Znane problemy dotyczące programu Lync

Ostatnia aktualizacja: lipiec 2014

Problemy z logowaniem się do programu Lync 2011 dla komputerów Mac w usłudze Office 365

Nie pozwala na zalogowanie się do programu Lync dla komputerów Mackonto służbowe.

Uwaga: Ten problem rozwiązano w aktualizacji 14.0.9 dla programu Microsoft Lync 2011 dla komputerów Mac. Należy zainstalować tę aktualizację. Aktualizacje programu Lync są również dostępne w programie Microsoft AutoUpdate. AutoUpdate to program, który automatycznie aktualizuje oprogramowanie firmy Microsoft. Aby użyć programu AutoUpdate, uruchom program Microsoft Lync lub inną aplikację pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj aktualizacje w menu Pomoc.

Nie można zalogować się do programu Lync dla komputerów Mac w przypadku nawiązywania połączenia przez sieć VPN

Zalogowanie się do programu Lync dla komputerów Mac jest niemożliwe w przypadku połączenia za pomocą klienta VPN firmy Cisco lub Juniper.

Uwaga: Ten problem rozwiązano w aktualizacji 14.0.9 dla programu Lync 2011 dla komputerów Mac. Należy zainstalować najnowszą aktualizację. Aktualizacje programu Lync są również dostępne w programie Microsoft AutoUpdate. AutoUpdate to program, który automatycznie aktualizuje oprogramowanie firmy Microsoft. Aby użyć programu AutoUpdate, uruchom program Microsoft Lync lub inną aplikację pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj aktualizacje w menu Pomoc.

Ustawienia użytkownika nie są migrowane z programu Communicator do programu Lync

W programie Lync nie jest przeprowadzana automatyczna migracja poświadczeń użytkownika, historii konwersacji ani preferencji z programu Communicator. W dalszym ciągu można uzyskać dostęp do historii konwersacji programu Communicator w następującej lokalizacji: Użytkownicy/<nazwa_użytkownika>/Dokumenty/Dane użytkownika produktów firmy Microsoft/Historia programu Microsoft Communicator.

Program Lync zapewnia obsługę urządzeń i ustawień urządzeń w ograniczonym zakresie

Uwaga: Ten problem rozwiązano w aktualizacji 14.0.9 dla programu Lync 2011 dla komputerów Mac. Należy zainstalować najnowszą aktualizację. Aktualizacje programu Lync są również dostępne w programie Microsoft AutoUpdate. AutoUpdate to program, który automatycznie aktualizuje oprogramowanie firmy Microsoft. Aby użyć programu AutoUpdate, uruchom program Microsoft Lync lub inną aplikację pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj aktualizacje w menu Pomoc.

W programie Lync pojawia się monit dotyczący praw dostępu do pęku kluczy

Poświadczenia użytkownika są przechowywane przez program Lync w pęku kluczy. Aby okno dialogowe z monitem o dostęp do pęku kluczy nie było wyświetlane, kliknij pozycję Zawsze zezwalaj.

Nie można zalogować się do programu Lync, jeśli data systemowa na komputerze jest ustawiona na wcześniejszą

Upewnij się, że data systemowa ustawiona na komputerze jest zgodna z bieżącą datą.

Włączenie rejestrowania może powodować problemy z wydajnością

Po zakończeniu rozwiązywania problemów wyłącz rejestrowanie. Pozostawienie tej funkcji włączonej powoduje nieustanne zwiększanie rozmiaru plików dziennika, co może się przyczyniać do występowania problemów z wydajnością.

Uwierzytelnianie Kerberos kończy się niepowodzeniem, jeśli logujący się użytkownik jest inny niż aktywny użytkownik na potrzeby uwierzytelniania Kerberos

W trakcie procesu logowania program Lync zawsze przeprowadza uwierzytelnianie na podstawie biletu aktywnego użytkownika, a jeśli poświadczenia nie są zgodne, logowanie kończy się niepowodzeniem. Przełącz ręcznie aktywnego użytkownika w systemie operacyjnym.

Nie można przesyłać plików do użytkowników spoza sieci firmowej

Pliki można wysyłać wyłącznie do użytkowników w obrębie tej samej sieci firmowej.

Nie można zażądać kontroli na pulpicie udostępnianym przez użytkownika korzystającego z programu Lync dla komputerów Mac

Za pomocą urządzenia, na którym jest używany program Lync 2011 dla komputerów Mac z udostępnianiem pulpitu, nie można żądać kontroli ani przekazywać jej innemu urządzeniu.

Nie można przekonwertować terminu programu Outlook na spotkanie online

Aby utworzyć spotkanie online przy użyciu programu Outlook, musisz otworzyć nowe wezwanie na spotkanie w programie Outlook.

Nie można odnaleźć opcji Spotkanie online w programie Outlook

Po zainstalowaniu programu Lync ponownie uruchom program Outlook. Opcja Spotkanie online jest dostępna przy tworzeniu nowych zaproszeń na spotkanie.

Nie można udostępnić pulpitu użytkownikowi korzystającemu z programu Communicator Web Access

Aby włączyć udostępnianie pulpitu między urządzeniem korzystającym z przeglądarki i urządzeniem, na którym jest używany program Lync dla komputerów Mac, upewnij się, że przeglądarka używa aplikacji Lync Web App, a nie programu Communicator Web Access.

Program Lync nie obsługuje serwerów proxy wymagających uwierzytelnienia

Zalogowanie się do programu Lync nie jest możliwe, jeśli serwer proxy wymaga hasła. Skontaktuj się z administratorem.

Podczas sesji udostępniania prezentacji programu PowerPoint nie działają animacje

Użytkownicy programu Lync dla systemu Windows nie mogą oglądać animacji programu PowerPoint podczas sesji udostępniania prezentacji programu PowerPoint realizowanej przez użytkowników programu Lync dla komputerów Mac.

Zamiast sesji udostępniania prezentacji programu PowerPoint warto rozważyć udostępnienie pulpitu i uruchomienie prezentacji z animacjami.

Nie można przekazać plików programu PowerPoint przeznaczonych do udostępnienia z poziomu programu Lync dla komputerów Mac

Zamiast tego można udostępnić pulpit i uruchomić prezentację programu PowerPoint.

Innym rozwiązaniem jest wzięcie udziału w spotkaniu obejmującym prezentację programu PowerPoint, które zostało zainicjowane na komputerze z systemem Windows, i w razie potrzeby przejęcie roli osoby prowadzącej spotkanie.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×