Zmienianie klucza produktu pakietu Office

Ten artykuł dotyczy usługi Office dla użytkowników domowych i firm, Office Professional oraz aplikacji pakietu Office zakupionych indywidualnie.

Jeśli zostało zakupionych kilka kopii pakietu Office i użyto tego samego przycisku Zainstaluj w celu przeprowadzenia instalacji pakietu Office na więcej niż jednym komputerze, aktywacja nie powiedzie się na pozostałych komputerach. Dzieje się tak, ponieważ każdy przycisk Zainstaluj jest skojarzony z unikatowym kluczem produktu, który można zainstalować tylko na jednym komputerze. Aby naprawić ten błąd, można zmienić klucz produktu na komputerach, na których pakiet Office został już zainstalowany.

Uwaga: Po zmianie klucza produktu zalecamy utworzenie listy w celu zarządzania zainstalowanymi kluczami produktu. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Zarządzanie wieloma instalacjami pakietu Office zakupionymi jednorazowo, które używają tego samego konta Microsoft.

Wybierz swoją wersję pakietu Office poniżej.

 1. Na urządzeniu, gdzie chcesz zmienić klucz, otwórz dowolną aplikację pakietu Office, wybierz menu Plik, a następnie wybierz pozycję Konto u dołu menu.

 2. W obszarze Informacje o produkcie naciśnij przycisk Zmień licencję.

  Jeśli nie ma przycisku Zmień licencje, może być konieczne zainstalowanie aktualizacji pakietu Office.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli się zalogowano, wybierz pozycję Użyj innego konta, a następnie wybierz pozycję Wprowadź klucz produktu.

  • Jeśli się nie zalogowano, wybierz pozycję Wprowadź klucz produktu.

 4. Wprowadź klucz produktu pakietu Office 2019 lub Office 2016, a następnie wybierz pozycję Zainstaluj zamiast niego ten produkt.

  Jeśli klucz produktu jest nowy, postępuj zgodnie z pozostałymi monitami, aby ukończyć proces realizacji.

 5. Pakiet Office rozpocznie proces aktualizacji. Aby ukończyć proces, zamknij wszystkie aplikacje pakietu Office.

 1. Odinstaluj pakiet Office z komputera, na którym aktywacja kończy się niepowodzeniem. Aby to zrobić, zobacz Odinstalowywanie z komputera PC.

 2. Na komputerze, z którego odinstalowano pakiet Office, zaloguj się na stronie Usługi i subskrypcje przy użyciu adresu e-mail i hasła skojarzonego z kontem Microsoft, którego użyto do zainstalowania pakietu Office.

 3. Ponownie zainstaluj pakiet Office, wybierając przycisk Zainstaluj pakiet Office odpowiadający zakupowi jednorazowemu, który nie został aktywowany. Aby uzyskać pomoc dotyczącą instalowania pakietu Office, zobacz Instalowanie pakietu Office na komputerze PC lub Mac.

Aby przełączyć instalację pakietu Office do lub z usługi Microsoft 365, zobacz Przełączanie licencji pakietu Office.

 1. Zaloguj się na stronie Usługi i subskrypcje przy użyciu adresu e-mail i hasła skojarzonego z kontem Microsoft, którego użyto do zainstalowania pakietu Office.

  Po zalogowaniu powinna być widoczna lista produktów pakietu Office skojarzonych z Twoim kontem Microsoft.

 2. Wybierz pozycję Wyświetl klucz produktu obok pierwszego produktu na stronie. Skopiuj lub zanotuj klucz produktu. Prawdopodobnie będzie to ten klucz produktu, którego użyto kilkukrotnie do zainstalowania pakietu Office.

 3. Wybierz pozycję Wyświetl klucz produktu obok pozostałych produktów pakietu Office i skopiuj lub zanotuj te klucze produktu. Są to prawdopodobnie klucze produktu, które posłużą do zastąpienia klucza użytego kilkukrotnie.

 4. Na komputerze, na którym aktywacja pakietu Office kończy się niepowodzeniem, otwórz wiersz polecenia zgodnie z poniższym opisem:

  Windows 10 i Windows 8.1   

  System Windows 7   

  1. Wybierz przycisk Start Przycisk Start w systemach Windows 8 i Windows 10 (w lewym dolnym rogu).

  2. Wpisz wiersz polecenia.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Wiersz polecenia, a następnie wybierz pozycję Uruchom jako administrator.

  1. Wybierz przycisk Start Przycisk Start w systemie Windows 7 (w lewym dolnym rogu).

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia, a następnie wybierz pozycję Uruchom jako administrator.

 5. Z poniższej listy wybierz wersję pakietu Office oraz wersję systemu Windows (32-bitową lub 64-bitową), a następnie uruchom polecenia zgodnie z opisem.

  Porada: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Błąd wejścia: Nie można znaleźć pliku skryptu..., oznacza to, że użyto nieprawidłowego polecenia. Nie martw się jednak — uruchomienie nieprawidłowego polecenia nie spowoduje żadnych konsekwencji. Sprawdź dokładnie, z jakiej wersji pakietu Office i systemu Windows korzystasz, a następnie wypróbuj inne polecenie.

  1. Skopiuj następujące polecenie, wklej je w oknie Wiersz polecenia, a następnie naciśnij klawisz Enter.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

   W wierszu polecenia zostanie wyświetlonych pięć ostatnich znaków klucza produktu użytego do zainstalowania pakietu Office na tym komputerze. W poniższym przykładzie te znaki przedstawiono za pomocą ciągu XXXXX.

   Wiersz polecenia z przedstawionymi ostatnimi pięcioma cyframi klucza produktu

  2. Skopiuj następujące polecenie, wklej je w oknie Wiersz polecenia i zastąp ciąg XXXXX ostatnimi 5 znakami klucza produktu wyświetlonymi w poprzednim kroku. Naciśnij klawisz Enter, aby usunąć klucz produktu.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

  3. Skopiuj następujące polecenie, wklej je w oknie Wiersz polecenia i zastąp ciąg XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX nieużywanym kluczem produktu z listy. Naciśnij klawisz Enter, aby zmienić klucz.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Porada: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Błąd wejścia: Nie można znaleźć pliku skryptu..., oznacza to, że użyto nieprawidłowego polecenia. Nie martw się jednak — uruchomienie nieprawidłowego polecenia nie spowoduje żadnych konsekwencji. Sprawdź dokładnie, z jakiej wersji pakietu Office i systemu Windows korzystasz, a następnie wypróbuj inne polecenie.

  1. Skopiuj następujące polecenie, wklej je w oknie Wiersz polecenia, a następnie naciśnij klawisz Enter.

   cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

   W wierszu polecenia zostanie wyświetlonych pięć ostatnich znaków klucza produktu użytego do zainstalowania pakietu Office na tym komputerze. W poniższym przykładzie te znaki przedstawiono za pomocą ciągu XXXXX.

   Wiersz polecenia z przedstawionymi ostatnimi pięcioma cyframi klucza produktu

  2. Skopiuj następujące polecenie, wklej je w oknie Wiersz polecenia i zastąp ciąg XXXXX ostatnimi 5 znakami klucza produktu wyświetlonymi w poprzednim kroku. Naciśnij klawisz Enter, aby usunąć klucz produktu.

   cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

  3. Skopiuj następujące polecenie, wklej je w oknie Wiersz polecenia i zastąp ciąg XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX nieużywanym kluczem produktu z listy. Naciśnij klawisz Enter, aby zmienić klucz.

   cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Porada: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Błąd wejścia: Nie można znaleźć pliku skryptu..., oznacza to, że użyto nieprawidłowego polecenia. Nie martw się jednak — uruchomienie nieprawidłowego polecenia nie spowoduje żadnych konsekwencji. Sprawdź dokładnie, z jakiej wersji pakietu Office i systemu Windows korzystasz, a następnie wypróbuj inne polecenie.

  1. Skopiuj następujące polecenie, wklej je w oknie Wiersz polecenia, a następnie naciśnij klawisz Enter.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

   W wierszu polecenia zostanie wyświetlonych pięć ostatnich znaków klucza produktu użytego do zainstalowania pakietu Office na tym komputerze. W poniższym przykładzie te znaki przedstawiono za pomocą ciągu XXXXX.

   Wiersz polecenia z przedstawionymi ostatnimi pięcioma cyframi klucza produktu

  2. Skopiuj następujące polecenie, wklej je w oknie Wiersz polecenia i zastąp ciąg XXXXX ostatnimi 5 znakami klucza produktu wyświetlonymi w poprzednim kroku. Naciśnij klawisz Enter, aby usunąć klucz produktu.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

  3. Skopiuj następujące polecenie, wklej je w oknie Wiersz polecenia i zastąp ciąg XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX nieużywanym kluczem produktu z listy. Naciśnij klawisz Enter, aby zmienić klucz.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Porada: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Błąd wejścia: Nie można znaleźć pliku skryptu..., oznacza to, że użyto nieprawidłowego polecenia. Nie martw się jednak — uruchomienie nieprawidłowego polecenia nie spowoduje żadnych konsekwencji. Sprawdź dokładnie, z jakiej wersji pakietu Office i systemu Windows korzystasz, a następnie wypróbuj inne polecenie.

  1. Skopiuj następujące polecenie, wklej je w oknie Wiersz polecenia, a następnie naciśnij klawisz Enter.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

   W wierszu polecenia zostanie wyświetlonych pięć ostatnich znaków klucza produktu użytego do zainstalowania pakietu Office na tym komputerze. W poniższym przykładzie te znaki przedstawiono za pomocą ciągu XXXXX.

   Wiersz polecenia z przedstawionymi ostatnimi pięcioma cyframi klucza produktu

  2. Skopiuj następujące polecenie, wklej je w oknie Wiersz polecenia i zastąp ciąg XXXXX ostatnimi 5 znakami klucza produktu wyświetlonymi w poprzednim kroku. Naciśnij klawisz Enter, aby usunąć klucz produktu.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

  3. Skopiuj następujące polecenie, wklej je w oknie Wiersz polecenia i zastąp ciąg XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX nieużywanym kluczem produktu z listy. Naciśnij klawisz Enter, aby zmienić klucz.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Porada: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Błąd wejścia: Nie można znaleźć pliku skryptu..., oznacza to, że użyto nieprawidłowego polecenia. Nie martw się jednak — uruchomienie nieprawidłowego polecenia nie spowoduje żadnych konsekwencji. Sprawdź dokładnie, z jakiej wersji pakietu Office i systemu Windows korzystasz, a następnie wypróbuj inne polecenie.

  1. Skopiuj następujące polecenie, wklej je w oknie Wiersz polecenia, a następnie naciśnij klawisz Enter.

   cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

   W wierszu polecenia zostanie wyświetlonych pięć ostatnich znaków klucza produktu użytego do zainstalowania pakietu Office na tym komputerze. W poniższym przykładzie te znaki przedstawiono za pomocą ciągu XXXXX.

   Wiersz polecenia z przedstawionymi ostatnimi pięcioma cyframi klucza produktu

  2. Skopiuj następujące polecenie, wklej je w oknie Wiersz polecenia i zastąp ciąg XXXXX ostatnimi 5 znakami klucza produktu wyświetlonymi w poprzednim kroku. Naciśnij klawisz Enter, aby usunąć klucz produktu.

   cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

  3. Skopiuj następujące polecenie, wklej je w oknie Wiersz polecenia i zastąp ciąg XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX nieużywanym kluczem produktu z listy. Naciśnij klawisz Enter, aby zmienić klucz.

   cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Porada: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Błąd wejścia: Nie można znaleźć pliku skryptu..., oznacza to, że użyto nieprawidłowego polecenia. Nie martw się jednak — uruchomienie nieprawidłowego polecenia nie spowoduje żadnych konsekwencji. Sprawdź dokładnie, z jakiej wersji pakietu Office i systemu Windows korzystasz, a następnie wypróbuj inne polecenie.

  1. Skopiuj następujące polecenie, wklej je w oknie Wiersz polecenia, a następnie naciśnij klawisz Enter.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

   W wierszu polecenia zostanie wyświetlonych pięć ostatnich znaków klucza produktu użytego do zainstalowania pakietu Office na tym komputerze. W poniższym przykładzie te znaki przedstawiono za pomocą ciągu XXXXX.

   Wiersz polecenia z przedstawionymi ostatnimi pięcioma cyframi klucza produktu

  2. Skopiuj następujące polecenie, wklej je w oknie Wiersz polecenia i zastąp ciąg XXXXX ostatnimi 5 znakami klucza produktu wyświetlonymi w poprzednim kroku. Naciśnij klawisz Enter, aby usunąć klucz produktu.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

  3. Skopiuj następujące polecenie, wklej je w oknie Wiersz polecenia i zastąp ciąg XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX nieużywanym kluczem produktu z listy. Naciśnij klawisz Enter, aby zmienić klucz.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Porady: 

  • Pakiet Office jest domyślnie instalowany w wersji 32-bitowej, ale jeśli Twój komputer ma więcej niż 4 GB pamięci RAM, prawdopodobnie masz 64-bitowy system Windows.

  • Jeśli nie wiesz, która wersja pakietu Office jest zainstalowana, zobacz Która wersja pakietu Office jest używana? Jeśli chcesz sprawdzić, czy masz zainstalowany system Windows w wersji 32-bitowej, czy 64-bitowej, zobacz Jakiego systemu operacyjnego Windows używam?

 6. Teraz uruchom aplikację pakietu Office, na przykład program Word, i wybierz przycisk Dalej, aby aktywować pakiet Office przez Internet.

 7. Powtórz tę procedurę na każdym komputerze, na którym aktywacja kończy się niepowodzeniem.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×