Zmienianie i naprawianie hiperlinków w programie Publisher

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz zmienić wygląd hiperłącza i zmienić jego położenie (miejsce docelowe). Jeśli hiperłącze nie działa, należy określić, co to jest problem, a następnie ustalić adres miejsca docelowego linku.

Co chcesz zrobić?

Zmienianie wyglądu hiperłącza

Zmienianie miejsca docelowego hiperłącza

Zmienianie hiperłącza na zwykły tekst

Testowanie hiperlinków

Zmienianie wyglądu hiperłącza

Zmienianie wyświetlanego tekstu hiperlinku

 1. Kliknij tekst hiperlinku, który chcesz zmienić.

 2. Wpisz nowy tekst, a następnie Usuń oryginalne znaki oddzielnie, naciskając klawisz DELETE lub Backspace.

Usuwanie podkreślenia z tekstu hiperłącza

 1. Zaznacz tekst hiperlinku.

  Aby zaznaczyć tylko znaki podkreślone, kliknij po ostatnim podkreślonym znaku, a następnie przeciągnij kursor do pierwszego znaku.

 2. Kliknij pozycję podkreślenie Obraz przycisku .

Zmienianie obrazu używanego jako hiperłącze

 1. Wybierz obraz, który jest połączony.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz, kliknij polecenie Zmień obraz, a następnie kliknij lokalizację nowego obrazu, którego chcesz użyć.

Początek strony

Zmienianie miejsca docelowego hiperłącza

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy hiperłącze, które chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Edytuj hiperlink.

  Uwaga: Jeśli menu skrótów zawiera polecenia tylko do sprawdzania pisowni, kliknij pozycję Zignoruj wszystkie, a następnie ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy hiperlink.

 2. W oknie dialogowym Edytowanie hiperlinku wprowadź nowe miejsce docelowe hiperlinku w polu adres .

Początek strony

Zmienianie hiperłącza na zwykły tekst

 • Kliknij hiperlink prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Usuń hiperłącze.

Początek strony

Testowanie hiperlinków

 • Aby obserwować hiperlink z publikacji, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i kliknij połączony tekst lub obraz.

NaPrawianie hiperlinków, które nie działają w publikacjach w sieci Web 

Poniżej przedstawiono niektóre typowe poprawki dla hiperlinków, które nie działają.

Poprawianie hiperlinków przechodzenia do innych stron w witrynie sieci Web programu Publisher

 • Gdy jedno łącze nie działa    Po przeniesieniu strony program Publisher automatycznie aktualizuje hiperlinki na odpowiedniej stronie. Jeśli jednak hiperłącze nie zadziała, sprawdź, czy nie jest wskazywany zakładka, która została przeniesiona lub usunięta. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy hiperlink, a następnie kliknij polecenie Edytuj hiperlink.

  2. W oknie dialogowym Edytowanie hiperlinku kliknij pozycję Umieść w tym dokumencie, a następnie kliknij stronę i zakładkę, do której chcesz utworzyć link.

   Jeśli zakładka została usunięta, kliknij przycisk Anuluj. Przejdź do strony, do której chcesz utworzyć link, i Wstaw zakładkę, a następnie wróć do hiperlinku, który chcesz poprawić, i edytuj hiperlink.

 • Jeśli nie działa wiele linków    Jeśli wiele hiperlinków nie działa, niektóre pliki mogły nie zostać opublikowane. Domyślnie po opublikowaniu witryny sieci Web program Publisher przekazuje podfolder o nazwie index_files do określonej lokalizacji pliku. Ten folder zawiera wszystkie pliki skojarzone z witryną internetową z wyjątkiem pierwszej strony publikacji (strony głównej witryny sieci Web), która wskazuje podfolder skojarzonych stron. Jeśli folder nie jest dostępny, hiperłącza do innych stron w publikacji nie będą działać. Jeśli do przekazania witryny internetowej używasz programu innej firmy, podfolder może nie zostać automatycznie przekazywać na serwer sieci Web. W takim przypadku należy ręcznie przekazać podfolder.

  Uwaga: Możesz zmienić ustawienia, aby po następnym opublikowaniu witryny sieci Web program Publisher nie tworzył folderu index_files i publikuje wszystkie pliki witryny sieci Web w jednym folderze. W publikacji w sieci Web w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, kliknij kartę Sieć Web , a następnie wyczyść pole wyboru Organizuj pliki pomocnicze w folderze .

NaPrawianie hiperlinków, które prowadzą do innych witryn internetowych

Jeśli hiperłącze do innej witryny sieci Web nie działa, przejdź do miejsca docelowego, do którego chcesz utworzyć łącze. Jeśli plik docelowy znajduje się w Internecie, wyszukaj go w przeglądarce sieci Web. Jeśli plik znajduje się na dysku twardym lub w sieci, wyszukaj go w Eksploratorze Windows. Następnie w publikacji w sieci Web programu Publisher sprawdź następujące elementy:

 • Miejsce docelowe mogło zostać przeniesione lub już nie istnieje    Kliknij prawym przyciskiem myszy hiperlink, a następnie kliknij polecenie Edytuj hiperlink. W oknie dialogowym Edytowanie hiperlinku Sprawdź, czy ścieżka do strony docelowej jest poprawna.

 • Tekst, który uważasz za hiperlink, wygląda jak hiperłącze    Zaznacz tekst i kliknij pozycję Wstaw hiperlink Obraz przycisku na pasku narzędzi Standardowy , aby upewnić się, że tekst jest hiperłączem.

  Porada: Przed kliknięciem przycisku Wstaw hiperlinknależy zaznaczyć jedno hiperłącze. Po zaznaczeniu więcej niż jednego hiperłącza lub hiperlinku na pasku nawigacyjnym Wstawianie hiperłącza może być niedostępne.

 • Być może nie masz dostępu do miejsca docelowego    Jeśli lokalizacja docelowa znajduje się w Internecie, upewnij się, że masz połączenie z Internetem. Jeśli lokalizacja docelowa znajduje się w sieci, skontaktuj się z administratorem sieci, aby upewnić się, że masz dostęp do pliku docelowego.

NaPrawianie hiperlinków, które otwierają pliki zewnętrzne

Po utworzeniu hiperlinku na stronie sieci Web, która otwiera plik zewnętrzny, na przykład dokument programu Word, arkusz programu Excel lub plik PDF, należy pamiętać o następujących kwestiach.

Nazwy plików

Najlepiej, jeśli nazwy plików zewnętrznych, z którymi łączysz, nie powinny zawierać spacji i powinny być pisane małymi literami.

Jeśli połączysz się z plikiem, w którym znajduje się spacja, i nie możesz zmienić jego nazwy, sprawdź, czy program Publisher zamienił miejsce w adresie hiperlinku na% 20. Jeśli na przykład nazwa pliku to plik DOCX, adres hiperlinku powinien być plikiem w formacie% 2 0. docx.

Laboratoryjn

W podglądzie sieci Web nie można testować linku do pliku zewnętrznego, ale można przetestować hiperlink z publikacji, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL podczas klikania połączonego tekstu lub obrazu. Możesz również opublikować swoją witrynę sieci Web na serwerze lokalnym w celu przetestowania hiperlinków na pliki zewnętrzne.

Ważne: Jeśli testujesz linki do plików zewnętrznych na serwerze lokalnym, pamiętaj, aby skopiować pliki zewnętrzne do tego serwera lokalnego.

Przekazywania

Po opublikowaniu witryny należy ręcznie przekazać plik zewnętrzny. Program Publisher nie przekaże go. Gdy umieścisz plik zewnętrzny na serwerze sieci Web, określa ścieżkę. Na przykład:

 • Jeśli połączysz się ze stroną główną do pliku znajdującego się w tym samym katalogu na serwerze sieci Web, ocieżką może być tylko nazwa pliku (na przykład plik DOCX).

 • Jeśli plik znajduje się w innym folderze niż Strona główna, ścieżka musi zawierać nazwę folderu (na przykład index_files/plik DOCX).

Musisz określić tę ścieżkę i wpisać ją w oknie dialogowym Wstawianie hiperlinku przed opublikowaniem w sieci Web. Zaznacz tekst lub obraz, który chcesz kliknąć, aby odwiedzający stronę otworzył plik zewnętrzny. W menu Wstaw kliknij polecenie Hiperłącze. W oknie dialogowym Wstawianie hiperlinku w polu adres wpisz ścieżkę do pliku zewnętrznego.

Uwaga: Jeśli w polu adres zostanie wstawiona ścieżka hiperlinku, możesz ją zmienić, wpisując tylko nazwę pliku lub folder i nazwę pliku, jak wspomniano powyżej.

NaPrawianie hiperlinku, które nie jest wyświetlane

Może to być spowodowane jednym z następujących przyczyn:

 • Hiperłącze znajduje się w obróconym polu tekstowym lub autoKształcie    Hiperłącza nie będą działać poprawnie, jeśli znajdują się w obróconych polach tekstowych lub Autokształty, ale będą działać w publikacji w sieci Web po naciśnięciu klawisza Ctrl i kliknięciu łącza i będą wyglądały po prawej i nie działać w przeglądarce sieci Web, ani podczas publikowania publikacji do sieci Web. Możesz przywrócić hiperlinki w publikacji w sieci Web, przywracając obrócone pola tekstowe lub autoKształty zawierające hiperłącza do ich oryginalnego położenia.

 • Hiperłącze znajduje się w polu tekstowym lub autoKształcie z obramowaniem BorderArt    W publikacji w sieci Web hiperłącza nie będą działać poprawnie, jeśli znajdują się w polu tekstowym lub autoKształcie z obiektem BorderArt. Możesz przywrócić hiperlinki w publikacji w sieci Web, usuwając obramowania BorderArt z pól tekstowych lub autoKształtów zawierających hiperłącza.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×