Zmienianie koloru, stylu lub wagi linii w Word dla komputerów Mac

Wygląd kształtu liniowego można zmienić, zmieniając kolor, styl i grubość linii. Można też szybko zmienić wygląd linii, stosując wstępnie zdefiniowany szybki styl.

Uwaga: Kształt linii to linia wstawiona przez kliknięcie przycisku Kształty na karcie Wstawianie. Aby uzyskać więcej informacji na temat wstawiania linii, zobacz Dodawanie kształtów.

Dodawanie szybkiego stylu do linii

W przypadku linii szybkie style obejmują kolory motywu wybrane na podstawie motywu dokumentu, cienie, style linii, gradienty i perspektywy trójwymiarowe (3-W). Warto wypróbować różne szybkie style, aby znaleźć odpowiedni.

 1. Zaznacz linię, którą chcesz zmienić.

  Aby zmienić wiele linii, zaznacz pierwszą z nich, a następnie naciśnij klawisz POLECENIE i przytrzymaj go podczas zaznaczania następnych linii.

 2. Kliknij kartę Formatowanie kształtu, a następnie kliknij szybki styl, który chcesz dodać do linii.

  Karta Formatowanie kształtu z galerią Linie

  Aby wyświetlić więcej szybkich stylów, kliknij strzałkę w dolnej części galerii Szybkie style.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz karty Formatowanie kształtu, upewnij się, że linia jest zaznaczona.

Zmienianie koloru linii

 1. Zaznacz linię, którą chcesz zmienić.

  Aby zmienić wiele linii, zaznacz pierwszą z nich, a następnie naciśnij klawisz POLECENIE i przytrzymaj go podczas zaznaczania następnych linii.

 2. Kliknij kartę Formatowanie kształtu, kliknij strzałkę obok przycisku Kontury kształtu,a następnie kliknij kolor.

  Karta Formatowanie kształtu z wyróżnioną opcją Kontury kształtu.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz karty Formatowanie kształtu, upewnij się, że linia jest zaznaczona.

  Aby użyć koloru, którego nie ma wśród kolorów motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów konturu, a następnie kliknij odpowiedni kolor. Możesz też zmieszać własny kolor przy użyciu koła kolorów lub palet kolorów. Kolory niestandardowe nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

Tworzenie linii kreskowanej

 1. Zaznacz linię, którą chcesz zmienić.

  Aby zmienić wiele linii, zaznacz pierwszą z nich, a następnie naciśnij klawisz POLECENIE i przytrzymaj go podczas zaznaczania następnych linii.

 2. Kliknij kartę Formatowanie kształtu, kliknij strzałkę obok przycisku Kontury kształtu,wskaż pozycję Kreski ,a następnie kliknij styl.

  Karta Formatowanie kształtu z wyróżnioną pozycją Kontury kształtu i elementami menu Kreski.

 3. Aby utworzyć styl niestandardowy, kliknij przycisk Więcej linii, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Zmienianie grubości linii

 1. Zaznacz linię, którą chcesz zmienić.

  Aby zmienić wiele linii, zaznacz pierwszą z nich, a następnie naciśnij klawisz POLECENIE i przytrzymaj go podczas zaznaczania następnych linii.

 2. Kliknij kartę Formatowanie kształtu, kliknij strzałkę obok przycisku Kontury kształtu,wskaż pozycję Weight (Waga),a następnie kliknij pozycję, której chcesz użyć.

 3. Aby utworzyć niestandardową grubość linii, kliknij przycisk Więcej linii, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  Uwaga: Aby narysować linię podwójną, należy narysować linię pojedynczą, skopiować ją i wkleić obok niej drugą linię, a następnie zgrupować te dwie linie.

Którego programu pakietu Office używasz?

Word

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Dodawanie linii

 1. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Wstawianie kliknij przycisk Kształt, wskaż pozycję Linie i łączniki, a następnie kliknij odpowiedni styl linii.

  Karta Narzędzia główne w programie Word, grupa Wstawianie

 2. W dokumencie przytrzymaj przycisk myszy i narysuj linię w odpowiednim miejscu.

  Porada: Aby narysować linię pod wstępnie ustawionym kątem, na przykład pionową lub poziomą, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT podczas rysowania linii.

Zmienianie stylu linii

 1. Kliknij linię, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij kartę Formatowanie.

 2. W obszarze Style kształtów kliknij odpowiedni styl.

  Karta Formatowanie, grupa Style kształtów (Linia)

  Aby wyświetlić więcej stylów, wskaż styl, a następnie kliknij pozycję Strzałka w dół Więcej .

Zmienianie koloru linii

 1. Kliknij linię, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij kartę Formatowanie.

 2. W obszarze Stylekształtów kliknij strzałkę obok przycisku Przycisk Kolor obramowania , a następnie kliknij kolor.

Zmienianie szerokości linii

 1. Kliknij linię, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij kartę Formatowanie.

 2. W obszarze Stylekształtów kliknij strzałkę obok przycisku Przycisk Kolor obramowania , wskaż pozycję Grubości ,a następnie kliknij pozycję o szerokości.

Dodawanie strzałek na końcu wiersza

 1. Kliknij linię, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij kartę Formatowanie.

 2. W obszarze Stylekształtów kliknij strzałkę obok przycisku Przycisk Kolor obramowania , wskaż pozycję Strzałki ,a następnie kliknij strzałkę, której chcesz użyć.

Rysowanie linii niestandardowej

 1. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Wstawianiekliknij pozycję Kształt, wskaż pozycję Linie i łączniki,a następnie kliknij pozycję Bazgroły Przycisk Bazgroły .

  Karta Narzędzia główne w programie Word, grupa Wstawianie

 2. W dokumencie przytrzymaj przycisk myszy i narysuj linię w odpowiednim miejscu.

Usuwanie linii

 • Kliknij linię, którą chcesz usunąć, a następnie na pasku narzędzi Standardowy kliknij pozycję Wytnij Przycisk Wytnij .

PowerPoint

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Dodawanie linii

 1. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Wstawianie kliknij przycisk Kształt, wskaż pozycję Linie i łączniki, a następnie kliknij odpowiedni styl linii.

  Karta Narzędzia główne, grupa Wstawianie

 2. W dokumencie przytrzymaj przycisk myszy i narysuj linię w odpowiednim miejscu.

  Porada: Aby narysować linię pod wstępnie ustawionym kątem, na przykład pionową lub poziomą, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT podczas rysowania linii.

Zmienianie stylu linii

 1. Kliknij linię, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij kartę Formatowanie.

 2. W obszarze Style kształtów kliknij odpowiedni styl.

  Karta Formatowanie, grupa Style kształtów (Linia)

  Aby wyświetlić więcej stylów, wskaż styl, a następnie kliknij pozycję Strzałka w dół Więcej .

Zmienianie koloru linii

 1. Kliknij linię, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij kartę Formatowanie.

 2. W obszarze Stylekształtów kliknij strzałkę obok przycisku Przycisk Kolor obramowania , a następnie kliknij kolor.

Zmienianie szerokości linii

 1. Kliknij linię, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij kartę Formatowanie.

 2. W obszarze Stylekształtów kliknij strzałkę obok przycisku Przycisk Kolor obramowania , wskaż pozycję Grubości ,a następnie kliknij pozycję o szerokości.

Dodawanie strzałek na końcu wiersza

 1. Kliknij linię, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij kartę Formatowanie.

 2. W obszarze Stylekształtów kliknij strzałkę obok przycisku Przycisk Kolor obramowania , wskaż pozycję Strzałki ,a następnie kliknij strzałkę, której chcesz użyć.

Rysowanie linii niestandardowej

 1. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Wstawianiekliknij pozycję Kształt, wskaż pozycję Linie i łączniki,a następnie kliknij pozycję Bazgroły Przycisk Bazgroły .

  Karta Narzędzia główne, grupa Wstawianie

 2. W dokumencie przytrzymaj przycisk myszy i narysuj linię w odpowiednim miejscu.

Usuwanie linii

 • Kliknij linię, którą chcesz usunąć, a następnie na pasku narzędzi Standardowy kliknij pozycję Wytnij Przycisk Wytnij .

Excel

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Dodawanie linii

 1. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Pokaż lub ukryj pasek narzędzi Przeglądarka multimediów Przycisk Przeglądarka multimediów .

 2. Kliknij przycisk Karta Kształty , a następnie w menu podręcznym kliknij polecenie Linie i łączniki.

 3. Kliknij wybrany styl linii.

 4. W dokumencie przytrzymaj przycisk myszy i narysuj linię w odpowiednim miejscu.

  Porada: Aby narysować linię pod wstępnie ustawionym kątem, na przykład pionową lub poziomą, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT podczas rysowania linii.

Zmienianie stylu linii

 1. Kliknij linię, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij kartę Formatowanie.

 2. W obszarze Style kształtów kliknij odpowiedni styl.

  Karta Formatowanie, grupa Style kształtów (Linia)

  Aby wyświetlić więcej stylów, wskaż styl, a następnie kliknij pozycję Strzałka w dół Więcej .

Zmienianie koloru linii

 1. Kliknij linię, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij kartę Formatowanie.

 2. W obszarze Stylekształtów kliknij strzałkę obok przycisku Przycisk Kolor obramowania , a następnie kliknij kolor.

Zmienianie szerokości linii

 1. Kliknij linię, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij kartę Formatowanie.

 2. W obszarze Stylekształtów kliknij strzałkę obok przycisku Przycisk Kolor obramowania , wskaż pozycję Grubości ,a następnie kliknij pozycję o szerokości.

Dodawanie strzałek na końcu wiersza

 1. Kliknij linię, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij kartę Formatowanie.

 2. W obszarze Stylekształtów kliknij strzałkę obok przycisku Przycisk Kolor obramowania , wskaż pozycję Strzałki ,a następnie kliknij strzałkę, której chcesz użyć.

Rysowanie linii niestandardowej

 1. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Pokaż lub ukryj pasek narzędzi Przeglądarka multimediów Przycisk Przeglądarka multimediów .

 2. Kliknij przycisk Karta Kształty , a następnie w menu podręcznym kliknij polecenie Linie i łączniki.

 3. Kliknij pozycję Bazgroły Przycisk Bazgroły w przeglądarce multimediów .

 4. W dokumencie przytrzymaj przycisk myszy i narysuj linię w odpowiednim miejscu.

Usuwanie linii

 • Kliknij linię, którą chcesz usunąć, a następnie na pasku narzędzi Standardowy kliknij pozycję Wytnij Przycisk Wytnij .

Zobacz też

Wyrównywanie obiektów

Dodawanie kształtów

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×