Możesz zmienić nazwę notesu podczas pracy w programie OneNote dla sieci Web.

Najpierw należy przejść do lokalizacji notesu w usłudze OneDrive.

Przestroga: Pamiętaj, że jeśli zmienisz nazwę notesu, nie będziesz już mieć możliwości udostępniania notesu. Dowiedz się, jak ponownie udostępnić Notes. Przed zmianą nazw notesów, które zostały już udostępnione innym osobom, należy wziąć pod uwagę inne autorów notesu, aby uzyskać informacje o planach zmiany nazwy notesu, w którym pracujesz.

Przestroga:  Nie zmieniaj nazw notesów zajęć i personelu w usłudze OneDrive, w tym notesów zajęć i personelu utworzonych za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Spowoduje to przerwanie dostępu ucznia i sprawne działanie tych notesów.

  1. Przejdź do usługi OneDrive.

  2. W sekcji pliki kliknij pozycję dokumenty.

    Uwaga: Może okazać się konieczne przejście do innego folderu, jeśli notes został pierwotnie zapisany w folderze innym niż Dokumenty.

    Zrzut ekranu przedstawiający folder Dokumenty w usłudze OneDrive.

  3. Przejdź do notesu programu OneNote, którego nazwę chcesz zmienić, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zmień nazwę.

  4. W oknie dialogowym Zmienianie nazwy wprowadź nową nazwę notesu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: Możesz zmienić nazwę sekcji bezpośrednio z poziomu OneNote dla sieci Web.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×