Zmienianie ustawień strony za pomocą automatycznego dopasowywania rozmiaru lub przez wybieranie rozmiaru i orientacji

Funkcja automatycznego dopasowywania rozmiaru strony rozszerza stronę tworzenia diagramu w miarę potrzeb, co ułatwia tworzenie diagramów, które są większe niż jedna wydrukowana strona.

Funkcja automatycznego dopasowywania rozmiaru nie zmienia rozmiaru papieru drukarki, gdy rozszerza stronę. Ponadto w połączeniu z opcją podziały stron (wyświetl > Pokazywanie > podziałów stron) wskazuje, gdzie nastąpi podziały stron, jeśli chcesz wydrukować diagram.

Możesz określić rozmiar i orientację papieru drukarki dla każdej strony na diagramie wielostronicowym niezależnie od innych stron. Jeśli funkcja automatycznego dopasowywania rozmiaru jest włączona, widok strony diagramu będzie odpowiadał rozmiarowi i orientacji papieru drukarki.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj program Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub Internet Explorer 9.

Co chcesz zrobić?

Zmienianie rozmiaru papieru drukarki po włączeniu automatycznego dopasowywania rozmiaru

Zmienianie orientacji strony na pionową lub poziomą, gdy jest włączone autodopasowanie rozmiaru

Otwieranie okna dialogowego Ustawienia strony

Szybkie zmienianie rozmiaru strony rysunku przez przeciąganie krawędzi strony

Automatyczne zmienianie rozmiaru strony rysunku w celu dopasowania jej do kształtów na stronie

Zmienianie rozmiaru papieru drukarki po włączeniu automatycznego dopasowywania rozmiaru

 1. Na karcie projektowanie w grupie Ustawienia strony kliknij pozycję rozmiar.

 2. Kliknij rozmiar papieru drukarki, którego chcesz użyć.

Kontury rozmiaru papieru tworzone przez linie podziału strony (nazywane kafelkami) na bieżącej stronie diagramu zostaną dopasowane do rozmiaru papieru drukarki.

Początek strony

Zmienianie orientacji strony na pionową lub poziomą, gdy jest włączone autodopasowanie rozmiaru

 1. Na karcie projektowanie w grupie Ustawienia strony wybierz pozycję Orientacja.

 2. Kliknij opcję pionowa lub pozioma.

Orientacja kafelka (pokazywana na podstawie linii podziału strony) jest ustawiana dla bieżącej strony.

Początek strony

Zaawansowane ustawienia strony

Możesz ustawić rozmiar strony diagramu i rozmiar papieru drukarki niezależnie od tego, korzystając z okna dialogowego Ustawienia strony .

Początek strony

Otwieranie okna dialogowego Ustawienia strony

 • Na karcie projektowanie w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Ustawienia strony .

Użyj kontrolek na kartach Ustawienia wydruku i rozmiar strony , aby wprowadzić zmiany w papierze drukarki i widoku strony tworzenia diagramów niezależnie od siebie.

Podgląd miniatur na każdej karcie pokazuje, jak widok strony tworzenia diagramów jest porównywany z konfiguracją papieru drukarki.

Początek strony

Szybkie zmienianie rozmiaru strony rysunku przez przeciąganie krawędzi strony

 1. Kliknij narzędzie wskaźnik .

 2. Umieść wskaźnik na krawędzi strony, a następnie naciśnij klawisz CTRL.

  Wskaźnik zmieni się w strzałkę z dwoma grotami lub kursorem obrotu.

 3. Przeciągnij krawędź strony w odpowiednie miejsce.

Jeśli przeciągniesz róg strony, zmieni się rozmiar strony w obu wymiarach. Aby obrócić stronę, przesuń wskaźnik trochę poza róg strony, aż zmieni się w kursor obrotu, a następnie kliknij i przeciągnij stronę.

Jeśli funkcja Autodopasowanie rozmiaru jest włączona, przeciągnięcie krawędzi strony spowoduje wyłączenie jej.

Początek strony

Automatyczne zmienianie rozmiaru strony rysunku w celu dopasowania jej do kształtów na stronie

 1. Na karcie projektowanie w grupie Ustawienia strony kliknij pozycję rozmiar.

 2. Kliknij pozycję Dopasuj do rysunku.

Rozmiar strony rysunku zostanie zmieniony, dopasowując rysunek tylko do marginesu strony, który jest uwzględniany jako otaczająca światło. Aby ustawić margines strony, Otwórz okno dialogowe Ustawienia strony w sposób opisany powyżej. Na karcie Ustawienia wydruku kliknij pozycję Ustawienia. Możesz ustawić marginesy i wprowadzić inne zmiany.

Jeśli opcja Autodopasowanie rozmiaru jest włączona, kliknięcie pozycji Dopasuj do rysunku powoduje jej wyłączenie.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×