Zmienianie, usuwanie lub wyłączanie efektów animacji

Zmienianie, usuwanie lub wyłączanie efektów animacji

Na PowerPoint możesz zmienić jeden efekt animacji zastosowany do innego obiektu, zmodyfikować ustawienia animacji lub usunąć animację z obiektu.

Zmienianie efektu animacji

 1. Zaznacz obiekt z efektem animacji, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Animacje wybierz nową animację.

  Wybieranie animacji

Usuwanie jednego efektu animacji

Możesz usunąć efekty animacji zastosowane wcześniej do tekstu lub obiektów (takich jak obrazy, kształty, grafiki SmartArt itp.).

Uwaga: Jeśli szukasz informacji na temat usuwania efektu przejścia z całego slajdu, zobacz Dodawanie, zmienianie lub usuwanie przejść między slajdami.

 1. Na karcie Animacja kliknij pozycję Okienko animacji.

  Otwieranie okienka animacji

 2. Na slajdzie kliknij animowany obiekt, z którego chcesz usunąć efekt.

  Porada: Wszystkie efekty zastosowane do tego obiektu są wyróżnione w okienku animacji.

 3. W okienku animacjikliknij efekt do usunięcia, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Usuń.

  Usuwanie efektu animacji

Usuwanie więcej niż jednego lub wszystkich efektów animacji

 • Aby usunąć więcej niż jeden efekt animacji z tekstu lub obiektu, w okienku animacji naciśnij klawisz Ctrl, kliknij każdy efekt animacji, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz Delete.

 • Aby usunąć wszystkie efekty animacji z tekstu lub obiektu, kliknij obiekt, którego animację chcesz zatrzymać. Następnie na karcie Animacje w galerii efektów animacji kliknij pozycję Brak.

  W galerii animacji kliknij pozycję Brak

Wyłączanie wszystkich animacji w prezentacji

Mimo że nie można usunąć wszystkich animacji z całej prezentacji w jednym kroku (animacje z każdego obiektu trzeba usuwać osobno, jak opisano powyżej), możesz wyłączyć wszystkie animacje w prezentacji.

 1. Na karcie Pokaz slajdów wybierz pozycję Skonfiguruj pokaz slajdów.

 2. W obszarze Pokaż opcjewybierz pozycję Pokaż bez animacji.

Zobacz też

Animowane teksty i obiekty

Co chcesz zrobić?

Zmienianie efektu animacji

 1. Zaznacz obiekt z efektem animacji, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Animacje w grupie Animacja kliknij przycisk Więcej Przycisk Więcej animacji, a następnie wybierz nową animację.

  Karta Animacje na wstążce programu PowerPoint 2010

Usuwanie określonych efektów animacji

 1. Na karcie Animacje w grupie Animacja zaawansowana kliknij pozycję Okienko animacji.

  Grupa Animacja zaawansowana na karcie Animacje na wstążce programu PowerPoint 2010

 2. W okienku animacjikliknij prawym przyciskiem myszy efekt animacji, który chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.

  Okienko animacji

Uwaga: Możesz również usunąć wiele określonych efektów animacji. Naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie w okienku zadań Animacja zaznacz każdy efekt animacji, który chcesz usunąć, kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z zaznaczonych efektów i wybierz polecenie Usuń.

Usuwanie wszystkich animacji z jednego obiektu

 1. Zaznacz obiekt, z którego chcesz usunąć animacje.

 2. Na karcie Animacja w grupie Animacje kliknij przycisk Więcej Przycisk Więcej , a następnie wybierz pozycję Brak.

  Zaznaczona pozycja Brak w grupie Animacje

Usuwanie animacji ze wszystkich obiektów na slajdzie

 1. Zaznacz slajd, z którego chcesz usunąć wszystkie animacje.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Zaznacz, a następnie kliknij pozycję Zaznacz wszystko.

 3. Na karcie Animacja w grupie Animacje kliknij przycisk Więcej Przycisk Więcej , a następnie wybierz pozycję Brak.

  Zaznaczona pozycja Brak w grupie Animacje

Wyłączanie wszystkich animacji w prezentacji

 1. Na karcie Pokaz slajdów w grupie Przygotowywanie kliknij pozycję Przygotuj pokaz slajdów.

  Grupa Przygotowywanie na karcie Pokaz slajdów na wstążce programu PowerPoint 2010

 2. W oknie dialogowym Konfigurowanie pokazu w obszarze Pokaż opcjezaznacz pole wyboru Pokaż bez animacji.

  Okno dialogowe Przygotowywanie pokazu

 3. Kliknij przycisk OK.

Zobacz też

Uwaga: Jeśli szukasz informacji na temat zmieniania lub usuwania przejść między slajdami, zobacz Dodawanie, edytowanie lub usuwanie przejść między slajdami.

Aby zmienić lub usunąć utworzony efekt animacji, zaznacz wybrany slajd, kliknij kartę Animacje, a następnie użyj okienka Animacje po prawej stronie, aby edytować lub ponowne rozmieścić efekty.

Edytowanie animacji przy użyciu okienka animacji po prawej stronie

Porada: Jeśli nie widzisz okienka Animacje, upewnij się, że jesteś w widoku normalnym, a następnie kliknij pozycję Okienko animacji na karcie Animacje.

Pokazywanie lub ukrywanie okienka animacji przy użyciu przycisku Okienko animacji na wstążce

W okienku Animacje możesz wykonać dowolną z następujących czynności:

 • Przenoszenie lub usuwanie animacji    Wybierz efekt w okienku Animacje. U góry okienka kliknij klawisze strzałek, aby zmienić kolejność animacji, lub kliknij czerwony znak X, aby usunąć animację.

  Aby usunąć wszystkie animacje ze slajdu jednocześnie, kliknij pierwszy element na liście, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, klikając ostatni element na liście, a następnie kliknij czerwony znak X.

  Usuwanie lub ponowne rozmieszczanie animacji przy użyciu przycisków u góry okienka
 • Zmiana na inną animację    Wybierz efekt w okienku Animacje i kliknij inny efekt na wstążce na karcie Animacje.

 • Dodanie innej animacji do tego samego obiektu    Najpierw zaznacz tekst lub obiekt na slajdzie (nie w okienku Animacje), a następnie kliknij dodatkowy efekt, który chcesz zastosować.

 • Zmiana właściwości efektu    Wybierz efekt w okienku Animacje i wprowadzić odpowiednie zmiany w obszarze Opcje efektu.

  Modyfikowanie zachowania animacji przy użyciu opcji efektów w okienku Animacje

  Ustawienia dostępne w tym obszarze zależą od wybranego typu animacji. W tym przykładzie przedstawiono opcje dla animacji Wlot.

 • Zmiana chronometrażu efektu    Wybierz efekt w okienku Animacje i wprowadzić odpowiednie zmiany w obszarze Chronometraż . Dostępne opcje to m.in. sposób wyzwolenia animacji, czas jej działania i określenie, czy animacja ma być opóźniona, czy powtarzana.

  Modyfikowanie chronometrażu efektu przy użyciu właściwości z obszaru Chronometraż w okienku Animacje

  W przypadku dłuższych animacji, które mogą zostać wyzwolone ponownie podczas prezentacji, możesz wybrać pozycję Przewiń do tyłu po zakończeniu odtwarzania, aby odrobinę przyspieszyć ten proces podczas kolejnego odtwarzania.

Jeśli chcesz wyłączyć animacje z całej prezentacji, kliknij kartę Pokaz slajdów, kliknij pozycję Skonfiguruj pokaz slajdów ,a następnie wybierz pozycję Pokaż bez animacji.

Zobacz też

Animowanie tekstu i obiektów

Animowanie tekstu i obiektów za pomocą ścieżek ruchu

Animowanie lub wyświetlanie wyrazów po jednym wierszu naraz

Animowanie pozycji punktowanych na slajdzie

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie przejść między slajdami

Zmienianie efektu animacji

 1. Zaznacz obiekt z efektem animacji, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Animacje wybierz nową animację.

Okienko animacji w aplikacji PowerPoint dla sieci Web.

Usuwanie efektu animacji

 1. Zaznacz obiekt, z którego chcesz usunąć animację.

 2. Na karcie Animacje wybierz pozycję Brak z galerii animacji.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×