Zmniejszanie rozmiaru obrazów i załączników w wiadomościach e-mail programu Outlook

Zmniejszanie rozmiaru obrazów i załączników w wiadomościach e-mail programu Outlook

Zdjęcia i inne typy załączników mogą mieć różne rozmiary. Wiele systemów poczty e-mail, w tym usługi Gmail, Yahoo i program Exchange, ograniczają rozmiar wiadomości e-mail, jakie można wysyłać. Jeśli wysyłane lub odbierane wiadomości e-mail są za duże, istnieje kilka czynności, które możesz wykonać, aby zmniejszyć rozmiar załączonych obrazów i innych dokumentów. 

Poza ograniczaniem rozmiaru poszczególnych wiadomości niektóre systemy poczty e-mail określają także limit całkowitego rozmiaru skrzynki pocztowej. Ponieważ każda wysyłana wiadomość jest przechowywana w folderze Elementy wysłane, zmniejszenie rozmiaru załączników pozwala także zmniejszyć rozmiar całej skrzynki pocztowej. 

Co chcesz zrobić?

Wstawianie obrazu

Aby wstawić obraz do treści wiadomości e-mail, umieść kursor w treści wiadomości e-mail, wybierz menu Wstaw, a następnie wybierz pozycję Obrazy z grupy Ilustracje na Wstążce. 

Jeśli obraz jest za duży (lub za mały), możesz zmienić jego rozmiar przy użyciu uchwytów zmiany rozmiaru. 

Zmienianie rozmiaru obrazu

Możesz zmienić widoczne rozmiary obrazu, na przykład ilość miejsca, jakie zajmuje na ekranie, bez zmieniania rozmiaru pliku czy rozdzielczości obrazu. Nie spowoduje to jednak zmniejszenia całkowitego rozmiaru wysyłanej wiadomości e-mail. 

 1. Kliknij lub naciśnij obraz, aby wyświetlić małe okrągłe uchwyty zmiany rozmiaru w każdym z rogów obrazu.

  Obraz znajduje się teraz w wiadomości.
 2. Kliknij (lub naciśnij i przytrzymaj) jeden z uchwytów i przeciągaj go w kierunku do środka, aby zmniejszyć rozmiar obrazu, lub w kierunku od środka, aby zwiększyć rozmiar obrazu.

Porada: Pośrodku każdej krawędzi obrazu są dodatkowe uchwyty zmiany rozmiaru. Jeśli chcesz zachować proporcje obrazu, używaj tylko uchwytów zmiany rozmiaru w rogach obrazu. Użycie uchwytów pośrodku każdej krawędzi zniekształci obraz.

Zmienianie rozmiaru obrazu do dokładnych wymiarów

 1. Zaznacz obraz, którego rozmiar chcesz zmienić.

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Rozmiar wprowadź wymaganą wysokość. Szerokość zmienia się automatycznie tak, aby pozostać w odpowiednich proporcjach w stosunku do wysokości.

  Zrzut ekranu przedstawiający ustawienia wysokości i szerokości

Aby zmienić wysokość i szerokość osobno, wyczyść pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji przed zmianą wymaganej wysokości lub szerokości w kroku 2.

Kompresowanie obrazów w celu zmniejszenia rozmiaru pliku

Kompresowanie obrazu utrzymuje oryginalną wysokość i szerokość obrazu, ale zmniejsza jego rozdzielczość. Obrazy o niższej rozdzielczości mają mniejszy rozmiar pliku.

 1. Zaznacz obraz lub obrazy, których rozmiar chcesz zmniejszyć.

 2. W obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie wybierz przycisk Kompresuj obrazy Kompresowanie obrazów z grupy Dopasowywanie. W zależności od rozdzielczości ekranu może być wyświetlana tylko ikona Kompresuj obrazy.

 3. Wybierz odpowiednie opcje kompresji i rozdzielczości, a następnie wybierz pozycję OK. W przypadku obrazów, które nie są przeznaczone do druku, najczęściej używana rozdzielczość to Sieć Web (150 ppi).

Ważne: Kompresowanie obrazu w celu zmniejszenia rozmiaru pliku zmienia ilość szczegółów zachowanych w obrazie źródłowym. Oznacza to, że po kompresji obraz może wyglądać inaczej niż przed.

Po dołączeniu obrazu jako pliku nie będzie można go wyświetlić bezpośrednio w treści wiadomości e-mail. Zamiast tego pod obszarem tematu wiadomości pojawi się ikona obrazu. Dla plików obrazów jest też widoczny niewielki podgląd obrazu wraz z nazwą i rozmiarem pliku. 

Zobacz miniaturę obrazu

Jeśli załącznik z obrazem jest za duży, możesz ustawić w programie Outlook zmniejszenie obrazu podczas wysyłania wiadomości. 

 1. Wybierz pozycję Plik.

 2. Jeśli obraz jest duży, zostanie wyświetlony poniższy komunikat: Niektórzy adresaci mogą nie odebrać tej wiadomości ze względu na załączniki w postaci obrazów. Zmiana rozmiaru tych obrazów może ułatwić dostarczenie wiadomości. Maksymalna rozdzielczość obrazów po zmianie rozmiaru: 1024x768. 

 3. Zaznacz pozycję Zmień rozmiar dużych obrazów podczas wysyłania tej wiadomości.

 4. Wybierz strzałkę w lewo w lewym górnym rogu ekranu, aby wrócić do wiadomości. Zredaguj wiadomość, a po wybraniu polecenia Wyślij rozmiar wszystkich załączników z obrazami zostanie automatycznie zmieniony. 

Uwaga: Jeśli osadzasz obraz w treści wiadomości — obraz jest wyświetlany w wiadomości — przy użyciu polecenia Obraz w grupie Ilustracje, funkcja zmiany rozmiaru załączanego obrazu nie jest dostępna.

Dokumenty, arkusze kalkulacyjne, pliki PDF oraz inne typy plików mogą mieć różne rozmiary. Istnieje kilka sposobów, które pozwalają utrzymać mały rozmiar załączników i wiadomości e-mail podczas wysyłania plików tego typu.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat zmniejszania plików obrazów, zobacz sekcję Wstawianie obrazu do treści wiadomości e-mail i zmienianie jego rozmiaru.

Wysyłanie linku do pliku

 1. W wiadomości e-mail wybierz pozycję Dołącz plik na wstążce.

 2. Wybierz plik.

 3. Jeśli plik jest już przechowywany w usłudze OneDrive, OneDrive dla Firm lub witrynie programu SharePoint, możesz wybrać pozycję Wyślij link. Spowoduje to dołączenie do wiadomości e-mail skrótu do pliku, a nie samego pliku. Adresaci mogą otworzyć skrót i pobrać lub otworzyć plik.

Kopiowanie linku do udostępniania z innej usługi magazynowania w chmurze

Większość rozwiązań do magazynowania w chmurze, takich jak Dropbox lub Dysk Google, pozwala uzyskać możliwy do udostępnienia link do pliku. Zobacz pliki pomocy danej usługi, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu uzyskiwania linku do udostępniania. Po uzyskaniu linku do udostępniania wklej go w treści wiadomości e-mail.

Kompresowanie plików przed wysłaniem

Większość plików można skompresować do pliku zip, aby zmniejszyć ich rozmiar. System Windows umożliwia tworzenie i otwieranie plików zip bez stosowania dodatkowego oprogramowania. 

 1. Przejdź do folderu zawierającego plik, który chcesz wysłać.

 2. Zaznacz plik. Aby zaznaczyć wiele plików, kliknij poszczególne nazwy plików przy naciśniętym klawiszu CTRL.

 3. Kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Wyślij do >Folder skompresowany (zip).

 4. Spowoduje to utworzenie nowego pliku zip zawierającego plik lub pliki wybrane w kroku 2. Nazwa pliku zip jest wybierana automatycznie na podstawie nazwy oryginalnego pliku. 

 5. Możesz wrócić do wiadomości e-mail i wybrać pozycję Dołącz plik na wstążce lub kliknąć prawym przyciskiem myszy nowy plik zip i wybrać pozycję Wyślij do > Adresat poczty, aby otworzyć nową wiadomość e-mail z już załączonym plikiem. 

Co chcesz zrobić?

Wstawianie obrazu

Aby wstawić obraz do treści wiadomości e-mail, umieść kursor w treści wiadomości e-mail, wybierz menu Wstaw, a następnie wybierz pozycję Obrazy z grupy Ilustracje na Wstążce. 

Jeśli obraz jest za duży (lub za mały), możesz zmienić jego rozmiar przy użyciu uchwytów zmiany rozmiaru. 

Zmienianie rozmiaru obrazu

Możesz zmienić widoczne rozmiary obrazu, na przykład ilość miejsca, jakie zajmuje na ekranie, bez zmieniania rozmiaru pliku czy rozdzielczości obrazu. Nie spowoduje to jednak zmniejszenia całkowitego rozmiaru wysyłanej wiadomości e-mail. 

 1. Kliknij lub naciśnij obraz, aby wyświetlić małe okrągłe uchwyty zmiany rozmiaru w każdym z rogów obrazu.

  Obraz znajduje się teraz w wiadomości.
 2. Kliknij (lub naciśnij i przytrzymaj) jeden z uchwytów i przeciągaj go w kierunku do środka, aby zmniejszyć rozmiar obrazu, lub w kierunku od środka, aby zwiększyć rozmiar obrazu.

Porada: Pośrodku każdej krawędzi obrazu są dodatkowe uchwyty zmiany rozmiaru. Jeśli chcesz zachować proporcje obrazu, używaj tylko uchwytów zmiany rozmiaru w rogach obrazu. Użycie uchwytów pośrodku każdej krawędzi zniekształci obraz.

Zmienianie rozmiaru obrazu do dokładnych wymiarów

 1. Zaznacz obraz, którego rozmiar chcesz zmienić.

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Rozmiar wprowadź wymaganą wysokość. Szerokość zmienia się automatycznie tak, aby pozostać w odpowiednich proporcjach w stosunku do wysokości.

  Zrzut ekranu przedstawiający ustawienia wysokości i szerokości

Aby zmienić wysokość i szerokość osobno, wyczyść pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji przed zmianą wymaganej wysokości lub szerokości w kroku 2.

Kompresowanie obrazów w celu zmniejszenia rozmiaru pliku

Kompresowanie obrazu utrzymuje oryginalną wysokość i szerokość obrazu, ale zmniejsza jego rozdzielczość. Obrazy o niższej rozdzielczości mają mniejszy rozmiar pliku.

 1. Zaznacz obraz lub obrazy, których rozmiar chcesz zmniejszyć.

 2. W obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie wybierz przycisk Kompresuj obrazy z grupy Dopasowywanie. W zależności od rozdzielczości ekranu może być wyświetlana tylko ikona Kompresuj obrazy.

 3. Wybierz odpowiednie opcje kompresji i rozdzielczości, a następnie wybierz pozycję OK. W przypadku obrazów, które nie są przeznaczone do druku, najczęściej używana rozdzielczość to Sieć Web (150 ppi).

Ważne: Kompresowanie obrazu w celu zmniejszenia rozmiaru pliku zmienia ilość szczegółów zachowanych w obrazie źródłowym. Oznacza to, że po kompresji obraz może wyglądać inaczej niż przed.

Po dołączeniu obrazu jako pliku nie będzie można go wyświetlić bezpośrednio w treści wiadomości e-mail. Zamiast tego pod obszarem tematu wiadomości pojawi się ikona obrazu.

Jeśli załącznik z obrazem jest za duży, możesz ustawić w programie Outlook zmniejszenie obrazu podczas wysyłania wiadomości. 

 1. Wybierz pozycję Plik.

 2. Jeśli obraz jest duży, zostanie wyświetlony poniższy komunikat: Niektórzy adresaci mogą nie odebrać tej wiadomości ze względu na załączniki w postaci obrazów. Zmiana rozmiaru tych obrazów może ułatwić dostarczenie wiadomości. Maksymalna rozdzielczość obrazów po zmianie rozmiaru: 1024x768. 

 3. Zaznacz pozycję Zmień rozmiar dużych obrazów podczas wysyłania tej wiadomości.

 4. Wybierz strzałkę w lewo w lewym górnym rogu ekranu, aby wrócić do wiadomości. Zredaguj wiadomość, a po wybraniu polecenia Wyślij rozmiar wszystkich załączników z obrazami zostanie automatycznie zmieniony. 

Uwaga: Jeśli osadzasz obraz w treści wiadomości — obraz jest wyświetlany w wiadomości — przy użyciu polecenia Obraz w grupie Ilustracje, funkcja zmiany rozmiaru załączanego obrazu nie jest dostępna.

Dokumenty, arkusze kalkulacyjne, pliki PDF oraz inne typy plików mogą mieć różne rozmiary. Istnieje kilka sposobów, które pozwalają utrzymać mały rozmiar załączników i wiadomości e-mail podczas wysyłania plików tego typu.

Kopiowanie linku udostępniania z usługi magazynowania w chmurze

Większość rozwiązań do magazynowania w chmurze, takich jak OneDrive, OneDrive dla Firm, Dropbox lub Dysk Google, pozwala uzyskać możliwy do udostępnienia link do pliku.

Jeśli korzystasz z usługi OneDrive lub OneDrive dla Firm, zobacz Udostępnianie plików i folderów usługi OneDrive. Jeśli korzystasz z innych rozwiązań do magazynowania w chmurze, zobacz pliki pomocy danej usługi, aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania linku do udostępniania. Po uzyskaniu linku do udostępniania wklej go w treści wiadomości e-mail.

Kompresowanie plików przed wysłaniem

Większość plików można skompresować do pliku zip, aby zmniejszyć ich rozmiar. System Windows umożliwia tworzenie i otwieranie plików zip bez stosowania dodatkowego oprogramowania. 

 1. Przejdź do folderu zawierającego plik, który chcesz wysłać.

 2. Zaznacz plik. Aby zaznaczyć wiele plików, kliknij poszczególne nazwy plików przy naciśniętym klawiszu CTRL.

 3. Kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Wyślij do >Folder skompresowany (zip).

 4. Spowoduje to utworzenie nowego pliku zip zawierającego plik lub pliki wybrane w kroku 2. Nazwa pliku zip jest wybierana automatycznie na podstawie nazwy oryginalnego pliku. 

 5. Możesz wrócić do wiadomości e-mail i wybrać pozycję Dołącz plik na wstążce lub kliknąć prawym przyciskiem myszy nowy plik zip i wybrać pozycję Wyślij do > Adresat poczty, aby otworzyć nową wiadomość e-mail z już załączonym plikiem. 

Co chcesz zrobić?

Obrazy do automatycznego zmniejszenia ich rozmiaru i uwzględnienia w wiadomości e-mail jako załącznika można wybierać na dwa sposoby — w programie Microsoft Office Outlook lub z poziomu Eksploratora Windows.

Uwaga: Oryginalny obraz nie zostanie zmodyfikowany. Zostanie zmniejszona tylko wysyłana kopia obrazu.

 1. Utwórz nową wiadomość e-mail w programie Outlook.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Dołączanie kliknij pozycję Dołącz plik.

  Porada: Możesz też przeciągnąć i upuścić obraz z Eksploratora Windows. Plik obrazu zostanie dołączony do wiadomości e-mail.

 3. Na karcie Wstawianie kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Dołączanie Obraz przycisku .

 4. W okienku Opcje załączników w obszarze Opcje obrazu na liście rozwijanej Wybierz rozmiar obrazu kliknij odpowiedni rozmiar obrazu, który chcesz uwzględnić.

  Okienko Opcje załączników

  Uwaga: Jeśli osadzasz obraz w treści wiadomości przy użyciu polecenia Obraz w grupie Ilustracje, funkcja automatycznej zmiany rozmiaru obrazu nie jest dostępna.

 5. Po ukończeniu redagowania wiadomości e-mail kliknij pozycję Wyślij.

 1. Otwórz Eksploratora Windows, klikając przycisk Start, a następnie klikając dwukrotnie pozycję Komputer.

  Skrót klawiaturowy  Aby otworzyć Eksploratora Windows, naciśnij klawisze logo systemu Windows+E.

 2. Przejdź do folderu zawierającego obrazy, które chcesz wysłać.

 3. Zaznacz obraz. Aby zaznaczyć wiele plików, kliknij poszczególne nazwy plików przy naciśniętym klawiszu CTRL.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany plik, wskaż pozycję Wyślij do, a następnie kliknij pozycję Adresat poczty.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wysyłanie obrazów pocztą e-mail.

 5. Kliknij pozycję Zmniejsz wszystkie moje obrazy, a następnie kliknij pozycję OK.

  Okno dialogowe Wysyłanie obrazów w wiadomości e-mail

  Uwaga: Aby określić dokładny rozmiar obrazu, kliknij pozycję Pokaż więcej opcji, a następnie kliknij odpowiedni rozmiar.

  Zostanie wyświetlone okno nowej wiadomości programu Outlook z załączonym obrazem.

 6. Uzupełnij pola Do, DW i UDW, wprowadzając informacje o adresacie.

 7. Jeśli chcesz, wprowadź zmiany w polu Temat.

 8. Jeśli chcesz, zmień lub wprowadź dowolne informacje w treści wiadomości.

 9. Kliknij przycisk Wyślij.

Poniżej wymieniono najważniejsze wskazówki przydatne podczas wysyłania obrazów i załączników:

 • Udostępnij lub opublikuj duże załączniki    — jeśli chcesz wysłać załączniki lub obrazy do osoby, której zdecydujesz się udostępnić lokalizację w chmurze lub w sieci Twojej organizacji, możesz umieścić link do tej lokalizacji w wiadomości e-mail.

 • Ogranicz rozmiar załączników    — jest to zalecenie ogólne. W przypadku wolniejszych połączeń (na przykład na urządzeniach mobilnych) należy użyć załączników o znacznie mniejszym rozmiarze, na przykład 250 kilobajtów (KB). Jeśli musisz wysyłać duże załączniki, sprawdź, jaki jest maksymalny rozmiar wiadomości, którą możesz wysłać. Administrator serwera poczty lub organizacja świadcząca usługę poczty e-mail może udzielić Ci informacji na ten temat. Zapytaj też adresatów, jakie są ich maksymalne limity. Rozważ także szybkość połączenia internetowego adresatów. Pobieranie dużego załącznika za pośrednictwem mobilnego połączenia internetowego może długo trwać.

 • Wysyłaj wiele załączników w kilku wiadomościach e-mail    — kilka mniejszych wiadomości ma wyższe prawdopodobieństwo dostarczenia niż jedna duża. To rozwiązanie może pomóc w obejściu limitów dla poszczególnych wiadomości, ale nadal może zostać przekroczony limit skrzynki pocztowej adresata. Wszystkie wiadomości otrzymane po przekroczeniu limitu pojemności skrzynki pocztowej mogą zostać odrzucone.

 • Używaj skompresowanych formatów plików graficznych    — istnieje zbyt wiele formatów plików graficznych, aby je wszystkie tutaj wymienić, ale te najczęściej używane i najlepsze do wysyłania pocztą e-mail to jpg, png i gif. Największe formaty plików graficznych to te, które nie są zapisywane w formacie pliku skompresowanego, takie jak tif i bmp (domyślny format pliku programu Paint dla systemu Windows).

 • Używaj mniejszych oryginalnych plików    — rozmiar zdjęcia wykonanego telefonem komórkowym lub cyfrowym aparatem fotograficznym jest zwykle duży, nawet wtedy, gdy zapisano go w formacie pliku skompresowanego, takim jak jpg. Jedno zdjęcie ma zwykle kilka megabajtów. Należy pamiętać, że rozmiar wiadomości e-mail zwiększy się o około jedną trzecią podczas przesyłania w Internecie. Podczas robienia zdjęć cyfrowych używaj w aparacie ustawienia o niższej rozdzielczości. Używaj skompresowanych formatów plików, takich jak jpg. Przycinaj fotografie w programie graficznym tak, aby przedstawiały istotną zawartość.

 • Używaj narzędzia do kompresji plików    — poza narzędziami innych firm system Windows zawiera narzędzie do kompresji plików w formacie zip. Rozmiar wielu formatów załączanych plików można zmniejszyć przy użyciu narzędzia do kompresji plików. Różnica po zmniejszeniu będzie niewielka dla tych plików, które są już zapisane w formacie skompresowanym. Na przykład plik tekstowy txt programu Notatnik zmniejszy się znacznie, natomiast obraz jpg nie. Format pliku jpg już jest skompresowanym formatem pliku.

 • Przejrzyj folder Elementy wysłane    — domyślnie kopia każdej wysłanej wiadomości jest zapisywana w folderze Elementy wysłane. To zwiększa rozmiar pliku danych programu Outlook (pst), który może w przypadku niektórych kont działać na niekorzyść względem limitu rozmiaru skrzynki pocztowej, ponieważ elementy wysłane są zapisywane na serwerze poczty.

Ważne: Kompresowanie obrazu w celu zmniejszenia rozmiaru pliku zmienia ilość szczegółów zachowanych w obrazie źródłowym. Oznacza to, że po kompresji obraz może wyglądać inaczej niż przed kompresją. Dlatego należy skompresować obraz przed zastosowaniem efektów artystycznych.

Zobacz też

Wysyłanie dużych plików za pomocą programu Outlook

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×