Zmienianie sposobu wyświetlania kontaktów w programie Skype dla firm (Lync)

W programie Lync kontakty są domyślnie wyświetlane w oknie głównym programu Lync według grup, do których zostały przypisane. Możesz też posortować kontakty według ich bieżącego statusu (Dostępny lub inny) albo relacji określających poziom prywatności ustawionych dla kontaktów. Po prostu wybierz kartę przestawną, której chcesz użyć w widoku kontaktów okna głównego programu Lync.

Zrzut ekranu przedstawiający wyróżnione karty wyświetlania poniżej obszaru wyszukiwania w oknie głównym programu Lync.

  • W celu uporządkowania kontaktów w taki sposób, aby dostępne kontakty znajdowały się u góry listy, kliknij pozycję Status. Spowoduje to wyświetlenie dostępnych kontaktów u góry listy oraz kolejno kontaktów o statusie Z dala od komputera, Nieznany i Niedostępny.

  • Aby posortować kontakty według relacji określających poziom prywatności, kliknij pozycję Relacja. Aby zapoznać się z krótkim wyjaśnieniem dotyczącym relacji, kliknij kontakt prawym przyciskiem myszy, a następnie wskaż pozycję Zmień relację określającą poziom prywatności.

  • Aby wyświetlić listę osób, które ostatnio dodały Cię do własnychlist kontaktów, kliknij pozycję Nowe (zostanie wyświetlona odpowiednia liczba, o ile takie osoby istnieją).

  • Aby zresetować kontakty w celu wyświetlania ich według grup, do których należą (łącznie z domyślnymi grupami Ulubione oraz Inne kontakty, a także z dowolnymi grupami, które zostały utworzone), kliknij pozycję Grupy.

Zmienianie domyślnego sposobu wyświetlania

Możesz również zastąpić domyślne ustawienia programu Lync dotyczące wyświetlania poszczególnych pozycji na liście kontaktów. Dla listy kontaktów są dostępne następujące opcje i ustawienia domyślne:

Opcja

Dopuszczalne wartości

Ustawienie domyślne

Wyświetlanie kontaktów

Nazwa kontaktu i zdjęcie (dwa wiersze)

Tylko nazwa kontaktu (jeden wiersz)

X

Uporządkuj listę

Według nazwy

Według dostępności

X

Pokaż te informacje

Nazwa kontaktu (zamiast adresu e-mail)

Status kontaktu

Grupa Ulubione

Tak

Tak

Tak

Aby zmienić dowolne z tych ustawień domyślnych:

  1. W oknie głównym programu Lync kliknij pozycję Opcje > Lista kontaktów.

  2. Zaznacz lub usuń zaznaczenie odpowiednich przycisków lub pól wyboru stosownie do swoich preferencji.

Uwaga:  Każdy kontakt, z którym wchodzisz w interakcję za pośrednictwem pakietu Office (bez względu na to, czy znajduje się na liście kontaktów w programie Lync), jest połączony z Tobą relacją „domyślną”. Kontakty spoza listy kontaktów programu Lync nie są wyświetlane w widoku Grupy ani w widoku Status. Widok Relacje zawiera jednak wszystkie kontakty z listy kontaktów programu Lyncoraz wszelkie kontakty spoza listy, do których przypisano relację określającą inny niż domyślny poziom prywatności. Aby usunąć kontakty spoza listy z widoku Relacje, kliknij prawym przyciskiem myszy dany kontakt, kliknij polecenie Zmień relację określającą poziom prywatności i wybierz pozycję Automatyczne przypisywanie relacji.

Wyłączanie obrazów w całym programie Lync

  1. W oknie głównym programu Lync kliknij pozycję Opcje > Osobiste.

  2. U dołu okna dialogowego Opcje osobiste wyczyść pole wyboru Pokaż obrazy kontaktów.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×