Ten artykuł zawiera opis składni formuł i zastosowania funkcji ZNAJDŹ i ZNAJDŹB w programie Microsoft Excel.

Opis

Funkcje ZNAJDŹ i ZNAJDŹB lokalizują ciąg tekstowy wewnątrz innego ciągu tekstowego i zwracają pozycję początkową pierwszego ciągu, licząc od pierwszego znaku drugiego ciągu.

Ważne: 

 • Te funkcje mogą nie być dostępne w niektórych językach.

 • Funkcja ZNAJDŹ jest przeznaczona do używania z językami o zestawach znaków jednobajtowych (SBCS), a funkcja ZNAJDŹB — do używania z językami o zestawach znaków dwubajtowych (DBCS). Wartości zwracane przez te funkcje zależą od domyślnego ustawienia języka komputera w sposób następujący:

 • Funkcja ZNAJDŹ zawsze zlicza każdy znak jako jedno wystąpienie, niezależnie od tego, czy jest on jedno- czy dwubajtowy, i niezależnie od domyślnego ustawienia języka.

 • Jeśli jest włączona edycja w języku obsługującym zestaw znaków DBCS i język ten jest ustawiony jako domyślny, funkcja ZNAJDŹB zlicza każdy znak dwubajtowy jako dwa wystąpienia. W przeciwnym przypadku funkcja ZNAJDŹB zlicza każdy znak jako jedno wystąpienie.

Zestaw znaków DBCS jest obsługiwany między innymi przez następujące języki: japoński, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny) i koreański.

Składnia

ZNAJDŹ(tekst_szukany;w_tekście;[nr_poz_pocz])

ZNAJDŹB(tekst_szukany;w_tekście;[nr_poz_pocz])

W składni funkcji ZNAJDŹ i ZNAJDŹB występują następujące argumenty:

 • Tekst_szukany    Argument wymagany. Tekst, który ma zostać znaleziony.

 • W_tekście    Argument wymagany. Tekst zawierający tekst, który ma zostać znaleziony.

 • Nr_poz_pocz    Argument opcjonalny. Określa znak, od którego ma się rozpocząć wyszukiwanie. Pierwszym znakiem w tekście przeszukiwanym (w_tekście) jest znak numer 1. Jeśli parametr nr_poz_pocz zostanie pominięty, zakłada się, że jego wartość wynosi 1.

Spostrzeżenia

 • W przypadku znajdź i ZNAJDŹB jest wielkość liter i nie zezwalają na symbole wieloznaczne. Jeśli nie chcesz wyszukiwać z użyciem wielkości liter ani nie chcesz używać symboli wieloznacznych, możesz użyć funkcji SZUKAJ.SZUKAJ.SZUKANY i SZUKAJ.WYSZUKIWAW.B.

 • Jeśli parametr tekst_szukany ma wartość "" (pusty), funkcja ZNAJDŹ wyszukuje pierwszy znak w przeszukiwanym ciągu (tj. znak o numerze nr_poz_pocz lub 1).

 • Tekst_szukany nie może zawierać symboli wieloznacznych.

 • Jeśli find_text nie pojawia się w programie within_text, sprawdź, czy w programie #VALUE znajdź i #VALUE! wartość błędu.

 • Jeśli start_num wartość nie jest większa niż zero, to zwrócone przez te wartości #VALUE. wartość błędu.

 • Jeśli start_num jest większa niż długość within_text, to zwróć wartość #VALUE! wartość błędu.

 • Argument nr_poz_pocz umożliwia pominięcie określonej liczby znaków. Załóżmy na przykład, że jest przetwarzany następujący tekst „AUM0093.UbraniaMęskieMłodzieżowe”. Aby odnaleźć numer pierwszego znaku „U” w opisowej części tekstu, należy nadać argumentowi nr_poz_pocz wartość 8, tak aby nie była przeszukiwana część tekstu będąca numerem seryjnym. Funkcja ZNAJDŹ rozpoczyna wyszukiwanie od znaku o numerze 8, odnajduje argument tekst_szukany przy następnym znaku i zwraca liczbę 9. Funkcja ZNAJDŹ zawsze zwraca liczbę znaków, licząc od początku argumentu w_tekście, włącznie ze znakami pominiętymi w przypadku określenia wartości argumentu nr_poz_pocz większej niż 1.

Przykłady

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Tomasz Bator

Formuła

Opis

Wynik

=ZNAJDŹ("T";A2)

Pozycja pierwszej litery „T” w komórce A2

1

=ZNAJDŹ("m";A2)

Pozycja pierwszej litery „m” w komórce A2

6

=ZNAJDŹ("t";A2;3)

Pozycja pierwszej litery „t” w komórce A2, począwszy od trzeciego znaku

8

Przykład 2

Dane

Izolatory ceramiczne #124-TD45-87

Cewki miedziane #12-671-6772

Rezystory zmienne #116010

Formuła

Opis (wynik)

Wynik

=FRAGMENT.TEKSTU(A2;1;ZNAJDŹ(" #";A2;1)-1)

Wyodrębnia tekst od pozycji 1 do pozycji znaku „#” z komórki A2 (Izolatory ceramiczne)

Izolatory ceramiczne

=FRAGMENT.TEKSTU(A3;1;ZNAJDŹ(" #";A3;1)-1)

Wyodrębnia tekst od pozycji 1 do pozycji znaku „#” z komórki A3 (Cewki miedziane)

Cewki miedziane

=FRAGMENT.TEKSTU(A4;1;ZNAJDŹ(" #";A4;1)-1)

Wyodrębnia tekst od pozycji 1 do pozycji znaku „#” z komórki A4 (Rezystory zmienne)

Rezystory zmienne

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×