Podczas pracy nad długim, skomplikowanym dokumentem możesz zwinąć wszystko oprócz części, na której chcesz się skupić. Jeśli uważasz, że zbyt wiele informacji może przeciążać czytelników, możesz wyświetlić podsumowania i pozostawić je czytelnikom w celu otwarcia podsumowania i przeczytania szczegółów, jeśli zechcą.

Możliwość zwijania i rozwijania zawartości w dokumencie jest oparta na jego poziomie konspektu. Dodając nagłówek przy użyciu wbudowanych stylów programu Word, można szybko dodać poziom konspektu i utworzyć zwijany fragment dokumentu.

Wyróżniona pozycja Nagłówek 1 na karcie Narzędzia główne.

Po zastosowaniu stylu nagłówka po przenoszeniu kursora nad nagłówkiem zostanie wyświetlony mały trójkąt. Kliknij trójkąt, aby zwinąć tekst treści i podnagłówek.

Nagłówek zwijany

Porada: Jeśli pracujesz na urządzeniu dotykowym, naciśnij, aby umieścić kursor w nagłówku, aby zobaczyć trójkąt.

Kliknij ponownie trójkąt, aby rozwinąć część dokumentu.

Aby zwinąć lub rozwinąć wszystkie nagłówki w dokumencie, kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek, a następnie kliknij polecenie Rozwiń/Zwiń > Rozwiń wszystkie nagłówki lub Zwiń wszystkie nagłówki.

Menu wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy

Po zamknięciu i ponownym otwarciu dokumentu nagłówki będą domyślnie rozwinięte. Jeśli chcesz, aby dokument został otwarty z zwiniętymi nagłówkami, wykonaj poniższe czynności.

  1. Umieść kursor w nagłówku.

  2. Na karcie Narzędzia główne kliknij strzałkę w grupie Akapit.

    The arrow to open the Paragraph dialog box is highlighted on the Home tab.

  3. W oknie dialogowym Akapit kliknij pole wyboru obok domyślnie zwiniętego.

    Okno dialogowe Akapit

  4. Kliknij przycisk OK.

Podczas pracy nad długim, skomplikowanym dokumentem w aplikacji klasycznej Word możesz zwinąć wszystko oprócz części, na której chcesz się skupić. Niestety, tej funkcji jeszcze nie ma Word dla sieci Web.

Jeśli masz program klasyczny Word, możesz kliknąć pozycję Otwórz w programie Word, aby otworzyć dokument w programie Word i zwinąć lub rozwinąć fragmenty dokumentu w tym programie, ale te sekcje zostaną rozwinięte podczas wyświetlania dokumentu w programie Word dla sieci Web.

Obraz polecenia Otwórz w aplikacji klasycznej

Po otwarciu dokumentu w programie Word zwiń lub rozwiń w tym miejscu części dokumentu. Następnie naciśnij klawisze Ctrl+S, aby zapisać dokument w pierwotnej lokalizacji.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×