Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

W programie Excel możesz zmienić ustawienia bezpieczeństwa makr, aby określić, które makra będą uruchamiane podczas otwierania skoroszytu i w jakich okolicznościach. Na przykład możesz zezwolić na uruchamianie makr w zależności od tego, czy są one podpisane cyfrowo przez zaufanego dewelopera.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień bezpieczeństwa makr w dokumentach pakietu Microsoft Office, zobacz Włączanie lub wyłączanie makr w plikach pakietu Office.

Na poniższej liście podsumowano różne ustawienia bezpieczeństwa makr. W obszarze wszystkich ustawień, jeśli zainstalowano oprogramowanie antywirusowe współpracujące z pakietem Microsoft 365, a skoroszyt zawiera makra, skoroszyt jest przed otwarciem skanowany w poszukiwaniu znanych wirusów.

 • Wyłącz wszystkie makra bez powiadomienia Kliknij tę opcję, jeśli nie ufasz makrom. Wszystkie makra w dokumentach i alerty zabezpieczeń dotyczące makr zostaną wyłączone. Dokumenty zawierające zaufane, niepodpisane makra możesz umieścić w zaufanej lokalizacji. Dokumenty w zaufanych lokalizacjach mogą być uruchamiane bez sprawdzania przez system zabezpieczeń Centrum zaufania.

 • Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie To jest ustawienie domyślne. Kliknij tę opcję, jeśli chcesz wyłączyć makra, ale wolisz otrzymywać alerty zabezpieczeń w przypadku wykrycia makr. Dzięki temu możesz określić, kiedy włączyć indywidualne makra.

 • Wyłącz wszystkie makra oprócz makr podpisanych cyfrowo To ustawienie działa tak samo, jak opcja Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie, tyle że makra podpisane cyfrowo przez zaufanego wydawcę mogą być uruchamiane, o ile wydawca należy już do zaufanych wydawców. Jeśli wydawca nie został uznany przez Ciebie za zaufanego, wyświetlane jest powiadomienie. W ten sposób można włączyć te podpisane makra lub uznać wydawcę za zaufanego. Wszystkie niepodpisane makra są wyłączane bez powiadomienia.

 • Włącz wszystkie makra (niezalecane, może zostać uruchomiony niebezpieczny kod) Kliknij tę opcję, aby zezwolić na uruchamianie wszystkich makr. Użycie tego ustawienia powoduje narażenie komputera na potencjalnie złośliwy kod i nie jest zalecane.

 • Ufaj dostępowi do modelu obiektowego projektu VBA    To ustawienie jest dla deweloperów używane do celowego zablokowania lub umożliwienia programowego dostępu do modelu obiektowego VBA z dowolnego klienta automatyzacji. Innymi słowy udostępnia opcję zabezpieczeń dla kodu napisanego w celu zautomatyzowania programu Office i programowego manipulowania środowiskiem i modelem obiektowym programu Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Jest to ustawienie dla każdego użytkownika i aplikacji i domyślnie dostęp jest odrzucany. Ta opcja zabezpieczeń utrudni nieautoryzowanym programom tworzenie kodu", który może uszkodzić systemy użytkowników końcowych. Aby dowolny klient automatyzacji mógł programowo uzyskać dostęp do modelu obiektowego VBA, użytkownik uruchamiacy kod musi jawnie udzielić dostępu. Aby zezwolić na dostęp, należy zaznaczyć omawiane pole wyboru.

Pakiet Office korzysta z technologii Microsoft Authenticode, dzięki której twórcy makr mogą cyfrowo podpisać plik lub projekt makra. Certyfikat użyty do utworzenia podpisu potwierdza, że makro lub dokument pochodzi od osoby podpisującej, a podpis potwierdza, że makro lub dokument nie zostały zmienione.

Gdy certyfikat cyfrowy jest zainstalowany, możesz podpisywać pliki i projekty makr.

Uzyskiwanie certyfikatu cyfrowego do podpisywania

Certyfikat cyfrowy można uzyskać od komercyjnego urzędu certyfikacji (CA), administratora zabezpieczeń wewnętrznych lub informatyka.

Aby dowiedzieć się więcej o urzędach certyfikacji oferujących usługi związane z produktami firmy Microsoft, zobacz listę urzędów certyfikacji uwzględnionych w programie Microsoft Root Certificate Program.

Tworzenie własnego certyfikatu cyfrowego do podpisywania

Własny certyfikat na potrzeby projektów z podpisem własnym możesz utworzyć za pomocą narzędzia Selfcert.exe.

Uwaga: Ponieważ certyfikat cyfrowy utworzony samodzielnie przez Ciebie nie jest wydany przez oficjalny urząd certyfikacji, podpisane w ten sposób projekty makr są nazywane projektami z podpisem własnym. Pakiet Microsoft Office uznaje certyfikat z podpisem własnym za zaufany tylko na komputerze mającym ten certyfikat w magazynie certyfikatów osobistych użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji na temat cyfrowego podpisywania makr, zobacz Cyfrowe podpisywanie projektu makra.

Zmienianie ustawień bezpieczeństwa makr

Możesz zmienić ustawienia bezpieczeństwa makr w Centrum zaufania, chyba że administrator systemu w organizacji zmienił ustawienia domyślne, aby uniemożliwić zmianę ustawień.

 1. Na karcie Deweloper w grupie Kod kliknij przycisk Bezpieczeństwo makr.

  Karta Deweloper na wstążce

  Aby udostępnić kartę Deweloper, zobacz Wyświetlanie karty Deweloper.

 2. W kategorii Ustawienia makr w obszarze Ustawienia makr kliknij odpowiednią opcję.

  Uwaga: Wszelkie zmiany wprowadzone w kategorii Ustawienia makr w programie Excel dotyczą tylko tego programu i nie wpływają na inne programy pakietu Microsoft Office.

Dostęp do Centrum zaufania możesz również uzyskać z poziomu okna Opcje programu Excel. W tym celu kliknij pozycję Opcje (wersje od Excel 2010 do 2016) lub przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office (Excel 2007), a następnie kliknij pozycję Centrum zaufania > centrum zaufania Ustawienia > makro Ustawienia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa makr, zobacz następujące tematy:

Rozwiązywanie problemów

Nie mogę zmienić ustawień bezpieczeństwa swoich makr

Niektórzy użytkownicy nie mogą zmieniać ustawień Centrum zaufania ze względu na zasady zabezpieczeń grupy w ich organizacji. W takich przypadkach skontaktuj się z administratorem działu informatycznego organizacji.

Co się stało z ustawieniami zabezpieczeń Bardzo wysoki, Wysoki, Średni i Niski?

Ustawienie programu Excel 2003

Odpowiednik w programie Excel 2007/2010/2013/2016

Informacje dodatkowe

Bardzo wysoki

Wyłącz wszystkie makra bez powiadomienia

W programie Excel 2003 można uruchamiać makra języka VBA tylko wtedy, gdy opcja Ufaj wszystkim zainstalowanym dodatkom i szablonom (w programie Excel 2003 karta Zaufani wydawcy w oknie dialogowym Zabezpieczenia) jest zaznaczona, a makra (podpisane lub niepodpisane) są przechowywane w określonym zaufanym folderze na dysku twardym użytkownika.

Jeśli nie są spełnione wszystkie warunki, nie można uruchamiać makr języka VBA, gdy w programie Excel 2003 jest wybrany bardzo wysoki poziom zabezpieczeń.

Wysoki

Wyłącz wszystkie makra oprócz makr podpisanych cyfrowo

W programie Excel 2003 pliki wykonywalne (takie jak .exe lub .com) muszą być podpisane przez zaufane źródło (czyli muszą mieć certyfikat zaufania), aby można było je uruchomić. W przeciwnym razie wszystkie pliki wykonywalne skojarzone z dokumentami lub osadzone w nich są automatycznie wyłączane bez ostrzeżenia dla użytkownika podczas ich otwarcia.

Domyślnie wszystkie programy pakietu Office 2003 są instalowane z ustawieniem bezpieczeństwa makr Wysoki.

Średni

Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie

Podczas otwierania dokumentu w programie Excel 2003 jest wyświetlany monit o włączenie lub wyłączenie plików wykonywalnych. Ten poziom wymaga zaakceptowania certyfikatu zaufania dla każdego pliku wykonywalnego — akceptacja następuje przez dodanie certyfikatu do segmentu rejestru systemu Windows na komputerze.

Kolejne żądania uruchomienia makra z zaufanego źródła są automatycznie akceptowane (plik wykonywalny jest uruchamiany bez monitowania użytkownika).

Niski

Włącz wszystkie makra (niezalecane, może zostać uruchomiony niebezpieczny kod)

W programie Excel 2003 wszystkie makra są uruchamiane bez ograniczeń. Ten poziom zabezpieczeń nie chroni przed złośliwymi programami, nie umożliwia akceptowania certyfikatów zaufania i ogólnie nie jest uważany za bezpieczny. Ten poziom nie jest zalecany.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Początek strony

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×