We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Okno Dane zewnętrzne jest wyświetlane automatycznie po pomyślnym narysowaniu kształtów na rysunku programu Visio z zewnętrznym źródłem danych, takim jak arkusz kalkulacyjny programu Excel, baza danych programu Access, baza danych programu SQL Server, lista SharePoint, źródło danych OLEDB lub ODBC.

Nie można przeciągać danych w oknie Dane zewnętrzne ani edytować ich w inny sposób, ale można zmienić nazwę kolumn lub zmienić ich kolejność za pomocą okna dialogowego Ustawienia Kolumny.

Uwaga: Aby wyświetlić okno Dane zewnętrzne, na karcie Dane zaznacz pole wyboru obok przycisku Okno Dane zewnętrzne.

Zmienianie nazw kolumn

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny nagłówek kolumny w oknie Dane zewnętrzne, a następnie kliknij polecenie Kolumna Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia dialogowym Kolumny zaznacz pole wyboru obok kolumny, której nazwę chcesz zmienić. Dzięki temu można edytować nazwę kolumny na liście.

  3. Wpisz nową nazwę w miejscu oryginalnej nazwy.

    Uwaga:  Nie można użyć nazwy, która jest już używana.

Kliknij przycisk Resetuj nazwę, aby przywrócić nazwę w oryginalnym źródle danych.

Zmiana kolejności kolumn

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny nagłówek kolumny w oknie Dane zewnętrzne, a następnie kliknij polecenie Kolumna Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia kolumny kliknij kolumnę, którą chcesz przenieść.

    Porada: Zaznacz pole wyboru obok kolumny, którą chcesz przenieść, jeśli nie została jeszcze zaznaczona. W oknie Dane zewnętrzne są wyświetlane tylko kolumny z zaznaczonymi polami wyboru.

  3. Kliknij pozycję Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

Importowanie danych Excel, SQL Server, SharePoint

oknie Dane zewnętrzne

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×