Zarządzanie terminami, planami, budżetami — jest to proste dzięki platformie Microsoft 365

Rozwiązywanie problemów z programu ADFS: rejestracji jednokrotnej nie działa, uwierzytelnianie nie powiedzie się lub Zaloguj błędy

Do czego służy ten przewodnik?

Usuwa rejestracji jednokrotnej (SSO) problemy z programu Active Directory Federation Services (AD FS).

Kto jest?

Administratorzy, którzy pomagają diagnozować problemy rejestracji Jednokrotnej dla swoich użytkowników.

Jak to działa?

Rozpoczniemy od pytania problemu, które napotykają użytkownicy. Następnie My się poprzez szereg czynności, które są specyficzne dla danej sytuacji.

Przybliżony czas zakończenia:

30-45 minut.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office
×