Znajdowanie lokalizacji w sieci Web dla aplikacji sieci Web programu Access

Ważne    Firma Microsoft nie zaleca już tworzenia aplikacji internetowych programu Access ani używania ich w programie SharePoint. Jako alternatywę rozważ tworzenie rozwiązań biznesowych bez użycia kodu dla sieci Web i urządzeń przenośnych za pomocą usługi Microsoft Power Apps.

Podczas tworzenia aplikacji sieci Web przy użyciu ekranu startowego programu Access trzeba wybrać dla aplikacji lokalizację w sieci Web. Jest to witryna, do której użytkownicy będą przechodzić, gdy będą korzystać z tej aplikacji.

Ważne:  Aby można było utworzyć aplikację sieci Web programu Access, należy mieć lokalne wdrożenie programu SharePoint. Aplikacje sieci Web programu Access nie współpracują z Microsoft 365. Co to jest program SharePoint?

Okno dialogowe nowej niestandardowej aplikacji internetowej z witryną zespołu Contoso w polu Dostępne lokalizacje.

Jeśli zalogowano się do lokalnej witryny programu SharePoint z włączonymi usługami dostępowymi, na liście dostępne lokalizacje powinna być widoczna jedna lub więcej opcji wyboru.

Jeśli na liście Dostępne lokalizacje nie ma danej lokalizacji, wprowadź alternatywny adres internetowy w polu Lokalizacja w sieci Web. W przypadku kopiowania i wklejania adresu URL z witryny otwartej w przeglądarce sieci Web pomiń ciąg „_layouts” i wszystko, co po nim następuje. Na przykład wprowadź adres https://contoso.sharepoint.com/sites/sales/

Po wybraniu lub wpisaniu lokalizacji i wypełnieniu pola Nazwa aplikacji kliknij pozycję Utwórz.

Uwaga:  Jeśli zostanie wyświetlony błąd „Wystąpił błąd po stronie klienta podczas próby nawiązania komunikacji z serwerem http://”, być może pole Lokalizacja w sieci Web pozostało puste lub program Access nie rozpoznaje witryny, której próbujesz użyć. Do utworzenia aplikacji programu Access jest potrzebne uprawnienie "Pełna kontrola" do witryny. Jeśli masz problemy z utworzeniem aplikacji, skontaktuj się z administratorem witryny.

Korzystanie z lokalnego programu SharePoint Server

Jeśli masz dostęp do witryny programu SharePoint w organizacji, a usługi programu Access są włączone, lista dostępnych lokalizacji i pole Lokalizacja w sieci Web będą zawierać folder główny witryny. Jeśli administrator witryny w organizacji wyznaczył inne lokalizacje dla aplikacji, zamiast tego folderu będą widoczne te lokalizacje.

Chcesz utworzyć bazę danych programu Access dla komputerów stacjonarnych?

Jeśli chcesz utworzyć tylko bazę danych programu Access na komputerze, wróć i wybierz szablon bazy danych dla komputerów stacjonarnych zamiast szablonu aplikacji programu Access. W takiej sytuacji nie musisz wybierać lokalizacji w sieci Web. Szablony baz danych dla komputerów stacjonarnych mają w nazwie tekst „dla komputerów stacjonarnych” i nie mają ikony kuli ziemskiej. Przykład: „Pusta baza danych dla komputerów stacjonarnych” lub „Kontakty dla komputerów stacjonarnych”. Aby zobaczyć więcej szablonów, użyj pola wyszukiwania powyżej szablonów na ekranie startowym.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×