Zmienianie odstępów i rozmiaru siatki

Zmienianie odstępów i rozmiaru siatki

W przypadku używania linii siatki w rysunku ustaw odstępy, aby rysunek mógł być odpowiednio dokładny.

Aby włączyć linie siatki, kliknij pozycję Widok > Pokaż > Siatka.

 1. Na karcie Widok kliknij przycisk uruchamiania okna dialogowego Pokazywanie.

  Grupa Pokazywanie

 2. W polu Linijka i siatka w obszarze Siatka na listach Odstępy między liniami siatki kliknij pozycję Stałe. Wprowadź odpowiednie rozmiary odstępów w polach Minimalny odstęp. Jeśli nie wpiszesz liczb w polach Minimalny odstęp, stała siatka nie będzie działać.

  Aby wybrać siatkę zmienną, na listach Odstępy między liniami siatki w obszarach Pozioma i Pionowa kliknij pozycję Małe, Normalne lub Duże.

  Opcja Małe określa najmniejsze możliwe odstępy między liniami siatki.

  Ustawienie „Małe” wybrane dla linii siatki

  Opcja Duże oznacza wybranie największych możliwych odstępów.

  Ustawienie „Duże” wybrane dla linii siatki

Siatka stała czy zmienna?

W większości szablonów programu Visio domyślnie jest używana siatka zmienna. Oznacza to, że powiększanie lub pomniejszanie widoku rysunku może powodować zmianę odstępów między liniami siatki. Na przykład pokazane linie siatki mają odstępy ustawione jako Normalne, a po pomniejszeniu rysunku odstępy wyglądają na 1,5 metra.

Siatka zmienna, pomniejszenie

Po powiększeniu widoku odstępy wyglądają na 30 centymetrów.

Siatka zmienna, powiększenie

W przypadku niektórych rysunków może być przydatna siatka stała (wyświetlana z takimi samymi odstępami, niezależnie od stopnia powiększenia). Na przykład przy siatce stałej i ustawieniu pozycji Minimalny odstęp na 30 cm linie siatki mają postać kwadratów o wymiarach 30 cm na 30 cm niezależnie od stopnia powiększenia widoku rysunku.

Stałe odstępy między liniami siatki

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×