Zarządzanie terminami, planami, budżetami — jest to proste dzięki platformie Microsoft 365

Zmienianie widoku konwersacji w programie Skype dla firm (Lync)

Gdy prowadzisz w programie Lync jednocześnie wiele konwersacji — za pomocą wiadomości błyskawicznych, połączeń audio, wideo i/lub spotkań — są one domyślnie wyświetlane na osobnych kartach w programie Lync: wszystkie karty znajdują się po lewej stronie okna konwersacji. Dzięki temu możesz łatwo przechodzić między otwartymi konwersacjami. Sposób wyświetlania otwartych konwersacji oraz inne szczegóły wyglądu i działania okna konwersacji możesz jednak zmienić. Domyślne ustawienia okna konwersacji są następujące:

Ustawienie

Znaczenie i domyślna wartość ustawienia

Włącz konwersacje na kartach

Powoduje wyświetlanie aktywnych konwersacji w formie kart, które można klikać, z lewej strony okna konwersacji. To ustawienie jest używane domyślnie.

Pokazuj karty tylko w jednym wierszu

Powoduje zmianę na jeden liczby wierszy wyświetlanych w widoku karty na konwersację. To ustawienie nie jest domyślnie używane. Domyślne ustawienie to dwa wiersze.

Otwórz ponownie moje konwersacje po zalogowaniu się do programu Lync

Przywraca okno konwersacji do stanu sprzed wylogowania; powoduje ponowne otwarcie konwersacji. To ustawienie nie jest domyślnie używane.

Aby zmienić dowolne z tych ustawień domyślnych:

  1. W oknie głównym programu Lync kliknij pozycję Opcje.

  2. W oknie opcji Ogólne w obszarze Okno konwersacji zaznacz lub wyczyść odpowiednie pola, aby dostosować ustawienia.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×