Znajdowanie zawartości przy użyciu funkcji Wyszukiwanie zaawansowane

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby skonstruować bardziej szczegółową kwerendę, można użyć funkcji Wyszukiwanie zaawansowane. Korzystając z funkcji Wyszukiwanie zaawansowane, można wybrać opcję wyświetlania lub wykluczania wyników zawierających określone wyrazy, filtrować wyniki wyszukiwania według języka lub typu oraz przeszukiwać właściwości zawartości. Wadą korzystania z funkcji Wyszukiwanie zaawansowane jest to, że w wyniku użycia zbyt wielu parametrów lub ograniczeń kwerenda może negatywnie wpłynąć na wydajność. Podobnie jak w przypadku wszystkich kwerend wyszukiwania, należy używać jak najmniej wyrazów lub ograniczeń, aby poszerzyć zakres wyników, a następnie zawęzić go przez uściślenie.

 1. Aby wyświetlić stronę Wyszukiwanie zaawansowane, kliknij łącze Zaawansowane obok pola Wyszukaj na stronie wyników wyszukiwania w witrynie Centrum wyszukiwania.

 2. W obszarze Znajdź dokumenty z wpisz wyrazy lub frazy w polach, które przedstawiono na poniższej ilustracji. Możesz wybrać zgodność z poszczególnymi wyrazami, ze wszystkimi wyrazami, z całą frazą albo wykluczyć wyniki zawierające konkretne wyrazy.

  Pola tekstowe, w których można wpisać słowo kluczowe, aby wyszukać dokumenty zawierające wszystkie słowa, dokładne słowa, dowolne słowa lub nie zawierające żadnych z określonych słów

 3. Aby zawęzić wyniki wyszukiwania ze względu na język, zaznacz jedno lub więcej pól wyboru w obszarze Tylko języki.

  Pola wyboru dla języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, japońskiego i hiszpańskiego

 4. Aby zawęzić wyniki wyszukiwania ze względu na format dokumentu, kliknij opcję z listy Typ wyniku.

  Opcje dotyczące wyników, w tym Wszystkie wyniki, Dokumenty, Dokumenty programu Word, Dokumenty programu Excel i Prezentacje programu PowerPoint

 5. Aby wyszukać zawartość oznaczoną za pomocą określonych wartości, skorzystaj z pól obok nagłówka Gdzie właściwość. Na liście Wybierz właściwość kliknij właściwość, wybierz operator logiczny, a następnie wpisz wartość, którą chcesz wyszukać. Aby wyszukać więcej niż jedną właściwość lub inną wartość tej samej właściwości, kliknij pozycję Dodaj właściwość. W przedstawionym przykładzie wyniki wyszukiwania będą zawierać elementy mające w nazwie wyraz „Budżet”, których autorem jest Rafał Misztal.

  Wybierz właściwości i operatory z pozycji na liście rozwijanej

 6. Kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×