Automatyczne rozmiary stron rozszerzają stronę diagramu zgodnie z potrzebami podczas pracy, co ułatwia tworzenie diagramów, których rozmiar jest większy niż jedna wydrukowana strona.

Automatyczne rozmiary nie zmieniają rozmiaru papieru drukarki, gdy strona jest rozszerzana. Jednak w połączeniu z opcją Podziały stron(Widok > Pokaż > Podziały stron)można sprawdzić, gdzie podziały stron byłyby wyświetlane podczas drukowania diagramu.

Możesz określić rozmiar i orientację papieru drukarki dla każdej strony na diagramie wielostronicowym niezależnie od pozostałych stron. Jeśli funkcja Automatycznego rozmiaru jest w pozycji wł., widok strony diagramu będzie do siebie dopasowany do rozmiaru i orientacji papieru drukarki.

Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo.

Co chcesz zrobić?

Zmienianie rozmiaru papieru drukarki, gdy jest w trybie autowymiarowania

 1. Na karcie Projektowanie w grupie Ustawienia strony kliknij pozycję Rozmiar.

 2. Kliknij rozmiar papieru drukarki, którego chcesz użyć.

Rozmiar papieru w konturach utworzonych na podstawie linii podziału strony (nazywanych kafelkami) na bieżącej stronie diagramu zostanie zmieniony tak, aby dopasować go do rozmiaru papieru drukarki.

Początek strony

Zmienianie orientacji strony na pionową lub poziomą, gdy jest w pozycji Autouzużyj

 1. Na karcie Projektowanie w grupie Ustawienia strony wybierz pozycję Orientacja.

 2. Kliknij pozycję Pionowa lub Pozioma.

Orientacja kafelków (jak pokazano na liniach podziału strony) jest ustawiana dla bieżącej strony.

Początek strony

Zaawansowana konfiguracja strony

Rozmiar strony diagramu i rozmiar papieru drukarki można ustawić niezależnie, korzystając z okna dialogowego Ustawienia strony.

Początek strony

Otwieranie okna dialogowego Ustawienia strony

 • Na karcie Projektowanie w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Ustawienia strony.

Użyj kontrolek na kartach Ustawienia wydruku i Rozmiar strony, aby niezależnie wprowadzać zmiany na papierze drukarki i w widoku strony diagramu.

Podgląd miniatur na każdej karcie przedstawia porównanie widoku strony diagramu z ustawieniami papieru drukarki.

Początek strony

Szybkie zmienianie rozmiaru strony rysunku przez przeciąganie krawędzi strony

 1. Kliknij narzędzie Wskaźnik.

 2. Umieść wskaźnik myszy na krawędzi strony, a następnie naciśnij klawisz CTRL.

  Wskaźnik zmieni się w strzałkę z podwójną grotem lub kursor obrotu.

 3. Przeciągnij krawędź strony do miejsca, w którym chcesz.

Przeciągnięcie rogu strony umożliwia dostosowanie rozmiaru strony w obu wymiarach. Aby obrócić stronę, przesuń wskaźnik nieco poza róg strony, aż zmieni się w kursor obrotu, a następnie kliknij i przeciągnij stronę.

Jeśli jest w trybie Autowymiarowanie, przeciąganie krawędzi strony powoduje jej wyłączenie.

Początek strony

Automatyczne zmienianie rozmiaru strony rysunku w celu dopasowania jej do kształtów

 1. Na karcie Projektowanie w grupie Ustawienia strony kliknij pozycję Rozmiar.

 2. Kliknij przycisk Dopasuj do rysunku.

Rozmiar strony rysunku zmienia się tak, aby zmieścił się na rysunku tylko margines strony uwzględniony jako odstęp. Aby ustawić margines strony, otwórz okno dialogowe Ustawienia strony zgodnie z powyższym opisem. Na karcie Ustawienia wydruku kliknij pozycję Ustawienia. Możesz ustawić marginesy i wprowadzić inne zmiany.

Jeśli opcja Autowymiarowanie jest własna, kliknięcie przycisku Dopasuj do rysunku powoduje jej wyłączenie.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×