożliwia otwieranie, wyświetlanie i edytowanie plików notesu programu OneNote 2007.

Podczas uaktualniania programu OneNote 2007 do programu OneNote 2010 istniejące notesy w formacie programu OneNote 2007 nie są automatycznie konwertowane. W ten sposób możesz korzystać z programu OneNote 2010 we wszystkich notesach, a także współpracować w notesach udostępnionych z osobami, które nadal używają programu OneNote 2007.

Aby sprawdzić, w jakim formacie pliku jest zapisany Notes, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W programie OneNote 2010 Otwórz Notes, a następnie spójrz na pasek tytułu okna aplikacji programu OneNote. Jeśli obok nazwy notesu jest widoczny [tryb zgodności] , Notes zostanie zapisany w starszym formacie programu OneNote 2007.

  • W programie OneNote 2010 kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę notesu na pasku nawigacyjnym, a następnie kliknij polecenie Właściwości. W oknie dialogowym Właściwości notesu Zanotuj format domyślny , aby sprawdzić, w jakim formacie notesu zapisano.

Porada: Jeśli udostępnianie notatek innym osobom, które mają wcześniejszą wersję programu OneNote, nie jest dla Ciebie ważne, należy przekonwertować istniejące Notesy na nowy format programu OneNote 2010, aby włączyć wszystkie nowe funkcje dostępne w nowej wersji.

Początek strony

Ręczne konwertowanie formatów plików notesów

Nowe notesy tworzone w programie OneNote 2010 są domyślnie zapisywane automatycznie w nowym formacie pliku programu OneNote 2010. Jednak program OneNote 2010 oferuje również narzędzie do konwersji, które umożliwia łatwe Zmienianie istniejącego notesu z jednego formatu na inny. Jest to przydatne, gdy trzeba udostępnić Notes programu OneNote 2010 innym osobom, które nadal używają programu OneNote 2007 lub po zakończeniu udostępniania notesu programu OneNote 2007, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji programu OneNote 2010.

Aby ręcznie przekonwertować istniejący Notes na odpowiedni format, wykonaj następujące czynności:

  1. W programie OneNote 2010 na pasku nawigacyjnym kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę notesu, który chcesz przekonwertować, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  2. W oknie dialogowym Właściwości notesu Sprawdź istniejący format notesu znajdujący się obok pozycji format domyślny, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

    • Aby przekonwertować Notes programu OneNote 2007 na nowszy format programu OneNote 2010, kliknij pozycję Konwertuj na 2010.

    • Aby przekonwertować Notes programu OneNote 2010 na starszy format programu OneNote 2007, kliknij pozycję Konwertuj na 2007.

Przekonwertowanie notesu na starszy format programu 2007 powoduje wyłączenie kilku funkcji w programie OneNote 2010 — w tym równań matematycznych, sporządzanie notatek połączonych, historia wersji, podstrony wielopoziomowej, kosz i edytowanie w sieci Web — a także zawartość notesu utworzona za pomocą tych elementów może to mieć wpływ na funkcje lub być wyłączone. W szczególności równania matematyczne zostaną przekonwertowane na obrazy statyczne, a wszystkie linki kontekstu, historia wersji i zawartość kosza zostaną trwale usunięte z notesu. Przed konwertowaniem oryginalnej wersji na starszy format programu OneNote 2007 warto wykonać osobną kopię zapasową notesu programu OneNote 2010.

Jeśli Notes zawiera oddzielne sekcje notesów, które są przechowywane w starszym formacie programu OneNote 2007, w górnej części każdej strony zostanie wyświetlony pasek informacji. Możesz kliknąć ten pasek i wybrać opcję konwersji tej sekcji lub całego notesu.

Jeśli przeniesiesz stronę lub sekcję z notesu w jednym formacie do notesu w innym formacie, w programie OneNote 2010 zostanie wyświetlone ostrzeżenie przed próbą przekonwertowania formatu.

Uwaga: Program OneNote 2007 nie może użyć formatu pliku programu OneNote 2010. Jeśli Notes został już uaktualniony do formatu programu OneNote 2010 i musisz przywrócić starszy format, wykonaj poprzednie kroki, aby ponownie przekonwertować Notes.

Początek strony

Uaktualnianie z programu OneNote 2003

Program OneNote 2010 umożliwia otwieranie i edytowanie notesów zapisanych w formatach plików programu OneNote 2010 i OneNote 2007. Może jednak odczytać tylko format programu OneNote 2003.

Jeśli uaktualniasz program OneNote 2003 do programu OneNote 2010 i chcesz, aby można było edytować istniejące notatki, musisz uaktualnić Notes do formatu programu OneNote 2010 lub OneNote 2007. Aby to zrobić, Otwórz Notes w programie OneNote 2010, a następnie kliknij pasek informacji wyświetlany w górnej części każdej strony w notesie programu OneNote 2003.

Uwaga: Jeśli Notes programu OneNote 2003 jest uaktualniany do formatu programu OneNote 2007, niektóre funkcje programu OneNote 2010 będą niedostępne — w tym równania matematyczne, sporządzanie notatek połączonych, podstrony wielopoziomowe, przechowywanie wersji i kosz. Nie będzie też można wyświetlać, edytować ani udostępniać notesu w sieci Web.

Program OneNote 2003 nie może czytać plików notesu programu OneNote 2010. Po przekonwertowaniu notesu programu OneNote 2003 na nowszy format nie można go zmienić. Przed konwertowaniem oryginalnej wersji na nowszy format warto koniecznie utworzyć osobną kopię zapasową notesu programu OneNote 2003.

Początek strony

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×